Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2017-2018 Final Sınavı

Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir hâl eki almamıştır?

A
pambıgı
B
maşına
C
yandırdıgça
D
güçle
E
dilince
Soru 2

Kıpçak grubunda yer alan lehçeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Azerbaycan Türkçesi - Kazak Türkçesi -Türkmen Türkçesi - Özbek Türkçesi
B
Kazak Türkçesi - Kırgız Türkçesi - Türkmen Türkçesi - Özbek Türkçesi
C
Kumuk Türkçesi - Karakalpak Türkçesi -Gagavuz Türkçesi - Tatar Türkçesi
D
Kazak Türkçesi - Kırgız Türkçesi - Nogay Türkçesi - Özbek Türkçesi
E
Tatar Türkçesi - Kazak Türkçesi - Kırgız Türkçesi - Başkurt Türkçesi
Soru 3

“Burada beşiklerimiz üzerine göyde süzen gartalların kölgesi düşmüşdür.” cümlesinde aşağıdaki eklerden hangisi yoktur?

A
iyelik eki
B
bulunma hâli eki
C
yönelme hâli eki
D
zarf-fiil eki
E
sıfat-fiil eki
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türk lehçebiliminin kurucusu sayılır?

A
W. Radloff
B
J. Nemeth
C
R. R. Arat
D
A. Gaferoğlu
E
P. M. Melioransky
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türkmen ismi için verilen anlamlardan biri değildir?

A
Türk'e benzeyen
B
Türk Kağanı
C
Ben Türküm
D
Türk iman
E
Ticaret adamı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz düşmesi sonucunda oluşmuş bir ünlü uzunluğu bulunur?

A
beriik
B
okamaaga
C
nirââk
D
yıgnaap
E
mââkam
Soru 7

Türkmence İn süyci yeri ganatı bilen boynı bolaymasa. cümlesinde süyci kelimesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
lezzetli, hoş
B
göre, nazaran
C
çekişme, dalaşma
D
aşk, sevgi
E
kavak ağacı
Soru 8

Aşağıdaki kelimelerden hangisi isimden isim yapma ekiyle türemiştir?

A
gıınanç
B
dövünçek
C
kovgı
D
biidövlötlük
E
çekincen
Soru 9

Türkmence yaalı kelimesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
nasıl
B
gibi
C
şahit
D
ayrı
E
feryat
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde д, Н, Г, Й harflerinin Latin alfabesindeki karşılıkları sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
D, V, F, K
B
C, Ü, J, L
C
D, U, G, M
D
D, N, K, Y
E
D, N, G, Y
Soru 11

Özbekçe Birligimizning tebrânmâs tâğı. cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birliğimizin sönmez ışığı.
B
Ümidimizin sarsılmaz dağı.
C
Birliğimizin sarsılmaz dağı.
D
Vatanımızın sönmez ışığı.
E
Vantanımızın sarsılmaz dağı.
Soru 12

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçültme eki almamıştır?

A
oğılçä
B
tåyçåq
C
çaqalåq
D
küçliråq
E
kencätåy
Soru 13

Böz ustälärining icådiy dıqqati änä şulärdädir. cümlesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Birden fazla sıfat tamlaması kullanılmıştır.
B
Birden fazla iyelik eki kullanılmıştır.
C
Türkçe olmayan kelime kullanılmıştır.
D
Hâl eki kullanılmıştır.
E
isim tamlaması vardır.
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle başı bağlacı vardır?

A
Yâ Sâmârqandgâ ketâylik, yâki Buxârâgâ.
B
Lâlâ baqırdi, birâq Nâdirâ eşitmâdi.
C
Grâmmofon degân, buyumni körgânmisân yâki eşitgânmisân?
D
Men ham sizgâ qoşilişni istâymân.
E
Kitâb ham dâftâr sâtib âldim.
Soru 15

ҲAР КИМНИНГ МЕҲНAТИ ЎЗИГA ШИРИН
Yukarıdaki Özbekçe ifadenin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Her Kimnin Mihneti Özige Şirin
B
Har Kimning Mehneti Özge Şirin
C
Hâr Kimning Mehnâti Özige Şirin
D
Hâr Kimning Mehnâti Özige Şirin
E
Her Kimning Mehneti Özige Şirin
Soru 16

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Özbekçe zarf-fiil eki yoktur?

A
körgâç
B
kelibân
C
kelâyâtgân
D
tutkaç
E
körmâgunçâ
Soru 17

Özbek Türkçesi Latin alfabesinde bulunan “J, G', Sh, Ch” harflerinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
C, Ğ, S, Ç
B
C, G, Ş, Ç
C
Y, Ğ, Ş, Ç
D
J, Ğ, Ş, C
E
C, Ğ, Ş, Ç
Soru 18

Кейин бу қуруқ таёқларни тарaқлатиб улоқтираман.
Yukarıdaki Özbekçe ifadenin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sonra bu kuru sopaları tırrak diye fırlatıyorum.
B
Sonra bu kuru tarakları ulağa bırakıyorum.
C
Sonra bu kuru dalları şırrak diye kırıyorum.
D
Sonra bu kuru sapları çıtır çıtır yakıyorum.
E
Sonra bu kuru fidanları tarladan söktürüyorum.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Özbekçede “geleyim” anlamına gelir?

A
kelibdi ekânmân
B
kelâyin
C
kelibmân
D
kelmişmân
E
kelâmân
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x