Çağdaş Türk Romanı 2016-2017 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Romanı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türk Edebiyatı’nda tarihsel roman alanında ilk örnekleri veren yazar ve buna öncülük eden eseri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Attila ilhan - Dersaadet’te Sabah Ezanları
B
Tarık Buğra - Küçük Ağa
C
Ahmet Mithat -Yeniçeriler
D
Tarık Buğra - Osmancık
E
Nahit Sırrı Örik - Abdülhamit Düşerken
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lardan 2000’e kadar kentli aydın bunalımlarını yansıtan romanlardan biri değildir?

A
Talip Apaydın - Sarı Traktör
B
Erdal Öz - Yaralısın
C
Adalet Ağaoğlu - Ölmeye Yatmak,
D
Mehmet Eroğlu - Issızlığın Ortasında
E
Selim ileri - Bir Akşam Alacası
Soru 3

Fakir Baykurt’un Yılanların Öcü romanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
1948’de Oumhuriyet gazetesinde tefrika edilen roman 1949’da yayımlanır.
B
Irazca Ana ve Bayram, köylülerin topraklarına göz koyan asi kişilerdir.
C
Romanın aldığı olumlu eleştiriler yazarın aydınlara olan bakışıyla ilgilidir.
D
Valinin şehre heykel yaptırmak için köylere salma salması olayların temelini oluşturur.
E
Yılanların Öcü’nün hikayesi, Bursa’nın seksen evden oluşan Karataş Köyü'nde geçer.
Soru 4

“Türk Romanında Postmodernist Açılımlar” adlı kitabında, Türk romanındaki postmodern açılımları sistematize etmenin zor olduğunu hatırlatarak iki ana eğilim tespit eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Berna Moran
B
Ahmet Hamdi Tanpınar
C
Pınar Kür
D
Yıldız Ecevit
E
Nedim Gürsel
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Tarık Buğra’nın romanlarından biri değildir?

A
Gençliğim Eyvah
B
Küçük Ağa
C
Dönemeçte
D
Devlet Ana
E
Firavun imanı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi roman yazarlarından biri değildir?

A
Reşat Nuri Güntekin
B
Talip Apaydın
C
Yaşar Kemal
D
Kemal Tahir
E
Fakir Baykurt
Soru 7

Her ne kadar, yetişkin bir aydın olmasa da otuzuna merdiven dayamış, kentli ve paralı C.nin ana karakteri olduğu roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölmeye Yatmak
B
Yaralısın
C
Bir Akşam Alacası
D
Tutunamayanlar
E
Aylak Adam
Soru 8

İlk tarihi roman olarak kabul edilen Waverley ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gerçek bir olayın içersine fictif yapıda bir metin yerleştirilmiştir.
B
Walter Scott tarafından kaleme alınmıştır.
C
Romanda fictif yapı, tarih ve eğitim iç içedir.
D
Romanda, 1745 Jakoben Ayaklanması konu edilmiştir.
E
ispanya halkına ait efsane ve halk hikâyelerine yer verilmiştir.
Soru 9

“Kilit, Anahtar, Kapı, Konak, Çatı, Sabır ve Darağacı” gibi eserlerin yazarı kimdir?

A
Yavuz Bahadıroğlu
B
Mustafa Necati Sepetçioğlu
C
Nihal Atsız
D
Murat Sertoğlu
E
Oğuz Özdeş
Soru 10

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebi kişiliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Uzun yıllar şiirin kapalı ikliminde kaldıktan sonra, deneme ve öykü türünde kaleme aldığı ürünlerini, romanları takip eder.
B
Dönemeç ve Osmancık adlı romanların yazarıdır.
C
“ibişin Rüyası” adlı romanında “geçmiş-gelecek” çatışması vardır.
D
“Büyük ailenin çöküşü” genel başlığıyla adlandırılabilecek bir dizi romana imza atmıştır.
E
“Siyah Kehribar” adlı romanı Mussolini italyası’nda yönetimin baskılarına direnen aydınların soylu direnişini konu alır.
Soru 11

Tarihsel bilgi ile efsanenin, modern zihinle mistik zihnin, dinle felsefenin, Nevton fiziği ile kuantum fiziğinin, gerçek ile muhayyelin, sözün verili anlamı ile öznel çoğulluğunun iç içe girdiği bir romandır. Belirli bir anlamı sürekli kaybettirerek; herhangi bir gerçekliği temsil etmek yerine, istenildiği kadar gerçeklik kurulabileceğini
göstererek var olan bir anlatıdır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen roman
aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölü Nokta
B
Postmodern Bir Kız Sevdim
C
Puslu Kıtalar Atlası
D
Bin Hüzünlü Haz
E
Kara Kitap
Soru 12

Türk edebiyatındaki tarihsel romanın 1960 sonrası evresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu dönemde tarihsel romanın varlığı daha çok popüler tarih romanları çevresinde yürür.
B
Tarihsel romanın etkin olarak ortaya çıkışı 1960 sonrası dönemdir.
C
1980 sonrasında yalnız yakın dönem değil, Türk ve Dünya tarihinin en bilinmeyen dönemlerine kadar gidilir.
D
Bu dönemin tarihsel romanlarıyla en etkin ismi Mustafa Necati Sepetçioğlu’dur.
E
Bu döneme ait bazı eserlerde Osmanlı tarihinin kahramanlıkları ve görkemi dikkatlere sunulur.
Soru 13

1950 sonrası Türk romanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Romancı; artık topluma tepeden bakan ve onu yönlendiren, kendisini ilahi güçlerle donanmış doğaüstü bir varlık olarak görmez; insana yaklaşır.
B
1960’lı yıllardan sonraki romanlarda aydınlatmanın yanında insanı tanıma ve iç dünyasına nüfuz etme ön plana geçer.
C
1950’li yılların romanında aydın bakışının egemen olduğu aydınlanma ve aydınlatma ön plandadır.
D
Cumhuriyetin ilk devresinde görülen roman için gerekli derinlikten yoksun piyasa romancılığı, bu dönemde de varlığını sürdürür.
E
Taklit, öykünme, arayış ve kimlik oluşturma bu dönemin karakteristik özellikleri olarak ifade edilir.
Soru 14

Türk romanı üzerinde tamamen biçime yönelik tartışmalar hangi yazarın romanlarının yayımlanmaya başlamasıyla kendini gösterir?

A
Bilge Karasu
B
Pınar Kür
C
Orhan Pamuk
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Oğuz Atay
Soru 15

Romanlarının yapısını geçmiş-şimdi çatışması üzerine kuran yazarlardandır. Batılılaşma ile birlikte meydana gelen uygarlık değişimini ve bu değişimin toplumda ve özellikle aile içinde sebep olduğu sorunları, çözülmeleri roman kişilerinin iç dünyalarından takip ederek romanlaştırır. Yayımladığı ilk romanı Aşk Bu imiş, konusunu Firavunlar döneminde geçen ve İlâhî aşka ulaşmayı hedefleyen bir menkıbeden; İbrahim Efendi Konağı, kişisel anılara dayalı geçmişe ait konak hayatından alır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suat Derviş
B
Samiha Ayverdi
C
Refik Halit Karay
D
Abdülhak Şinasi Hisar
E
Reşat Enis Aygen
Soru 16

Sanat hayatına öykü yazmakla başlayan ve öykücülükle romancılığı birlikte yürüten yazar, Garipler Sokağı, insan Bir Ormandır, Düş Ekmeği gibi eserlerinde mutlu çocukluk ve ilk gençlik yıllarının aşklarını, serüvenlerini anı tadında romanlaştırır. Anı defteri şeklinde yazılmış olan ilk romanı Garipler Sokağı, ikinci Dünya Savaşı yıllarında Fatih’in eski mahallelerindeki insanların sıcak bir aile ortamı içinde sürdürdükleri hayatlarından canlı sahneler sunar.
Yukarıda hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarık Buğra
B
Kemal Tahir
C
Kemal Bilbaşar
D
Fakir Baykurt
E
Oktay Akbal
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x