Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2016-2017 Final Sınavı

Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Ziyâ”, “Ziyâ-i Kafkas” ve “Keşkül” adlı ürünlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azerbaycan’da XIX. yüzyılda çıkan ve dönemin fikir ve sanat hareketlerini yönlendiren önemli gazetelerdir.
B
Azerbaycan’da XIX. yüzyılda yazılan önemli romanlardır.
C
Azerbaycan’da XIX. yüzyılı anlatan başat hikâyelerdir.
D
Azerbaycan’da XIX. yüzyılın dikkat çeken şiir dergileridir.
E
Azerbaycan’da XIX. yüzyılda çıkmış musiki mecmualarıdır.
Soru 2

Türk lehçelerinin gelişimine göre aşağıdakilerden hangisi Karluk grubunda yer alır?

A
Yakutça
B
Göktürk
C
Gagavuz
D
Havas
E
Uygur
Soru 3

“Namusumsan” ifadesi Azerbaycan Türkçesi Kiril alfabesiyle aşağıdakilerin hangisinde eksiksiz ve doğru yazılmıştır?

A
НАМУЗУМЗАН
B
НАМУСУМ
C
НАМϴСϴМСАН
D
НАМУСУМСАН
E
НАМҮСҮМ
Soru 4

Türkmen kelimesi ile ilgili en cok rağbet gören görüş aşağıdaki Türkologlardan hangisine aittir?

A
G. Nemeth
B
V. Minorsky
C
J. Deny
D
G. Moravcsi
E
Z. Kakuk
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türkmencede ses olayları sonucunda oluşmuş bir uzunluk değildir?

A
okaap (okuyup)
B
depee (tepeye)
C
dââl (değil)
D
mââtaç (muhtaç)
E
uuç(uç)
Soru 6

Türkmence Ilga- fiilinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
koş-
B
geç-
C
sars-
D
kay-
E
taş-
Soru 7

Türkmence Azaara gaalıp yöördün. cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geride kalıp yürüdün.
B
Sıkıntı çekip duruyordun.
C
Azarı işitip durdun.
D
Azar azar biriktirdin.
E
Nazara gelip öğürdün.
Soru 8

Türkmencede yükleme hâli ekiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkmen Türkçesinde yükleme hâli eki +(n)l’dır.
B
Ünsüzle bitenlerin üzerine +l şekliyle gelir
C
Bazen eksiz olarak da kullanılır.
D
Ünlüyle biten kelimelerin üzerine +(l)n şekliyle gelir.
E
Ekin ünlüsü düzdür.
Soru 9

Türkmence “Нирә бaрсaк шо ерлерини бaшлыгың өңүне гойярлaр.” cümlesinde “müdür” anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
шо
B
бaшлыг
C
ерлер
D
өң
E
бaрсaк
Soru 10

Türkmence Eonnap, 6oncaK Eonaribi. cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Birinci çokluk kişi çekimi bir defa kullanılmıştır.
B
Okunuşu “Bolyaar, bolsak bolalı.’’dır.
C
Şart çekimi vardır.
D
Şimdiki zaman çekimi vardır.
E
Emir çekimi vardır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkmencede “dokumuşum” anlamına gelir?

A
dokaapdırım
B
dokaapdurum
C
dokaapdırın
D
dokaapdır men
E
dokaapdurın
Soru 12

Özbekçe Mengâ tegâsânmi? cümlesinin Türkiye Türkçesine çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bana ne diyorsun?
B
Benimle çalışır mısın?
C
Bana değer misin?
D
Benimle evlenir misin?
E
Bana ulaşır mısın?
Soru 13

Büyük dedesi Özbek Han’ın adını verdiği devleti 1428’de kurarak bağımsızlığını ilan eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebu’l-Hayr Han
B
Batu
C
Ebu Said’
D
Emir Timur
E
Şeybânî Han
Soru 14

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Özbekçe sıfat fiil eki vardır?

A
kirgeç
B
qutlâv
C
bârgünçâ
D
yâzâdigân
E
körgândâ
Soru 15

Özbekçe iyelik ekleriyle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Düz ünlülüdür.
B
Yuvarlak şekilleri bulunur.
C
Fonetik varyantları diğer lehçelere göre azdır.
D
Tek şekillidir.
E
3. şahıs iyelik ekinden sonra hâl ekleri arasına zamir n’si girmez.
Soru 16

Özbekçe “Мен чоллaрнинг атрофида айланаман.” cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ben çalgı çalmayı seviyorum.
B
Ben çocuklarla eğleniyorum.
C
Ben çalıların arasında geziyorum.
D
Ben çitlerin etrafından dolandım.
E
Ben yaşlıların çevresinde dönüyorum.
Soru 17

Stalin’in Özbek aydınlarını sürgün ve cinayetlerle sindirmesiyle başlayan, birçok aydının katledildiği ve propaganda şiirinin baskın olduğu Özbek edebiyatı dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Romancılık Dönemi
B
Başlangıç Dönemi
C
Suskunluk Dönemi
D
Cedit Dönemi
E
Yeni Dönem
Soru 18

Özbekçe “Kişân kiymâ” ifadesinin Türkiye Türkçesine çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplu kıyım
B
Boyun eğme
C
ince giyme
D
Eski giyim
E
Zincir takma
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x