Çağdaş Türk Yazı Dilleri 2 2015-2016 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Yazı Dilleri 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“UleıuaK K,apaMaüflMH ftuparçıvıy?” cümlesinin Latin alfabesiyle yazımı aşağıdakileri n hangisinde doğrudur?

A
Şçöşek Karamaydin yırakmu?
B
Şöşek Qaramaydin yıraqmu?
C
Şöşek Karamaydın yıraqmu?
D
Şöşek Qaramaydın yıraqmu?
E
Şöşek Karamaydin yıraqmı?
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Uygur Türkçesinde ünsüzlerin ses özelliklerinden biri değildir?

A
Türkiye Türkçesinde 'b' ile başlayan bazı kelimelerin Uygur Türkçesinde 'm' ile başlaması
B
Eski Türkçede kelime içi ve kelime sonunda bulunan bazı 'b'lerin Uygur Türkçesinde 'y' olması
C
Uygur Türkçesine Arapça ve Farsçadan girmiş kelimelerdeki f ünsüzünün 'p'ye dönüşmesi
D
Uygur Türkçesinde iç seste iki ünlü arasında kalan '-s-' sesinin '-z-' olması
E
Türkiye Türkçesinde 'd' ile başlayan Türkçe asıllı kelimelerin, Uygur Türkçesinde 't' ile başlaması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir kelimedir?

A
bel iq
B
depter
C
menidaş
D
nomus
E
minnet
Soru 4

“Ular menindin zadila ayrilalmaydu.” cümlesinde yer alan “zadila” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
asla
B
her zaman
C
devamlı
D
boşuna
E
dostça
Soru 5

“Bezi vaqitlarda quliğimizğa şamalnin üşqetip çiqini anlinidu.” cümlesinin Türkiye Türkçesindeki doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bazen kulağımızda kuzeyin uğultusu işitilir.
B
Bazen kulağımızda güneyin uğultusu işitilir.
C
Bazen kulağımızda rüzgârın uğultusu yankılanır.
D
Bazen kulağımızda rüzgârın fısıldadığını hissederiz.
E
Bazen kulağımızda rüzgârın uğultusu işitilir.
Soru 6

Uygur Türkçesinde aşağıdaki kelimelerin hangisi ünsüz uyumuna uymaktadır?

A
bizge
B
tayçaq
C
izçil
D
yolçi
E
yurtdaş
Soru 7

Uygur Türkçesi sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin devamıdır?

A
Eski Uygur, Karahanlı, Çağatay
B
Çağatay, Harezm, Eski Anadolu
C
Kıpçak, Karahanlı, Çağatay
D
Karahanlı, Eski Uygur, Çağatay
E
Kıpçak, Eski Anadolu, Çağatay
Soru 8

Uygur Türkçesi Kiril alfabesinde bulunan “Ә, Ш, Ж, Ғ” harflerinin Latin alfabesindeki karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
E, Ş, J, Ğ
B
E, Ş, J, Ğ
C
E, Ş, C, Ğ
D
E, Ş, J, G
E
E, Ş, Ğ, J
Soru 9

'Uygur' adının 'hoz horend' kelimesinden 'hozhor'a, sonra da 'Uygur'a dönüştüğünü ileri süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. Nemeth
B
L. Ligeti
C
Kaşgarlı Mahmud
D
W. Radloff
E
Ebulgazi Bahadır Han
Soru 10

Hey, ağina, nimişqa keçisen? -dep vaqiraptu xoraz cümlesinde 'nimişqa' kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanca
B
nereye
C
kim
D
niçin
E
numune
Soru 11

'Tatar' adının halk tarafından kabullenilmesine ve yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Bakırgani
B
Tacettin Yalçıgol
C
Musa Çelil
D
Abdurrahim Otuz ¡meni
E
Şahabettin Mercani
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Tatar Türkçesindeki seslerin özelliklerinden biridir?

A
Uzun ünlülerin alfabede gösterilmesi
B
11 ünlünün olması
C
Kelime başında 'y-' sesinin bazı kelimelerde 'c-'ye dönüşmesi
D
Ünsüzleri gösteren otuz sekiz işaretin olması
E
Küçük ünlü uyumunun oldukça sağlam olması
Soru 13

'Tatar' adı Orhun Yazıtlarında ilk kez hangi adlarla yer alır?

A
Otuz Tatar ve Sekiz Tatar
B
Kara Tatar ve Tokuz Tatar
C
Ulug Tatar ve Tokuz Tatar
D
Otuz Tatar ve Tokuz Tatar
E
Otuz Tatar ve Kök Tatar
Soru 14

Tatar Türkçesi Kiril alfabesinde bulunan “Щ, Й, Ң, Җ” harflerinin Latin alfabesindeki karşılığı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
ŞÇ, Y, N, C
B
Ş, Y, N, J
C
ŞÇ, Y, N, J
D
Ş, Y, Ñ, C
E
ŞÇ, Y, Ñ, C
Soru 15

“Beyremni karşılıysız?” cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki soru zarflarından hangisi en uygun şekilde tamamlar?

A
nikader
B
niçe
C
niçik
D
kaysı
E
nerse
Soru 16

“Бу китaпның тышлыгы бик мaтур.” cümlesinin Latin alfabesindeki doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu kitapnın tışlıgı bik matur.
B
Bu kitapnın tışlıgı bik matur.
C
Bu kitapnın tışlıgı bik matür.
D
Bu kitapnın tışlıgı bek matur.
E
Bu kitapın tışlıgı bik matür.
Soru 17

“Annarı tönner buyı ebkem xikeyet söylegen.” cümlesinin Tatar Kiril alfabesindeki doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aннaры төннeр буe eбкәм xикәйәт сөйләгән.
B
Aнaры төннeр бйы әбкeм xикәйәт сөйләгән.
C
Aннaры төннeр буe әбкәм hикәйәт сөйләгән.
D
Aннaры төннәр буe әбкәм xикәйәт сөйләгән.
E
Aннaры төннәр буйы әбкәм hикәйәт сөйләгән.
Soru 18

“Ul yazulardan anlaşılgança, V gasırlarda uk indi Törkilernin zur hem köçli devletleri bulgan” cümlesinde aşağıdaki eklerden hangisi yoktur?

A
Zarf-fiil eki
B
Bulunma hâl eki
C
ilgi hâli eki
D
isimden isim yapan ek
E
Sıfat-fiil eki
Soru 19

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz uyumu yoktur?

A
urındık
B
küzlĩk
C
ademçĩk
D
uyımda
E
tormışta
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Tatar edebiyatının dönemlerinden biri değildir?

A
Tuna Bulgar Edebiyatı
B
19. Asır Edebiyatı
C
20. Asır Başı Edebiyatı
D
Sovyet Dönemi (1917'den sonra) Edebiyatı
E
Eski ve Orta Asır Tatar Edebiyatı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x