Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2015-2016 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ahmet Caferoğlu'na göre aşağıdakilerden hangisi yazılı Türk dilinin tarihî dönemlerinden biri değildir?

A
ilk Türkçe
B
Orta Türkçe
C
Çağdaş Türkçe
D
Eski Türkçe
E
Yeni Türkçe
Soru 2

Dil akrabalığının belirlenmesinde temel kelimelerin çok önemli bir yer tuttuğunu, fakat Altay dillerinde temel kelimelerin ortak olmadığını savunan bilim adamı kimdir?

A
O. Pritsak
B
K. H. Menges
C
K. Grönbech
D
Nicholas Poppe
E
G. Doerfer
Soru 3

Talat Tekin’in tasnifindeki lehçe gruplarından “hadaq” grubunda yer alan Türk lehçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakut Türkçesi
B
Uygur Türkçesi
C
Halaç Türkçesi
D
Kazak Türkçesi
E
Çuvaş Türkçesi
Soru 4

Türk lehçelerinden ilk olarak bahseden eserin yazarı aşağıdaki yazarlardan hangisidir?

A
Bekir Çobanzâde
B
Kâşgârlı Mahmûd
C
Ali Şir Nevâî
D
Yusuf Has Hâcib
E
i. N. Berezin
Soru 5

Türk lehçelerinin ses özelliklerine göre yapılan tasnif düşünüldüğünde, aşağıdaki uzak lehçe grubu ve ait olduğu lehçelerden hangisi doğrudur?

A
r grubu= Çuvaşça
B
r grubu= Yakutça
C
d grubu= Yakutça
D
t grubu= Çuvaşça
E
t grubu= Bulgarca
Soru 6

“Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi İle Türk Dilinin Yaşı Meselesi” adlı eser kime aittir?

A
Zeynep Korkmaz
B
Osman Nedim Tuna
C
Doğan Aksan
D
Talat Tekin
E
Ahmet Caferoğlu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ağızın tanımıdır?

A
Bir dilin yazılı metinlerle takip edilemeyen çok eski dönemlerinde ayrılan ve önemli farklılıklar gösteren koludur.
B
Bir dilin yazılı metinlerle takip edilebilen döneminde ayrılan ve çok büyük farklılıklar göstermeyen koludur.
C
Bir dilin farklı alfabeler kullanan kollarına verilen addır.
D
Bir yazı dili alanı içinde mevcut olan farklı konuşma biçimlerine denir.
E
Bir ülkenin farklı bölgelerinde kullanılan konuşma biçimleridir.
Soru 8

Dil hangi ihtiyaçtan doğmuştur?

A
Açlık
B
Barınma
C
Susuzluk
D
Bildirişim
E
Ses çıkarma
Soru 9

Wilhelm Radloff'un Türk lehçeleri üzerine yaptığı tasnif çalışmasında aşağıdakilerden hangisi Batı ŞI veleri arasında yer almaz?

A
Abakan ŞI veleri
B
Başkırt ŞI veleri
C
Kırgız ŞI veleri
D
irtiş ŞI veleri
E
Volga ŞI veleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Kuzeydoğu/Doğu Türkçesi lehçelerinden biridir?

A
Türkiye Türkçesi
B
Türkmen Türkçesi
C
Kırım Türkçesi
D
Azerbaycan Türkçesi
E
Gagavuz Türkçesi
Soru 11

Azerbaycan Türkçesi Kiril Alfabesinde bulunan “bl, P, 3, H” harflerinin Latin alfabesindeki karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A
B, P, Z, M
B
I, R, S, M
C
B, P, S, N
D
I, R, Z, N
E
i, Z, R, M
Soru 12

Azerbaycan'a ilk Türk göçü hangi tarihte gerçekleşmiştir?

A
M.Ö. I
B
M.Ö. II
C
M.S. I
D
M.S. II
E
M.S. III
Soru 13

Azerbaycan Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kelime başındaki bütün kalın k sesleri g olur.
B
Türkiye Türkçesinde olduğu gibi kelime sonlarında b, c, d, g sesleri bulunamaz.
C
Azerbaycan Türkçesinde 9 ünlü bulunmaktadır.
D
Türkiye Türkçesinden farklı olarak iki fazla ünsüz harfe sahiptir.
E
Büyük ve küçük ünlü uyumları sağlam bir şekilde işlemektedir.
Soru 14

“Onların yüzünü sana tabşırıp gedeceyem.” cümlesinde yer alan “tabşır-” fiilinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
göster-
B
emanet et-
C
saydır-
D
ver-
E
saygı göster-
Soru 15

"бизим уча даfларын сонсуз азаматиндан." cümlesinde уег alan "даfларын" kelimesinde aşağıdaki eklerden hangileri vardır?

A
iyelik eki, ilgi hâli eki
B
Çokluk eki, iyelik eki
C
Yapım eki, ilgi hâli eki
D
Yapım eki, belirtme hâli eki
E
Çokluk eki, ilgi hâli eli
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan adının kökeniyle ilgili görüşlerden biri değildir?

A
Azerbaycan, Atar ve Patar kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.
B
Azerbaycan adı, MakedonyalI İskender'in kurduğu Yunan-Bahter imparatorluğu'na karşı bağımsızlığını ilan eden Satrap Atropet'in adından gelir.
C
Azerbaycan adı, ünlü halk kahramanı Babek'in adından gelir.
D
Azerbaycan adı, Farsça ateş anlamına gelen azer sözünden ortaya çıkmıştır.
E
Azerbaycan adı, “Azer” ve “Baycan” adlı iki kardeşin adlarının birleşmesiyle ortaya çıkmıştır.
Soru 17

“бизим уча даfларын сонсуз азаматиндан.” cümlesinde aşağıdaki eklerden hangisi yoktur?

A
Yapım eki
B
iyelik eki
C
Şahıs eki
D
Çokluk eki
E
Hâl eki
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan edebî dilinin dört ağız grubundan biri olan Batı grubunda yer almaz?

A
Gence
B
Gazah
C
Yerevan
D
Ayrım
E
Karabağ
Soru 19

“Çox vaxt yemeye heç bir şeyleri olmurmuş.” cümlesinde yer alan yüklemin aldığı ekler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
geniş zaman, gelecek zamanın rivayeti
B
olumsuzluk eki, geçmiş zamanın rivayeti
C
isim-fiil, gelecek zamanın hikayesi
D
isim-fiil, şimdiki zamanın rivayeti
E
olumsuzluk eki, şimdiki zamanın rivayeti
Soru 20

Aşağıdaki kelimelerden hangisi Azerbaycan yazı diline göre küçük ünlü uyumuna uymaktadır?

A
mumiya
B
futbol
C
pedagog
D
xorus
E
termos
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x