Çevre Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı

Çevre Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsanlar arasında ve insan ile çevre arasında ilk sömürü ilişkisi aşağıdaki hangi toplumlarda kurulmuştur?

A
Modern toplumlar
B
Avcı-toplayıcı toplumlar
C
Endüstriyel toplumlar
D
Tarımcı toplumlar
E
ilkel toplumlar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Çevre Günüdür?

A
04 Nisan
B
29 Mayıs
C
05 Haziran
D
30 Ağustos
E
27 Eylül
Soru 3

Toplumsal yaşamda özellikle bilim alanında genel kabul görmüş varsayımlar, teoriler, eğilimler ve kurallar bütününe ne ad verilir?

A
Örneklem
B
Paradigma
C
Paradoks
D
Antinomi
E
Yaptırım
Soru 4

Çevre sorunları hangi yüzyılda küresel düzeye ulaşarak insanoğlu için küresel bir tehdit halini almıştır?

A
21. yy
B
20. yy
C
19. yy
D
18. yy
E
17. yy
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel toplumdaki yeni aşamayı geç modernizm ya da postmodernizm olarak kavramlaştıran düşünürlerden biridir?

A
Harper
B
Eder
C
Weber
D
Spencer
E
Laska
Soru 6

Sosyolojide geniş kapsamlı bir perspektife sahip olan ve temel varsayımı toplumsal gerçekliği toplumsal olarak yapılandırmak olan perspektif aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan üstü
B
Çevresel dönüşümcü
C
Kalkınmacı
D
Ekolojik modernleşmeci
E
Toplumsal kurgusalcı
Soru 7

Egemen Batı Düşüncesinin ve İnsanı Üstün Gören Dünya Görüşünün felsefi ve teorik temelleri araştırıldığında, bu düşüncenin bir toplumsal ve bilimsel yansıması olarak karşımıza çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Homojen Toplum
B
Psikolojik Marksizm
C
Sosyal Darvvinizm
D
Kentsel Dönüşüm
E
Psikolojik Hedonizm
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dört “POET” değişkeninden biridir?

A
Yenilik
B
Zaman
C
Nüfus
D
Enerji
E
Para
Soru 9

Toplum mühendisliğinin dayandığı temel prensip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sosyal bilimler toplumsal evrimin yasalarını ortaya koyabilir.
B
Sosyal bilimler sadece insan mutluluğuna odaklanmalıdır.
C
Sosyal bilimler bitki, hayvan ve insan topluluklarının karşılıklı bağımlılık ilişkilerini ortaya koyabilir.
D
Sosyal bilimler toplumsal işleyiş yasalarını bularak toplumsal değişimi kontrol ve manipüle edebilirler.
E
Sosyal bilimler toplumsal kaosa çözüm arayabilir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi temel çevreci akımlardan biri değildir?

A
Vejeteryanlık
B
Hayvan özgürlüğü
C
Korumacılık
D
Doğa merkezcilik
E
insan refahının ekolojisi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi III. Dünya ülkelerinde görülen yoksulluğun temel kaynağıdır?

A
3. Dünya ülkelerinin dışa kapalı bir ekonomik düzeni yürütmesi
B
3. Dünya ülkelerindeki insanların tembel olması
C
Gelişmemiş ülkelerde doğal kaynakların kıt olması
D
Geçiş ekonomilerindeki kapitalistleşme süreci
E
Gelişmiş batılı toplumların aşırı ve gereksiz tüketime dayalı yaşam biçimi
Soru 12

Sera etkisinin oluşumu süreci ve sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Isı genel düzeyinin yükselmesi sonucunda küresel sınma oluşur.
B
Sera etkisi sonucunda yer kabuğunda ısı genel düzeyi yüksektir.
C
Sera gazları fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanılması sonucu açığa çıkar.
D
Oksijen ve hidrojen sera etkisi yaratan sera gazlarındandır.
E
Küresel ısınma sonucunda iklim değişikliğine yol açar.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ile büyük bir ivme kazanan ve giderek yaygınlaşan küresel sorunlardan biri değildir?

A
Kuraklık
B
Yoksulluk
C
Çölleşme
D
Göçebelik
E
Açlık
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasında incelmeye yol açan klorofloro karbonların en çok kullanıldığı endüstriyel üretim süreçlerinden biridir?

A
Soğutma
B
Presleme
C
Beyazlatma
D
Boyama
E
Parçalama
Soru 15

Çevresel sorunların küreselleşmesi açısından en karakteristik örnek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küresel yoksulluk
B
Küresel ısınma
C
Küresel kirlilik
D
Küresel savaş
E
Küresel göç
Soru 16

Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı kaç yılında kurulmuştur?

A
1990
B
1991
C
1992
D
1993
E
1994
Soru 17

I. Ülkemizin doğasının korunması
II. Yaşam tarzımızın değişmesi
III. iklim değişikliğiyle mücadele
WWF-Türkiye çalışmalarını yukarıdaki hangi ana bileşenler üzerinde yürütmektedir?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Türkiye’de çevresel süreçlerin kontrolü, planlanması ve yönetiminden sorumlu olan en yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
B
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
C
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
D
Orman ve Su işleri Bakanlığı
E
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Soru 19

I. Çevresel dünya görüşü
II. Çevresel kaygı
III. Çevresel taahhüt
Yukarıdakilerden hangileri Türk toplumunun çevresel eğilimleri yapısal olarak analiz edildiğinde geliştirilen değerler ölçeğinin boyutları ndandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

“Irkçılık, milliyetçilik, köktendincilik ve cinsiyetçiliği reddeder, insanların ve halkların kültürel, dinsel, etnik ve düşünsel farklılıklarını ve çeşitliliğini tanır; farklılıkların kendi içinde baskı oluşturucu ve ayrıştırıcı yönelim kazanmasına karşı çıkar.”
Yukarıdaki ifade Yeşiller Partisi’nin temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Özgür yaşam
B
Şiddetin reddi
C
Çeşitliliğin korunması
D
Küresel mücadele
E
Adil paylaşım
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x