Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2017-2018 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Karluk grubunda yer alır?

A
Göktürk
B
Havas
C
Türkmen
D
Özbek
E
Tuva
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi lehçe teriminin içinde değerlendirilemez?

A
Dialekt
B
Ağız
C
Şive
D
Yazık
E
Nareçie
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Poppe’ye göre Moğol-Mançu-Tunguz dil birliğinin dallarından biri değildir?

A
Mançu-Tunguz dilleri
B
Ana Moğolca
C
Ana Mançu-Tunguzca
D
Ana Kore dili
E
Moğol dilleri
Soru 4

Aşağıdaki kelimelerden hangisi 'tağlı' grubuna ait olamaz?

A
tağlı
B
adak
C
kalğan
D
tağ
E
ayak
Soru 5

Dil ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Dilin kökeniyle ilgili görüşler temelde üçe ayrılır.
B
Dil, insanın ayırt edici bir vasfıdır.
C
Dil, bildirişim ihtiyacından doğmuştur.
D
Dil, insan-varlık ilişkisinde bilme aracıdır.
E
Dilin tarihi, insanlık tarihiyle ele alınır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Türk lehçelerinden biri değildir?

A
Karaim
B
Bulgar
C
Nogay
D
Hakas
E
Altay
Soru 7

Aşağıdaki lehçelerden hangisi Talat Tekin’in tasnifinde “azaq” grubuna dahildir?

A
Çuvaşça
B
Halaçça
C
Hakasça
D
Yakutça
E
Tuvaca
Soru 8

Türkçe-Sümerce ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkçe ile Sümercenin arasındaki ilgi birçok kişinin dikkatini çekmiştir.
B
Sümerce Türkçeden daha eski bir dildir.
C
Sümerce tabletlerde Türkçeden alıntı kelimeler vardır.
D
Türkçe ve Sümerce bugün varlığını sürdürmekte olan dillerdir.
E
Bu iki dil, 168 kelime üzerinden karşılaştırılmıştır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türk lehçeleri üzerinde bir tasnif çalışması yapmamıştır?

A
Kaşgarlı Mahmud
B
Kononov
C
Radloff
D
Ramstedt
E
Samoyloviç
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi “Eski Türkçe” dönemi için Türk dilinin tarihi gelişimini iki ana döneme ayıran araştırmacıların kabul ettiği bitiş tarihidir?

A
XIII. yüzyıl
B
XII. yüzyıl
C
XI. yüzyıl
D
X. yüzyıl
E
IX. Yüzyıl
Soru 11

“Keşkül” ve “Şark-ı Rus” gibi yayınların türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Roman
B
Hikâye
C
Dergi
D
Ansiklopedi
E
Gazete
Soru 12

I. Bahtiyar Vahapzade
II. Nebi Hezri
III. Hüseyin Arif
IV. Genceli Nizami
Yukarıdakilerden hangileri son dönem Azerbaycan edebiyatının öncüleri arasında yer alır?

A
I ve IV
B
II ve IV
C
I-II ve III
D
I-II ve IV
E
II-III ve IV
Soru 13

“Medeniyyet” ifadesi Azerbaycan Türkçesi Kiril alfabesiyle aşağıdakilerin hangisinde eksiksiz ve doğru yazılmıştır?

A
MӘДӘHИJJӘT
B
MӘДӘHИJӘT
C
MAДӘHИJET
D
MAДAHИJJAT
E
MEДEHИJJET
Soru 14

“Tez tapın iten baxtımı.” cümlesinde yer alan 'it-' fiilinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
aramak
B
kaybolmak
C
çiğnenmek
D
kararmak
E
itmek
Soru 15

“Dil açanda ilk defe ‘ana’ söylerik biz.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Zarf-fiil
B
Zamir
C
Çokluk 1. kişi eki
D
Zarf
E
Yönelme hâli eki
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan ismi için teklif edilen anlamlardan birini değildir?

A
Kış Rüzgarının Estiği Yer
B
Ateş Ülkesi
C
Yanardağlar Ülkesi
D
Sönmeyen Odlar Yurdu
E
Az Erlerinin Zengin Ülkesi
Soru 17

“BӘTӘH БИЗӘ ΓИЈМӘTЛИ” ifadesinin Azerbaycan Türkçesi Latin alfabesindeki doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veten bize giymetli.
B
Veten size giymetli.
C
Veten bize gıymatlı.
D
Veten bize kıymetli.
E
Veten size kıymetli.
Soru 18

Azerbaycan Türkçesindeki ünsüzlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bazı ünlüyle başlayan kelimelerin başında bir “h” sesi türemiştir.
B
Türkiye Türkçesinde “d” ve “t” ile başlayabilen ekler, Azerbaycan Türkçesinde sadece “d” ile başlar.
C
Bazı ön ses “b”ler “m”dir.
D
Kelime başındaki bütün kalın “g” sesleri “k” olur.
E
Birden fazla heceli kelimelerin sonundaki bütün kalın “k” sesleri “g” olur.
Soru 19

“Çoban gatırı heyetde bağladı.” ifadesinde yer alan “heyet” kelimesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
çit
B
köy
C
sokak
D
bahçe
E
ahır
Soru 20

Kuzey Azerbaycan'ın nüfusu yaklaşık kaç kişiden oluşur?

A
3 milyon
B
5 milyon
C
9 milyon
D
15 milyon
E
25 milyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x