Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2015-2016 Final Sınavı

Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Samoyloviç'in Türk lehçelerinin tasnifinde yer alan D Grubunun eski bölümündeki lehçelerden biridir?

A
Karagas
B
Uygur
C
Soyon
D
Sagay
E
Salar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi XV. yüzyılda Eski Türkçenin devamı niteliğindeki Türkçenin kuzey koludur?

A
Uygur Türkçesi
B
Harezm Türkçesi
C
Eski Anadolu Türkçesi
D
Kıpçak Türkçesi
E
Çağatay Türkçesi
Soru 3

Azerbaycan Türkçesinde 'galemnen, atamnan, yalannan' şeklinde telaffuz edilen kelimelerde hangi ortak ek bulunmaktadır?

A
Yönelme hâli
B
Vasıta hâli
C
Ayrılma hâli
D
Bulunma hâli
E
ilgi hâli
Soru 4

Gapıya çatanda görürler ki dövletli bacı sacda kömbe çöreyi bişirir. cümlesindeki çatanda kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
açınca
B
baktığında
C
vardığında
D
bulunca
E
görünce
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde vasıta hâli bulunmaktadır?

A
yuvaşlık bilen
B
kölegeden
C
berdimi
D
dokaapdırsıg
E
göryâârin
Soru 6

Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkmen Türkçesi ndeki Farsça kökenli yapım eklerinden birini almamıştır?

A
humarbaaz
B
basımraak
C
puldaar
D
galamdaan
E
söövdagââr
Soru 7

Gış sovukdur, üşâârsir)/ Geyinmeser) galırjça. ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Dönüşlülük eki kullanılmamıştır.
B
Zamir kökenli bir şahıs eki kullanılmıştır.
C
Birden fazla isim kullanılmıştır.
D
Bulunma hâli eki kullanılmamıştır.
E
Şart eki kullanılmıştır.
Soru 8

Mham rbiLUfla ymen/ıeH. cümlesinde aşağıdaki eklerden hangisi vardır?

A
Bulunma hâli
B
Vasıta hâli
C
Çıkma hâli
D
ilgi hâli
E
iyelik eki
Soru 9

Türkiye Türkçesindeki kaldırmamalıyız fiili, Türkmen Türkçesinde nasıl çekimlenmektedir?

A
kaldırmalı dââldir
B
galdırmalıdırın
C
galdırmalıdırıs
D
galdırmalı dââldiris
E
kaldırmalıdırın
Soru 10

Aşağıdaki eserlerden hangisinde Türkmen ismi yer almaz?

A
Dîvânu Lügati't-Türk
B
Divan-ı Hikmet
C
Cihânnümâ
D
Câmiü't-Tevârih
E
Şecere-i Terâkime
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde H, e, )K, ct> harflerinin Latin alfabesindeki karşılıkları sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
D, V, F, K
B
J, M, N, U
C
J, U, K, M
D
C, Ü, J, L
E
Ç, Ö, J, F
Soru 12

Tovugıi] niresi süyci? sorusundaki süyci kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
kötü
B
acı
C
tatlı
D
yemek
E
tuzlu
Soru 13

MaKTa6 KyTy6xaHecıifle TonmiMaüflMraH 6at>3u KMTo6jıapHM 6ojıa/ıap KyTy6xaHecıifleH Tonrnu MyMKiiH. cümlesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fiilimsiler vardır.
B
3. teklik şahıs iyelik eki vardır.
C
Olumsuzluk eki vardır.
D
Hâl ekleri vardır.
E
Bağlaçlar vardır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Stefan Wurm'a göre Özbek Türkçesinin dört ağzından biri değildir?

A
Doğu Özbekçesi
B
Kıpçak Özbekçesi
C
Türkmenceleşmiş Özbekçe
D
Güney Özbekçesi
E
Kuzey Özbekçesi
Soru 15

Yilning eng ıssıq âyi qaysi? cümlesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
isim tamlaması vardır.
B
Sıfat tamlaması vardır.
C
Edat vardır.
D
Soru zamiri vardır.
E
Miktar zarfı vardır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinde f, L|, Y, >K harflerinin Latin alfabesindeki karşılıkları sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ğ, T, Ü, C
B
Ğ, T, Ö, J
C
G, Ts, Ö, J
D
G, T, Ü, G
E
Ğ, Ts, Ö, J
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur?

A
Gâhâ huşçaqçaqsiz, gâhâ âsâbiy.
B
Yilning eng ıssıq âyi qaysi?
C
Keçâ sâkin vâ ilıq edi.
D
indingâ ertâ yâ keçqurun.
E
Âziz bilân Bekzâd gayerdâ?
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinde Türk tilining dânain çıqâr köklârgâ! cümlesindeki altı çizili kelimenin aldığı ekler sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
3. teklik şahıs iyelik eki, vasıta hâli eki
B
ilgi hâli eki, vasıta hâli eki
C
belirtme hâli eki, ilgi hâli eki
D
3. teklik şahıs iyelik eki, belirtme hâli eki
E
ilgi hâli eki, belirtme hâli eki
Soru 19

Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisinde üleştirme sayı sıfatı vardır?

A
yettidân bir yer
B
yigirmâ beş xânâ
C
yüzlâb kişi
D
beştâdân âlmâ
E
toqqızinçi ây
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Emra rçynorçjıaE ojıafi cümlesinin Latin alfabesi ile yazımıdır?

A
Buntâ quçqaklâb âlâi.
B
Bittâ quçâb âlây.
C
Butqa quçaklab âlâi.
D
Butta quçqaqlâv âlây.
E
Bittâ quçâqlâb âlây.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x