Çağdaş Türk Romanı 2017-2018 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Romanı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yaşar Kemal’in Teneke romanının konusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Okçuoğlu, işlerini yürütmek için jandarmaya rüşvet vermeye çalışır.
B
Köylüler, tayini başka bir yere çıksın diye Ankara’ya kaymakamı şikayete giderler.
C
Fikret Irmaklı, Mehmet Ali ve Resul Efendi romandaki kişiler arasında yer alır.
D
Romanın sonunda, kaymakamın tayini Kars Kağızman’a çıkar.
E
Ağalar, yerleşim yerine yakın yerlere çeltik ekmek için çaba gösterirler.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi roman yazarlarından biri değildir?

A
Yaşar Kemal
B
Talip Apaydın
C
Reşat Nuri Güntekin
D
Fakir Baykurt
E
Kemal Tahir
Soru 3

________ , tarihsel roman alanında ilk örnekleri vermiştir. Yeniçeriler, Haşan Mellah yahut Sır içinde Esrar adlı eserleri ile, Musullu Süleyman, Ahmet Metin ve Şirzâd romanları konu ve kahramanları bakımından bu türün ilk örnekleri olarak gösterilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
B
Sami Paşazade Sezai
C
Namık Kemal
D
Şemsettin Sami
E
Ahmet Mithat
Soru 4

1972’de yayımlanan roman, ilk yıllarda çok tartışılan, eleştirilere konu olan bir roman olmasa da, yayımlandıktan on yıl kadar sonra eleştirmenlerin dikkatini çeker. Postmodern romanın ilkleri bağlamında birçok eleştirinin konusu olur. Romanın iç içe geçen kurguları, kişilerin; olaylar içindeki davranışları ve ilişkilerinden çok, zihinsel devinimleriyle var olmaları ve aydının kendi içindeki hesaplaşması eleştirilen konularıdır.
Yukarıda sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaralısın
B
Bir Akşam Alacası
C
Şafak
D
Tutunamayanlar
E
Aylak adam
Soru 5

________ , Türk tarihine bakışında Osmanlı'nın yanında Batı ve Batılılaşma sorununa da yer verir. Osmanlı'nın kuruluş yıllarından itibaren Türk tarihini incelerken, Batıdan tarih, kanunlar, inançlar, İktisadî ve sosyal hayat bakımından farklı bir yapıda olduğumuzu, kendimize özgü bir tarihimiz olduğunu savunur. Köyün Kamburu ve Yol Ayırımı yazarın romanları arasında yer alır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kemal Tahir
B
Nahit Sırrı Örik
C
Mithat Cemal Kuntay
D
Safiye Erol
E
Tarık Buğra
Soru 6

90’lı yıllardaki Türk romanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Siyasi kutuplaşmalar uç sınırlara ulaşmıştır.
B
Sadece köy konulu romanlar yazılmıştır.
C
Romanlarda köylü bakışı egemendir.
D
Ulusçu söylemler ön plandadır.
E
Post modern romanın zafer yıllarıdır.
Soru 7

Uluç Reis ve Turgut Reis gibi, kendi köklerini aradığı tarihsel romanların dışında da yazdığı yapmacıklıktan uzak, gözleme dayalı eserleriyle, konu kısırlığı çeken Türk romanına yeni soluklar kazandıran yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Şeyda
B
Tarık Buğra
C
Cevat Şâkir Kabaağaçlı
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Oktay Akbal
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi postmodern roman ile ilişkili kavramlardan biri değildir?

A
Üst kurmaca
B
Trajedi
C
Parodi
D
Pastiş
E
Metinler arasılık
Soru 9

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Suat Derviş - Kaderin Çilesi
B
Hüseyin Rahmi Gürpınar - Deli Filozof
C
Halide Edip Adıvar - Hayat Parçaları
D
Reşat Nuri Güntekin - Son Sığınak
E
Mükerrem Kamil Su - Aynadaki Kız
Soru 10

Bin Hüzünlü Haz adlı roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Romanın önemli tek kişisi Ahmet, gerçek bir kişi değil bir simgedir.
B
Roman sanatını sorgular, anlatı tarihinde gezintilere çıkar.
C
Amacı, gerçek dünyayı yansıtmak değil; kelimelerle yeni bir dünya kurmaktır.
D
Romanda zamanlar, mekânlar, nesneler yığını gibi görünse de, hiçbir şey rasgele değildir.
E
Olabilirlikleri yoklaya yoklaya, belirsizliğin bilgeliğine soyunmuş bir romandır.
Soru 11

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, her biri kişilerin adlarıyla anılan, dört büyük bölümden meydana gelen ve bir bakıma, kendi anılarıyla örtüşen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahur Beste
B
Sahnenin Dışındakiler
C
Aynadaki Kadın
D
Huzur
E
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Soru 12

Orhan Pamuk’un bu romanı 1990’da yayımlanır. Modern roman ile postmodern arasında sayılan romanı, hem modern hem de postmodern açılardan değerlendiren eleştirmenler olmuştur. Modern açılardan bakanlar, sözü estetik ve ideolojik yozlaşmaya yontarken; postmodern açılardan bakanlar, kitaptaki çoğulcu yapı, üst kurmaca, simgesel boyut gibi özellikler üzerinde dururlar.
Yukarıda sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyaz Kale
B
Benim Adım Kırmızı
C
Sessiz Ev
D
Yeni Hayat
E
Kara Kitap
Soru 13

Üst kurmacanın bir alt kategorisi olarak değerlendirilen metinler arasılık kavramının uygulanabildiği yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Pastiş-gülünç dönüştürüm-drama
B
Pastiş-gülünç dönüştürüm-parodi
C
Parodi-gülünç dönüştürüm-pandomim
D
Parodi-pastiş-gülünç değiştirim
E
Parodi- gülünç dönüştürüm-drama
Soru 14

________ , Ayşegül Devecioğlu’nun otobiyografik karakterli romanıdır ve dönemin sosyal ve siyasal yapısına tanıklık etmektedir. Roman, duygularını ve yalnızlıklarını paylaşan iki gencin birlikteliğinde acılar, hayal kırıklıkları ve ihanetlerle dolu geçmişini, şimdiyi ve geleceği sorgular. Geri dönüşlerle yansıtılan geçmişe dair birtakım canlı sahneler ve tablolar, romana bir bakıma 12 Eylül dönemini aydınlatan belgesel kimlik kazandırıyor.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Devamı Hayat
B
Yarın Yarın
C
Berlin’in Nar Çiçeği
D
Kuş Diline Öykünen
E
Yaralısın
Soru 15

Yahya Akengin, otobiyografik karakterli bu romanında, 1970’li yıllarda büyük kente üniversite eğitimi almak için gelen dört taşralı gencin; istemeyerek sürüklendikleri olayları, birer yaprak gibi dökülmelerini ve eğitimlerini tamamlayamadan köylerine dönüşlerini işler.
Yukarıda sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük Dünya
B
Şafak
C
Devamı Hayat
D
Kayıp Romanlar
E
Dönüş Acıları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Miyasoğlu’nun eserlerinden biridir?

A
Berlin'in Nar Çiçeği
B
Çırpıntılar
C
Güzel Ölüm
D
Bir Düğün Gecesi
E
Yaralısın
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x