Çağdaş Türk Romanı 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Türk Romanı 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun edebi hayatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1960 sonrası dönemde tarihsel romanların en etkin ismlerinden biridir.
B
Tarihsel romanlarında sadece tarihsel süreci aktarmaz.
C
“Topal Kasırga” adlı romanında Ankara Savaşı’nı konu alır.
D
Türk tarihinin başlangıcından 20. yüzyılın başına kadar gelen süreci bir görev bilinciyle romanlaştırır.
E
“Bu Atlı Geçide Gider” adlı romanında Yıldırım Beyazıt dönemindeki Osmanlı toplumunun bağlandığı manevi değerler vurgulanır.
Soru 2

Köy hayatına dair tutulan notlardan oluşan, “ekonomik sıkıntılar”, “ilkel malzeme kullanma”, “toprak meselesi”, “yeni teknolojilere yabancılık” ve “sosyal yardımlaşma ve kooperatifleşme” unsurları üzerinde duran roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A
Bizim Köy - Mahmut Makal
B
Sağır Dere - Kemal Tahir
C
Ekilmemiş Topraklar - Orhan Hançerlioğlu
D
Yılanların Öcü - Fakir Baykurt
E
Sarı Traktör - Talip Apaydın
Soru 3

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebi kişiliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
“Siyah Kehribar” adlı romanı Mussolini italyası’nda yönetimin baskılarına direnen aydınların soylu direnişini konu alır.
B
Dönemeç ve Osmancık adlı romanların yazarıdır.
C
“Büyük ailenin çöküşü” genel başlığıyla adlandırılabilecek bir dizi romana imza atmıştır.
D
“ibişin Rüyası” adlı romanında “geçmiş-gelecek” çatışması vardır.
E
Uzun yıllar şiirin kapalı ikliminde kaldıktan sonra, deneme ve öykü türünde kaleme aldığı ürünlerini, romanları takip eder.
Soru 4

Tarihsel bilgi ile efsanenin, modern zihinle mistik zihnin, dinle felsefenin, Nevton fiziği ile kuantum fiziğinin, gerçek ile muhayyelin, sözün verili anlamı ile öznel çoğulluğunun iç içe girdiği bir romandır. Belirli bir anlamı sürekli kaybettirerek; herhangi bir gerçekliği temsil etmek yerine, istenildiği kadar gerçeklik kurulabileceğini
göstererek var olan bir anlatıdır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen roman
aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölü Nokta
B
Postmodern Bir Kız Sevdim
C
Bin Hüzünlü Haz
D
Kara Kitap
E
Puslu Kıtalar Atlası
Soru 5

__________, romanlarını daha çok tasavvuf düşüncesi çevresinde kurar. Ayrıca Doğu-Batı çatışması, dolayısıyla da geçmiş-hâl çatışması da temel konularındandır. Olaylardan çok insanların iç dünyalarına yönelir. Romanlarındaki kişilerin büyük çoğunluğunu İstanbul’un aristokrat ve aydın kesiminden seçmiştir. Karakterler manevi boyutlarında büyük çatışmalar yaşar. Romanlarının sonu ders niteliğindedir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Şükûfe Nihal Başar
B
Sâmiha Ayverdi
C
Sevinç Çokum
D
Halide Edip Adıvar
E
Müfide Ferit Tek
Soru 6

Emine Işınsu Öksüz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
“Atlıkarınca” adlı eserinde yarı aydınların gerçeği sorgulamalarını ele alır.
B
Roman yazmaya 1966’da yapılan bir yarışma ile başlar.
C
Romanlarında Türk toplumunun sağ-sol şeklinde biçimlenen kutuplaşmalarını ele alır.
D
ilk romanı “Tutsak”ta sol görüşlü ünlü bir kadın romancının hayatını anlatır.
E
“Cambaz” adlı eserinde Türkiye’deki yozlaşmış sendikacılık faaliyetlerini ele alır.
Soru 7

Kadın yazar kimliğiyle kendini gösteren yazar, tüm romanlarında tabuları yıkan bir düşünce ile okuyucunun karşısına çıkar, ilk romanı Tuhaf Bir Kadın’da kadının toplumdaki yerini sorgular. Karanlığın Günü’nde, bir kadın dikkatiyle kuşağının yaşadığı acılı ve sıkıntılı dönemi romanlaştırır. Mektup Aşkları, mektuplardan oluşan farklı bir roman denemesidir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lâtife Tekin
B
Nazlı Eray
C
Nezihe Meriç
D
Leyla Erbil
E
Ayla Kutlu
Soru 8

Yahya Akengin, otobiyografik karakterli bu romanında, 1970’li yıllarda büyük kente üniversite eğitimi almak için gelen dört taşralı gencin; istemeyerek sürüklendikleri olayları, birer yaprak gibi dökülmelerini ve eğitimlerini tamamlayamadan köylerine dönüşlerini işler.
Yukarıda hakkında bilgi verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devamı Hayat
B
Dönüş Acıları
C
Şafak
D
Küçük Dünya
E
Kayıp Romanlar
Soru 9

Yazar, 12 Mart dönemini eleştirdiği bu romanda çatışmanın bir tarafını oluşturan 68 kuşağının ideolojik söylemleri çevresinde biçimlenmiş ve tüm olumsuzlukları bünyesinde toplayan kurgusal hayatlardan kesitler sunar. Varlıklı bir çevreden gelen ve mutsuz bir evlilik geçirmiş olan bir genç kadınla yine aynı çevreden radikal örgütlere katılmış bir gencin 12 Mart darbesi çevresinde buluşan yaşamlarını öyküleştirir. Başta asli kişiler Selim ile Şeyda olmak üzere romanda yer alan kişilerin hemen tamamı sıradışı insanlardır. Mensubu oldukları çevre ile uyumsuzdurlar ve yalnızlık içindedirler.
Yukarıda hakkında bilgi verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarın Yarın
B
Kayıp Romanlar
C
Yaralısın
D
Gençliğim Eyvah
E
Şafak
Soru 10

Erendiz Atasü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eserlerinde yalnızca siyasi olaylara yer vermiştir.
B
“Dağın Öteki Yüzü” romanında, Cumhuriyetin ilk kuşağının aydın ve idealist yönünü ortaya çıkarmak amacındadır.
C
“Unutma Bahçesi” adlı romanında dönemin farklı anlatım tekniklerini kullanmıştır.
D
Fantastik öğeler eserlerinde geniş yer tutar.
E
“Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm” adlı eserinde iki sevgilinin nasıl intihar ettiğini anlatır.
Soru 11

“Meyyâle”, “Taif’te Ölüm”, “Paris’te Son Osmanlılar”, “Gazi ve Fikriye”, “Abdülmecit” ve “Hava Kurşun Gibi Ağır” romanlarıyla günümüz Türk edebiyatının en fazla biyografik roman yazan ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Samiha Ayverdi
B
Yavuz Bahadıroğlu
C
Safiye Erol
D
Hıfzı Topuz
E
Mustafa Necati Sepetçioğlu
Soru 12

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Tahir Kutsi Makal- Meydan Dayağı
B
Abbas Sayar- Can Şenliği
C
Tarık Buğra- ibiş’in Rüyası
D
Safiye Erol- Ülker Fırtınası
E
Cengiz Dağcı-Yalnızlar
Soru 13

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

A
Safiye Erol - Ülker Fırtınası
B
Cengiz Dağcı - Gençliğim Eyvah
C
Safiye Erol - Dönemeçte
D
Tahir Kutsi Makal - Ak Topraklar
E
Abbas Sayar - Derin Yara
Soru 14

Münevver Ayaşlı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bazı eserlerinde konak hayatı içinde geleneksel Türk ailesinin resmini çizer.
B
Pertev Beyin Torunları adlı romanın yazarıdır.
C
Gençliğim Eyvah adlı romanıyla büyük yankı uyandırmıştır.
D
Pertev Beyin Üç Kızı adlı romanların yazarıdır.
E
1960’lı yıllarda gelenekçi romanın ilk isimlerinden biridir.
Soru 15

1950’li yıllarda hem anlatım hem de içerik bakımından gelenekçi roman sayılabilecek örnekler verir. 2 Dünya Savaşından sonra vatanı Kırım’dan ayrılan yazar, bir daha ülkesine dönmez. Ömrünün altmış yılını Londra’da geçirir. Romanlarında Kırım Türklerinin Ruslardan gördüğü baskı ve zulümleri anlatır. Eserlerini “annemin dili” dediği Türkiye Türkçesiyle kaleme alır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Samiha Ayverdi
B
Safiye Erol
C
Cengiz Dağcı
D
Nazlı Eray
E
Hüseyin Nihal Atsız
Soru 16

Bir Bilim Adamının Romanı-Mustafa inan, Türkiye’de biyografik roman türünün en iyi örneklerinden biridir. Yazar, romanda üniversiteden hocasının yaşam öyküsünü roman tekniğinin imkânlarını kullanarak anlatır. Aynı zamanda Mustafa inan’ın şahsında bir dönemin idealist kuşağının hayatını yansıtır.
Yukarıda edebi yaşamı hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Burçak Çerezcioğlu
B
Haşan Âli Yücel
C
Zeynep Oral
D
Oğuz Atay
E
Necati Cumalı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi biyografik roman örneklerinden biri değildir?

A
Bozgunda Fetih Rüyası
B
Adı Aylin
C
Sevgili Arsız Ölüm
D
Meyyale
E
Gazi ve Fikriye
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi gelenekçi romanın ilk örneklerinden biridir?

A
Sis Kelebekleri
B
Turfanda mı Yoksa Turfa mı?
C
Yarın Yarın
D
Yağmurun Yedi Yüzü
E
Veda Esir Şehirde Bir Konak
Soru 19

Nedim Gürsel ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bütün eserlerinde farklı anlatım tekniklerini denemesiyle ve şiirsel üslubuyla dikkati çeker.
B
İhsan Oktay Anar
C
Otobiyografik karakterli son romanı Sis Kelebekelerinde güncel olan ile tarihi buluşturur.
D
Fantastik gerçekçilik kapsamında yer alan ilk romanı Pasifik Günler'dir.
E
Ruh Üşümesi adlı romanında bilinç akışı tekniği kullanmıştır.
Soru 20

ilk romanı Ölü Erkek Kuşlar ve Yeni Yalan Zamanlarda kadın duyarlığını, kadın kimliğini, geleneksel ahlâkî değerler karşısındaki özgürlük sorunlarını ve erkeklerle olan ilişkilerini yalın, akıcı ve dilsel bir oyun haline getirdiği şiirsel üslupla anlatır. Üç yıl aradan sonra yayımladığı olumlu eleştiriler alan Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm romanı, gençliğini hoyratça harcamış ve yaşlandıkça kendisiyle hesaplaşmaya başlamış bir anne ile aldatıldığı için boşanmanın eşiğinde bulunan kızının kırılma noktasındaki ilişkilerini konu alır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adalet Ağaoğlu
B
Latife Tekin
C
Pınar Kür
D
Bilge Karasu
E
inci Aral
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x