Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2018-2019 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

II. Dünya Savaş'ından Sonraki Kazak Tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tarihi konular ve şahsiyetler işlenmiştir.
B
Rus ve dünya klasiklerinden yapılan tercümeler Kazak dramaturgiyasının oluşmasında önemli rol oynamıştır.
C
Hayvancılığın ve tarımın geliştirilmesiyle ilgili konular işlenmiştir.
D
Kuşak çatışmaları eleştirel bir tutumla verilmeye çalışılmıştır.
E
Ş. Husayinov’un “Kıyın Tagdırlar” piyesi ile Tahavi Ahtanov'un Kütpegen Kezdesü adlı piyesi döneme damgasını vurmuştur.
Soru 2

Hürriyet Dönemi'nde Kazak gazeteleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dala Veleyetinin Gazeti, 1913'te Taşkent’te çıkmaya başlamıştır.
B
XX yüzyıl başında yayımlanan Aykap ve Kazak gazeteleri, Kazak edebiyatının gelişmesine, çeşitli edebî türlerin çıkmasına sebep olmuştur.
C
1907'de St. Petersburg'da ancak bir sayı çıkabilen Serke adlı gazete Kazak dilinde yayımlanmıştır.
D
Aykap gazetesini çıkarıp redakte eden tanınmış akın ve yazar Muhammetcan Seralin’dir.
E
Eşim Dalası, 1913’te Petropavl'de Kazak ve Tatar dillerinde haftada üç gün çıktıktan sonra yıl sonunda kapanmıştır.
Soru 3

Tenizde batpaydı, otta canbaydı. (Denizde batmaz, ateşte yanmaz.)
Yukarıdaki ifade aşağıdaki sözlü edebiyat türlerinden hangisine örnektir?

A
Aytıs
B
Şeşendik
C
Cumbak
D
Makal-metel
E
Tolgav
Soru 4

Kazakların ilk eğitimcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhtar Avezov
B
İbray Altınsarin
C
Alimcan İbrahim
D
Mağcan Cumabayev
E
Saken Seyfullin
Soru 5

Aytıslar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyal hayat bütün yönleriyle ele alınır ve tartışılır.
B
Kazakların doğru sözü, söz yarışı, fikir dalaşı dediği bir yarışmadır.
C
Halkın yaşantısını gelenek ve göreneklerini gösterir.
D
Tökpe akınların karşılıklı olarak sanatlarını icra etmelerine “Batırlar aytısı” denir.
E
Akınlar aytısı, hem akla ve düşünceye hem de göze hitap eder.
Soru 6

Stalin Sonrası Kazak Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Daha önce “halk düşmanı” ilan edilen yazarlara olan güvensizlik devam etmiştir.
B
Yurt tarihindeki önemli hadiseler, eserlerin konuları arasında yer almaya başlamıştır.
C
Baskının kalkması ile edebî eser sayısında artış gözlenmiştir.
D
Yazarlar, edebiyatın gelişmesi yönündeki her türlü yalan teorileri sorgulamaya başlamışlardır.
E
“Sosyalist realizm” denilen mükemmel toplum düzeninin gerçekliğinin olmadığı Kazak yazarlar tarafından vurgulanmıştır.
Soru 7

__________, eski devirleri arılatan, asırdan asra kalıplaşarak gelen günlük hayatı anlatan halk hikâyeleridir. Şark edebiyatı mahsulü olan Kırk Vezir, Kelile ve Dimne ve Tutînâme gibi halk hikâyeleri Kazaklar arasında da yaygın olarak bilinir ve anlatılır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Tolgav
B
Makal-Meteller
C
Ertegiler
D
Şeşendik
E
Arnav
Soru 8

1936'da Kazak edebiyatına hizmetinin yirminci yılı nedeniyle Enbek Kızıl Tuv ödülü verilen edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhtar Avezov
B
Gabid Musrepov
C
Olcas Süleyman
D
Saken Seyfullin
E
TahirCerakov
Soru 9

Bağımsızlık Dönemi Özbek Şiiri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Halk dilinden uzak şiirler yazılmıştır.
B
Öncelikli konulardan olan millî hususiyetler çerçevesinde genişleyip, yeni yeni tasvir vasıtaları ile gelişmiştir.
C
Dil ve üslup bakımından bir yenilik görülmez.
D
Şiir dili ve içeriği zayıflamıştır.
E
En çok aşk teması işlenmiştir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Cedit edebiyatının Özbek dil ve edebiyatına etkilerinden biri değildir?

A
Modern Özbek dilinin temellerinin bu dönemde atılması
B
Basın, yayın faaliyetlerinin artış göstermesi
C
Edebiyatın tiyatro, roman, hikâye gibi yeni türlerle zenginleşmesi
D
Gazete ve dergilerde halka dil ve kültür yönünden birlik ve beraberliğe çağrı yapılması
E
Millî dilden uzaklaşılması
Soru 11

“Çağatay Türkçesi”, “Çağatay Edebiyatı” terimlerini ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kullanmıştır?

A
Armin Vambery
B
Wİlliam Schott
C
von Gabain
D
Wİlhelm Radloff
E
R. R. Arat
Soru 12

Özbekistan’ın bağımsızlığını ilan ettikten sonraki değişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Halkın siyasete ve dünyaya bakışı değişir.
B
Özbekistan'ın tarihinde sosyal, siyasî, İktisadî ve manevî hayatında yeni bir devir başlar.
C
Yazarlar özgür bir ortama kavuşurlar.
D
Devlet düzeni kökten değişir.
E
Yazar ve şairler gerçekçi üsluptan uzaklaşır.
Soru 13

__________, kahramanlık şiirleriyle birlikte ortaya çıkmıştır. Kozı Körpeş ve Bayan Suluv bu türün en çok sevilenleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Arnav
B
Turmıs-salt
C
Gaşıktık cırlar
D
Tolgav
E
Şeci re
Soru 14

Türkistan’daki matbaa faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Taş basma matbaalarda en çok dinî eserler yayımlanmıştır.
B
Mahallî dilde yayımlanan ilk kitap Şahımerdan ibragimov’un “Kalender” adlı kitabıdır.
C
Ticarî amaçla açılan basım evlerinde daha çok medreselerde okutulan ders kitapları yayımlanmıştır.
D
Türkistan’daki ilk mahallî matbaacı isanbay Hüseyinbayev’dir.
E
Tipograf matbaalarda yayımlanan ilk kitaplar, Rus araştırmacıların Türkistan coğrafyası, tabiatı, iktisadı, üretim gücü, halkın yaşam tarzı hakkında yazdığı eserlerdir.
Soru 15

I. Sovyet hayatının sadece olumlu yönlerini göstermeyi gerekli bulur.
II. Hayat ve insan arasındaki zıtlıkları göstermek topluma karşı düşmanlık olarak algılanır.
III. Siyasetin, edebî faaliyetlere rahatça müdahale etmesi, yazar ve sanatçılar üzerinde ciddi anlamda olumsuz etki yaratır.
Savaştan sonraki ilk yıllarda Özbek edebiyatının sanatta üretim faliyetlerini etkileyen konfliktsizlik teorisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

İlk Özbek tiyatro yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hamza Hekimzade Niyazî
B
Abdulla Avlanî
C
Mahmudhoca Behbudî
D
Abdurauf Fıtrat
E
Abdulla Kadirî
Soru 17

Hikâye türünde verdiği eserlerle dikkat çeken ve “Üslupta kimse beni usta Çehov kadar etkilememiştir. Ben üslupta bir derece olgunlaşmışsam bunun için Çehov’a borçluyum.” diyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şükrullah Yusufoğlu
B
Abdulla Kahhar
C
SaidAhmed
D
Abdulla Aripov
E
Hamid Alimcan
Soru 18

Fıtrat ________ adlı eserinde eski usul mekteplerin metot ve muhteva bakımından yetersizliğini vurgular. Bunların çağdaş bilimlerden uzak kalmasını eleştirerek çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek okulların açılmasını ve eğitimin yaygınlaşmasını önerir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Münazara
B
Sayha
C
Hind Seyyahının Kıssası
D
Arslan
E
Begican
Soru 19

Aşağıdaki eser ve yazarı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A
ikki Muhabbet-Sünnetille Anarbayev
B
Hikâyeler-Hekim Nazir
C
Yıllar-Adil Yakubov
D
Adamning Kadri- Pirimkul Kadirov
E
Yâdgâr-Rahmat Feyzî
Soru 20

Savaştan Sonraki İlk Yıllara Ait Özbek Şiiri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Halkların kardeşliği ve dostluğu konusu ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur.
B
Hiciv türünden eserlere hiç yer verilmemiştir.
C
Birbirini takip eden seri şekilde şiir yazma bir gelenek haline gelmiştir.
D
Eskiden kalma, toplumun ilerlemesine engel olan köhne inanışlarla mücadele şiire konu olmuştur.
E
Mesel (fabl) türü yeniden canlanmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x