Çağdaş Türk Romanı 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Türk Romanı 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrasında Demokrat Parti’nin iktidar sürecini romanlaştıran ve bu dönemdeki siyasal olayları anlatan romanları kaleme alan yazarlardan biri değildir?

A
Ayşe Kulin
B
Samim Kocagöz
C
Sevinç Çokum
D
Tarık Buğra
E
Attilâ ilhan
Soru 2

Her ne kadar, yetişkin bir aydın olmasa da otuzuna merdiven dayamış, kentli ve paralı C.nin ana karakteri olduğu roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aylak Adam
B
Bir Akşam Alacası
C
Tutunamayanlar
D
Ölmeye Yatmak
E
Yaralısın
Soru 3

Orhan Pamuk’un bu romanı 1990’da yayımlanır. Modern roman ile postmodern arasında sayılan romanı, hem modern hem de postmodern açılardan değerlendiren eleştirmenler olmuştur. Modern açılardan bakanlar, sözü estetik ve ideolojik yozlaşmaya yontarken; postmodern açılardan bakanlar, kitaptaki çoğulcu yapı, üst kurmaca, simgesel boyut gibi özellikler üzerinde dururlar.
Yukarıda içeriğinden bahsedilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyaz Kale
B
Yeni Hayat
C
Kara Kitap
D
Benim Adım Kırmızı
E
Sessiz Ev
Soru 4

Tarihsel roman alanında ilk örnekleri vermiştir. Onun Yeniçeriler, Haşan Mellah Yahut Sır içinde Esrar adlı eserleri ile Musullu Süleyman, Ahmet Metin ve Şirzâd romanları, konu ve kahramanları bakımından bu türün ilk örnekleri olarak gösterilir.
Yukarıda edebi hayatından bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sami Paşazade Sezai
B
Namık Kemal
C
Şemsettin Sami
D
Ahmet Mithat
E
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 5

İzmir’in işgali ile başlayan, İttihat ve Terakki mensubu Abdi Bey ile ailesi çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına göz atan roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Bozkırda Sabah - Bekir Büyükarkın
B
Üç İstanbul - Mithat Cemal Kuntay
C
Yaban - Yakup Kadri
D
Dersaadet’te Sabah Ezanları - Attilâ ilhan
E
Abdülhamit Düşerken - Nahit Sıtkı Örik
Soru 6

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebi kişiliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
“ibişin Rüyası” adlı romanında “geçmiş-gelecek” çatışması vardır.
B
“Büyük ailenin çöküşü” genel başlığıyla adlandırılabilecek bir dizi romana imza atmıştır.
C
Dönemeç ve Osmancık adlı romanların yazarıdır.
D
Uzun yıllar şiirin kapalı ikliminde kaldıktan sonra, deneme ve öykü türünde kaleme aldığı ürünlerini, romanları takip eder.
E
“Siyah Kehribar” adlı romanı Mussolini italyası’nda yönetimin baskılarına direnen aydınların soylu direnişini konu alır.
Soru 7

Orhan Kemal’in “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı romanındaki ana karakterler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Daha önce hiç fabrikada çalışmamışlardır.
B
Giriştikleri ekmek mücadelesinde ortak bir bilinç görülür.
C
içinde bulundukları sosyal ve ekonomik sınıfın farkında değildirler.
D
Ekmek parası kazanmak için Çukurova’ya giderler.
E
Adları Yusuf, Pehlivan Ali ve Köse Hasan’dır.
Soru 8

“Türk Romanında Postmodernist Açılımlar” adlı kitabında, Türk romanındaki postmodern açılımları sistematize etmenin zor olduğunu hatırlatarak iki ana eğilim tespit eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Berna Moran
B
Yıldız Ecevit
C
Nedim Gürsel
D
Pınar Kür
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 9

Romanlarının kahramanlarını kadınlar arasından seçer. Toplumun sosyal ve kültürel problemlerine bir kadın dikkatiyle yönelir. “Handan”, “Kalp Ağrısı”, “Zeyno’nun Oğlu” romanlarında Türk kızlarının felaketler dönemindeki portreleri dikkatlere sunulur.”
Yukarıdaki parçada edebi yaşamından bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halide Nusret Zorlutuna
B
Halide Edip Adıvar
C
Sâmiha Ayverdi
D
Güzide Sabri Aygün
E
Şükûfe Nihal Başar
Soru 10

“Meyyâle”, “Taif’te Ölüm”, “Paris’te Son Osmanlılar”, “Gazi ve Fikriye”, “Abdülmecit” ve “Hava Kurşun Gibi Ağır” romanlarıyla günümüz Türk edebiyatının en fazla biyografik roman yazan ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hıfzı Topuz
B
Yavuz Bahadıroğlu
C
Mustafa Necati Sepetçioğlu
D
Safiye Erol
E
Samiha Ayverdi
Soru 11

Türk edebiyatında biyografik romanın yokluğunu, Türk romanının kendi çelişkilerine kayıtsız kalmasıyla açıklayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Murad
B
Halide Edip Adıvar
C
Peyami Safa
D
Emine Işınsu
E
Rasim Özdenören
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi gelenekten beslenen ilk romanlardan biridir?

A
Veda Esir Şehirde Bir Konak
B
Yağmurun Yedi Yüzü
C
Yarın Yarın
D
Turfanda mı Yoksa Turfa mı?
E
Sis Kelebekleri
Soru 13

Erendiz Atasü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eserlerinde yalnızca siyasi olaylara yer vermiştir.
B
“Unutma Bahçesi” adlı romanında dönemin farklı anlatım tekniklerini kullanmıştır.
C
ilk romanı “Dağın Öteki Yüzü” romanında, Cumhuriyetin ilk kuşağının aydın ve idealist yönünü ortaya çıkarmak amacındadır.
D
Fantastik öğeler eserlerinde geniş yer tutar.
E
“Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm” adlı eserinde iki sevgilinin nasıl intihar ettiğini anlatır.
Soru 14

Pınar Kür’ün “Asılacak Kadın” adlı romanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaşadığı bazı olaylar sonucunda cinayete sürüklenen Melek adlı genç bir kadının serüvenini konu alır.
B
Yazar bu romanında, insanların yargılama kolaylığını benimsedikleri için, gerçekte suçsuz birçok kişinin, haksız yere mahkûm edildiği düşüncesinden yola çıkar.
C
Yazar bu romanında Doğuya özgü metaforlardan yararlanarak, düş ile gerçeğin sınırlarını bulmaya çalışır.
D
Yazar, zengin çağrışım dünyasıyla romanına toplumsal eleştiri yükler.
E
Cahillik, bencillik, bağnazlık, kimsesizlik ve çaresizliğin kıskacındaki bir genç kadının hüzünlü yaşamının öyküsüdür.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda biyografik romanın Batı’daki temsilcilerinden biridir?

A
Oscar Wild
B
Ernest Hemingway
C
Goethe
D
Irwinge Stone
E
Albert Camus
Soru 16

Konularını daha çok yakın çevresinden ve gözlemlerinden alan, toplumdaki sıra dışı yaşayışları işleyen ve bu ilişkileri aşk potasında eriterek yoğuran bir romancı kimliğiyle okurun karşısına çıkan yazar, ilk romanı Destan Gönüller’den başlayarak gittikçe zenginleşen izlekleriyle ve sıra dışı aşkları konu edinen romanlarıyla dikkati çeker.
Yukarıda edebi yaşamı hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevgi Soysal
B
Alev Al atlı
C
Nezihe Meriç
D
Duygu Asena
E
Selim ileri
Soru 17

Uzun öykü hüviyetindeki “Güz Mevsimidir” ve Almanya’daki Türk işçileri ile ilgili anılarını romanlaştırdığı “Berlin’in NarÇiçeği” adlı eserleri dışında, yazıldığı yıllarda oldukça ilgi gören “47’liler”de devletin resmî politikalarıyla uzlaşamayan aydınların çeşitli yerlere savrulmasını anlatırken, emperyalizme karşı geliştirilen ideolojik söylemler ön plana geçer.
Yukarıda eserlerinden bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevgi Soysal
B
Adalet Ağaoğlu
C
Nazlı Eray
D
Pınar Kür
E
Füruzan Tekil
Soru 18

Popüler roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Edebi değeri yüksektir.
B
Halkın ruhuna, zevkine hitap eden eser anlamındadır.
C
Halkın ifadeleriyle dile getirilir.
D
Olay ağırlıklıdır.
E
Ana hedefi arasında halka okuma alışkanlığı kazandırmak da vardır.
Soru 19

Tarihi bilinçli olarak işleyen ilk tarihî romanımızdır. Yazar, bu romanında 16 . yüzyıldaki Osmanlı-iran-Kırım ilişkilerini, bir aşk-kıskançlık olayı çevresinde anlatmaya çalışmıştır. Romanda oğlunu tablolaştırmış, kendine göre Türk değerlerini betimlemiştir.
Yukarıda içeriğinden bahsedilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cezmi
B
Asım
C
Yeniçeriler
D
Hasan Mellah
E
Şirzâd
Soru 20

Denizin Kanı romanı ile, anlatım tekniği ve özgün yapısıyla yaşamın sert yüzüyle sürekli boğuşmak zorunda kalan ve emekleri Hacı Ağa gibi “süngerci ağalan” tarafından sömürülen Bodrum süngercilerinin yaşam serüvenlerinden canlı sahneler sunar.
Yukarıda edebi hayatından bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarık Dursun K(akınç)
B
Mehmet Şeyda
C
Cevat Şâkir
D
Abdülhak Şinasi
E
Selim ileri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x