Çevre Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı

Çevre Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çevre sorunlarının toplumsal bir bağlamı olduğunu ilk kez ifade eden sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duncan
B
Parsons
C
Lenski
D
Ritzer
E
VVatson
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel toplumdaki yeni aşamayı geç modernizm ya da postmodernizm olarak kavramlaştıran düşünürlerden biri değildir?

A
Inglehart
B
Spencer
C
Beck
D
Eder
E
Khun
Soru 3

Doğanın ve insanın insan tarafından sömürülmesi aşağıdaki toplum aşamalarından hangisinde en üst düzeye ulaşmıştır?

A
Tarım
B
Avcı-toplayıcı
C
Endüstriyel
D
Postmodern
E
Pastoral
Soru 4

Kavramsal olarak gerçek anlamda doğal çevre ile toplumsal çevre ayrımı aşağıdaki hangi toplum zamanına kadar ayrılmamıştır?

A
Tarımcı
B
Pastoral
C
Modern
D
Modern endüstriyel
E
Avcı toplayıcı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt kullanımının doğurduğu önemli sonuçlardan biri değildir?

A
Küresel ısınma
B
Hava kirliliği
C
Su kirliliği
D
Asit yağmurları
E
Biyolojik çeşitliliğin artması
Soru 6

Doğa merkezcilik anlayışının diğer bir ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etno Ekoloji
B
Gölge Ekoloji
C
Parçalı Ekoloji
D
Derin Ekoloji
E
Rölatif Ekoloji
Soru 7

Ekolojik modernleşme düşüncesine göre aşağıdakilerden hangisi modernleşme sürecinde ekolojik ilkelerle uyumlu hale gelmesi gereken ilkelerdir?

A
Felsefik
B
Ekonomik
C
Teknolojik
D
Bilimsel
E
Ahlaki
Soru 8

Modernleşmenin insan refahı hedefini aşarak insanlığın varlığını tümden tehdit eden noktaya gelmesi Dunlap ve Catton tarafından aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmiştir?

A
Kaçınılmaz Son
B
Kaza Kurşunu
C
Yanlış Hedef
D
Paradigmal Sapma
E
Ekolojik Senaryo
Soru 9

Çevrecilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sadece doğal kaynaklarla beslenme anlayışıdır.
B
Sosyal bir öğretidir.
C
Çevrecilik bir ideolojidir.
D
Çevresel düşünce, eylem, politika, tutum ve davranışı da kapsayan geniş bir anlama sahiptir.
E
Çevreden yana tavır alıp eylemde bulunma anlamına gelir.
Soru 10

Toplumsal kurgusalcı perspektifle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumsal durumun nesnel ve öznel tanımları ile gerçekliğin toplumsal kurgusu toplumsal gerçekliği anlamada önemli unsurlardır.
B
Toplumsal kurgusalcı perspektif çevresel olguları bir program olarak tanımlar.
C
Bütün toplumların toplumsal kurgusu aynıdır.
D
Toplumsal gerçeklik, toplumsal ve kültürel bağlamda kurgulanmıştır.
E
Toplumsal kurgusalcı perspektif çevresel sorunların temel toplumsal sorunlardan biri olduğunu varsayar.
Soru 11

Kuraklık ve çölleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Kuraklık ve çölleşme sadece bu sorunların yaşandığı ülkeleri etkiler.
B
Kuraklık içme, kullanma ve sulama suyuna ulaşılabilirliğin zorlaşmasıdır.
C
Kuraklığın günlük yaşamda görülen en belirgin biçimi içme ve kullanma suyu sorunudur.
D
Kuraklık ve çölleşme özellikle Afrika ülkelerinde büyük bir sorundur.
E
Yaşamsal kaynaklara ulaşamayan kitleler adalet duyguları zayıflayarak kolaylıkla terörize olabilmektedirler.
Soru 12

Tüm canlıların eşit varoluşu hakkı özellikle aşağıdaki ekolojik yaklaşımlardan hangisi tarafından vurgulanmaktadır?

A
Geleneksel ekoloji
B
Derin ekoloji
C
Kültürel ekoloji
D
Rasyonel ekoloji
E
Darvvinist ekoloji
Soru 13

Dünyada en büyük sera gazı üreticisi konumunda olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Brezilya
B
Meksika
C
Hindistan
D
ABD
E
Kanada
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş endüstri ülkelerinin karbon emisyonlarının sınırlandırılmasına yanaşmamaları nedeniyle etkili kararların çıkmadığı iklim değişikliği zirvelerinden biridir?

A
2008 Cancun
B
2007 Paris
C
2005 Atina
D
2006 Roma
E
2009 Kopenhag
Soru 15

Çevreye etkisi olan büyük ölçekli ekonomik faaliyetlerin etkisini tespit etmek amacıyla hazırlanan raporun ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çevresel Değer
B
Çevresel Risk
C
Çevresel Etki Değerlendirme
D
Çevresel Planlama
E
Çevresel Kontrol
Soru 16

M. Tuna’nın yürüttüğü Türkiye çevresel değerler araştırması (2006) sonuçlarına göre Türk toplumu çevresel duyarlılığın aşağıdaki düzeylerinden hangisinde saptanmıştır?

A
Eylem
B
Bilinçlenme
C
Bilgilenme
D
Çözüm
E
Sonuç
Soru 17

Türkiye’de çevre hareketi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çevresel konularla ilgili yönetim yapısı içinde ilk önce Çevre Müsteşarlığı daha sonra da Çevre Bakanlığı kurulmuştur.
B
Türkiye’de çevre hareketinin ortaya çıktığı dönem ekonomik gelişme ve sanayileşmede ivmenin yakalandığı bir dönemdir.
C
Türkiye’de çevre hareketi içinde çok sayıda sivil toplum örgütü mevcuttur.
D
Türkiye’deki çevre hareketi batı modelini yansıtmaktadır.
E
Çevre hareketi Türkiye’de özellikle 1980’lerin ikinci yarısında yükselmiştir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın kuruluş amacını en iyi tanımlayan ifadedir?

A
Türkiye’nin kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak
B
Deniz bilimleri konusunda araştırmalar yapmak, deniz yaşamını korumak, deniz kültürü ve sevgisini halka özellikle de gelecek kuşaklara taşımak ve korumak
C
Doğal yapıyı korumak, erozyonu önlemek ve doğanın korunması için hukuk mücadelesi vermek
D
Egemen politikaların doğa üzerindeki baskı ve zorbalığını ortadan kaldırmak
E
Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, geliştirilmesi, toplumun her kesiminde çevre bilincinin artırılması ve bu konuda eğitim çalışmaları yapmak
Soru 19

Ozon tabakasının incelmesine yol açan maddelerin üretimi ve kullanımı konusunda düzenlemeler getiren Montreal Protokolü hangi yılda imzalanmıştır?

A
1987
B
1989
C
1992
D
1996
E
1999
Soru 20

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ( TEMA ) hangi tarihte kurulmuştur?

A
1992
B
1994
C
1995
D
1997
E
1999
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x