Çevre Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı

Çevre Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yıllarda avcı-toplayıcı toplumlar, tarımcı toplumlar ve endüstriyel toplumlar şeklinde toplumsal sınıflandırma yapan sosyologdur?

A
Dunlop
B
Lenski
C
Khun
D
Harper
E
Catton
Soru 2

Çevre sosyolojisinin gelişim süreci ve çalışma alanına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çevre sosyolojisinin konusu çevresel ilişkilerin incelenmesidir.
B
Çevre sosyolojisi, sosyolojinin bir alt disiplini olarak kabul edilmektedir.
C
Dunlap ve Catton çevre sosyolojisinin kurucuları olarak kabul edilmektedirler.
D
Bu disiplin ulusal ve uluslararası sosyoloji kongrelerinde bir çalışma alanı olarak kendine yer bulmaktadır.
E
Bu disiplinin halen çok yaygın bir biçimde kabul gördüğü söylenemez.
Soru 3

Yeni Ekolojik Paradigma kavramını ortaya atan bilim insanları aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

A
Marx ve Engels
B
Kuhn ve Harper
C
Weber ve Tönnies
D
Catton ve Dunlap
E
Hegel ve Kant
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisi nükleer teknolojinin silah olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan nükleer felaketlerin yaşandığı kentlerden biridir?

A
Çernobil
B
Nagazaki
C
Fukişima
D
Three Miles Island
E
Tokyo
Soru 5

I. Kömür
II. Petrol
III. Hidrojen
Yukarıdakilerden hangileri fosil yakıtlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

TURMEPA’nın açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deniz Temiz Derneği
B
Turistik Merkezleri Araştırma Enstitüsü
C
Turizm ve Çevre Araştırmaları Derneği
D
Turizm Pazarlama Derneği
E
Türkiye Meclisi Partisi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Yeşiller Partisi’nin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Farklılıklara saygı
B
Kendi geleceğini belirleme özgürlüğü
C
Kadın erkek eşitliği
D
Sürdürülebilir gelişme
E
Şiddet karşıtlığı
Soru 8

İnsan varlığı ve refahından bağımsız olarak kendi başına bir varlık alanı olduğunu ve dolayısıyla, varolma hakkı olduğunu kabul eden çevrecilik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik ürünler
B
insan merkezli
C
Teknoloji merkezli
D
Sosyal alan
E
Doğa merkezli
Soru 9

Yeşiller hareketinin en genel temel prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atalarına saygı göster
B
Kamusal açık alanları çok amaçlı kullan
C
Daha çok yeşil tüket
D
Çok üret, çok tüket
E
Küresel düşün, yerel hareket et
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace hareketinin denizlerdeki çalışmalarını gerçekleştirdiği teknelerin ve aynı zamanda Bob Hunter’ın yazdığı kitabın adıdır?

A
Okyanus Yolcuları
B
Gökkuşağı Savaşçıları
C
Yelken Dostları
D
Deniz Savaşçıları
E
Eylem tekneleri
Soru 11

2002 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı aşağıdaki hangi ülkede yapılmıştır?

A
İngiltere
B
Brezilya
C
Şili
D
Güney Afrika
E
İsveç
Soru 12

1601 yılında İngiltere’de çıkarılan ilk yoksulluk yasası olarak tarihe geçen yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
UNDP Yoksulluk Yasası
B
Marshall Planı
C
UDEP Yoksulluk Yasası
D
Churchill Yasası
E
Elizabeth Yoksulluk Yasası
Soru 13

UNDP'nin Çokboyutlu Yoksulluk Endeksi verilerine göre 2009 yılında Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde kaçtır?

A
12
B
18
C
27
D
32
E
35
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kentsel yapının unsurlarından biri değildir?

A
Kapalı alanlar
B
Ulaşım ağı
C
Yoğunluk
D
Fiziksel büyüklük ve ölçek
E
Mekân ve kentsel arazi kullanımı
Soru 15

Nüfusu 750 binden büyük, ekonomik, siyasi, ticari, kültürel açılardan geniş hinterlanda sahip, eski kent merkezine bağlı yörekentleri bulunan kentsel alana ne ad verilir?

A
Anakent
B
Anabölge
C
Anayer
D
Anayurt
E
Anamerkez
Soru 16

Kişilerin kentlere özgü düşünce, tavır, davranış ve yaşam biçimi geliştirme sürecine ne ad verilir?

A
Banliyöleşme
B
Kentleşme
C
Heterojenleşme
D
Soylulaşma
E
Kentlileşme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin nedenlerinden biri değildir?

A
itici nedenler
B
Politik nedenler
C
Çekici nedenler
D
Sosyo-psikolojik nedenler
E
iletici nedenler
Soru 18

'Rio Dünya Zirvesi' adıyla bilinen uluslararası zirveyi aşağıdakilerden hangisi organize etmiştir?

A
Birleşmiş Milletler Kalkınma Konferansı
B
Birleşmiş Milletler Kültür Programı
C
Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı
D
Birleşmiş Milletler Çevre Programı
E
Birleşmiş Milletler iklim Değişikliği Programı
Soru 19

Kent Konseylerinde daha aktif bir katılımın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki hangi düzeyde örgütlenmeye gidilmiştir?

A
Köy
B
ilçe
C
Mahalle
D
Belde
E
Sokak
Soru 20

Dünyanın, XXI. yüzyılda yüz yüze bulunduğu çevresel sorunlara karşı bir kurtuluş manifestosu olarak bilinen eylem planı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nükleer karşıtlığı
B
Gündem 21
C
Kalkınmak için doğal kaynakların kullanımı
D
Genişletilmiş adalet programı
E
Yerel gündem 21
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x