Çevre Sosyolojisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Çevre Sosyolojisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çevre-toplum ilişkileri, genel tarihsel bir perspektiften değerlendirildiğinde, doğal çevrenin insanoğlu tarafından sömürülmesinin en üst düzeye çıtığı söylenen toplum tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Postmodern
B
Avcı-toplayıcı
C
Pastoral
D
Endüstriyel
E
Tarım
Soru 2

Burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki eşitsiz ve adaletsiz bölüşümün sürekliliğini sağlayan organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lobicilik fallyetleri
B
Terör örgütleri
C
Küresel sermaye
D
Sendikalar
E
Ulus-devlet
Soru 3

Toplum mühendisliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sosyal bilimler bitki, hayvan ve insan topluluklarının karşılıklı bağımlılık ilişkilerini ortaya koyabilir.
B
Sosyal bilimler toplumsal evrimin yasalarını ortaya koyabilir ve toplumu bu yönüyle ele alır.
C
Sosyal bilimler toplumsal kaosa çözüm arayabilir ya da olayları akışına bırakır.
D
Sosyal bilimler de toplumsal işleyiş yasalarını bularak toplumsal değişimin kontrol ve manipüle edilebileceği prensibine dayanır.
E
Sosyal bilimler sadece insan mutluluğuna odaklanmalı ve onlar için çalışmalıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dört 'POET' değişkeninden biridir?

A
Zaman
B
Para
C
Çevre
D
Enerji
E
Yenilik
Soru 5

En belirgin, en yaygın ve etkili bir küresel çevre sorunu olan küresel ısınma kaçıncı yüzyılda belirgin olmaya başlamıştır?

A
16.
B
17.
C
18.
D
19.
E
20.
Soru 6

Üçüncü dünya ülkelerinde görülen yoksulluğun asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
3. Dünya ülkelerinin dışa kapalı bir ekonomik düzeni yürütmesi
B
Geçiş ekonomilerindeki kapitalistleşme süreci
C
Gelişmiş batılı toplumların aşırı ve gereksiz tüketime dayalı yaşam biçimi
D
Gelişmemiş ülkelerde doğal kaynakların kıt olması
E
3. Dünya ülkelerindeki insanların tembel olması
Soru 7

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın kuruluş amacıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Doğal yapıyı korumak, erozyonu önlemek ve doğanın korunması için hukuk mücadelesi vermek
B
Deniz bilimleri konusunda araştırmalar yapmak, deniz yaşamını korumak, deniz kültürü ve sevgisini halka özellikle de gelecek kuşaklara taşımak ve korumak
C
Türkiye’nin kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak
D
Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, geliştirilmesi, toplumun her kesiminde çevre bilincinin artırılması ve bu konuda eğitim çalışmaları yapmak
E
Egemen politikaların doğa üzerindeki baskı ve zorbalığını ortadan kaldırmak
Soru 8

TURMEPA’nın açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deniz Temiz Derneği
B
Turistik Merkezleri Araştırma Enstitüsü
C
Turizm ve Çevre Araştırmaları Derneği
D
Turizm Pazarlama Derneği
E
Türkiye Meclisi Partisi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace Hareketinin uluslararası kampanyalar yürüttüğü belli başlı çalışma alanlarından biri değildir?

A
Nükleer silahlar
B
Ormanlık alanlar
C
Okyanuslar
D
Hava tahminleri
E
iklim değişikliği
Soru 10

İnsanlar arasında ve insan ile doğal çevre arasındaki ilk sömürü ilişkisi aşağıdaki hangi toplumlarda ortaya çıkmıştır?

A
Modern
B
Avcı
C
Toplayıcı
D
Tarımcı
E
Post modern
Soru 11

Yeşiller hareketinin en genel temel prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çok üret, çok tüket
B
Küresel düşün, yerel hareket et
C
Kamusal açık alanları çok amaçlı kullan
D
Daha çok yeşil tüket
E
Atalarına saygı göster
Soru 12

Risk toplumu kavramını çalışmalarına odak yapan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hunter
B
Spencer
C
Parsons
D
Weber
E
Beck
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çevresel sağlıkla ilgili hastalıklardan en fazla etkilenen bölgelerden biridir?

A
Avrupa
B
Sahra-Altı Afrikası
C
Güney Amerika
D
Avustralya
E
Antarktika
Soru 14

Hızlı kentleşmenin yol açtığı gecekondulaşmayı kontrol etmek için Gecekondu Kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır?

A
1966
B
1973
C
1976
D
1983
E
1986
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin temel boyutlarından biri değildir?

A
Ekonomik
B
Etik
C
Sosyal ve kültürel
D
Siyasal
E
Nüfus
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kentte iletişim ve ulaştırma bağlamında uygulanabilir politikalardan biri değildir?

A
Yaya öncelikli alt yapı
B
Araba kulüpleri
C
Araç öncelikli altyapı
D
Çevreci otobüsler
E
Hafif raylı taşıma
Soru 17

Eski kent merkezlerinden kentin dışına ya da çeperlerine yaşanan göç sonucunda, daha sakin, kırsal özellikler gösteren, kentin karmaşasından, gürültüsünden ve artan çevre sorunlarından uzak ama kentsel hizmetlere sahip yeni kent semtleri ya da mahalleleri oluşumu ve metropolleşme sürecine ne ad verilir?

A
Yörekentleşme
B
Kentleşme
C
Kentlileşme
D
Bahçe kentleşme
E
Modernleşme
Soru 18

Kent Konseyi sürecine daha doğrudan bir katılımın hedeflenmesi amacıyla hangi düzeyde örgütlenmeye gidilmiştir?

A
Bulvar
B
Sokak
C
Mahalle
D
Belde
E
Köy
Soru 19

Kent Konseylerinin yönetmeliğindeki değişiklikle Kent Konseyi Başkanı ve Yürütüme Kurulu'nun, biçimsel de olsa ilgili belediyeden görece özerk bir yapıya kavuşması hangi yılda gerçekleşmiştir?

A
2009
B
2007
C
2005
D
2003
E
2001
Soru 20

1992 Rio Zirvesi’nin temel çıktısını oluşturan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Brezilya Manifestosu
B
Beyaz Sayfa
C
Aalborg Şartı
D
Global Gündem
E
Gündem 21
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x