Çevre Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı

Çevre Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kavramsal olarak gerçek anlamda doğal çevre ile toplumsal çevre ayrımı aşağıdaki hangi toplum zamanına kadar yoktu?

A
Pastoral toplum
B
Modern endüstriyel toplum
C
ikinci dünya toplumu
D
Tarımcı toplum
E
Avcı ve toplayıcı toplum
Soru 2

Doğal sömürü ile birlikte emek sömürüsü ilk kez aşağıdaki hangi toplum biçiminde ortaya çıkmıştır?

A
Avcı-toplayıcı toplumlar
B
Endüstriyel toplumlar
C
Modern toplumlar
D
Tarımcı toplumlar
E
ilkel toplumlar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel toplumdaki yeni aşamayı geç modernizm ya da postmodernizm olarak kavramlaştıran düşünürlerden biridir?

A
lrwin
B
Tarrant
C
French
D
Pierce
E
Inglehart
Soru 4

Endüstrileşmenin gelişmesinde öncelikle etkili olan yakıt türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güneş
B
Doğalgaz
C
Hidrolik enerji
D
Kömür
E
Petrol
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt kullanımının doğurduğu önemli sonuçlardan biri değildir?

A
Asit yağmurları
B
Biyolojik çeşitliliğin artması
C
Küresel ısınma
D
Su kirliliği
E
Hava kirliliği
Soru 6

Batı toplumlarında ortaya çıkmış olan endüstrileşmenin, insan refahını hedeflemiş olmasına rağmen, bunun yerine doğal çevreyi vurmuştur.
Catton, yukarıdaki bu durumu aşağıdakilerden hangisi ile adlandırmıştır?

A
Kaçınılmaz Son
B
Yanlış Hedef
C
Kaza Kurşunu
D
Paradigmal Sapma
E
Ekolojik Senaryo
Soru 7

Modern toplumun egemen toplumsal paradigmasının temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanoğlunun genetik mirasının kültürel mirastan daha etkili olduğu
B
insanın kültürel bir varlık olduğu ve bundan dolayı da doğada tüm canlılardan farklı yere sahip olduğu
C
insanoğlunun ayrıcalıklı olduğu ve insan mutluluğunun tek kabul edilebilir hedef olduğu
D
Doğal çevre ile bir üstünlük ve denetim ilişkisinin yerine, bir karşılıklı (eşitlik) ilişki olduğu
E
Doğal kaynakların sınırsız kullanımının engellenmesi gerektiği
Soru 8

Egemen Batı Düşüncesinin ve İnsanı Üstün Gören Dünya Görüşünün felsefi ve teorik temelleri araştırıldığında, bu düşüncenin bir toplumsal ve bilimsel yansıması olarak karşımıza çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikolojik Marksizm
B
Sosyal Darvvinizm
C
Homojen Toplum
D
Kentsel Dönüşüm
E
Psikolojik Hedonizm
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi POET değişkenlerinden biri değildir?

A
Çevre
B
Teknoloji
C
Organizasyon
D
Nüfus
E
Bitki
Soru 10

Doğa merkezcilik anlamı ile çevrecilik ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

A
Etno Ekoloji
B
Gölge Ekoloji
C
Derin Ekoloji
D
Parçalı Ekoloji
E
Rölatif Ekoloji
Soru 11

Dünyada en büyük sera gazı üreticisi konumunda olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
Hindistan
C
Meksika
D
Kanada
E
Brezilya
Soru 12

1987 yılında 150’den fazla ülkenin temsilcilerinin ozon tabakasında incelmeye yol açan maddelerin üretimi ve kullanımı konusunda imzaladığı protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kopenhag Protokolü
B
Stockholm Protokolü
C
Cancun Protokolü
D
Montreal Protokolü
E
Kyoto Protokolü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasında incelmeye yol açan klorofloro karbonların en çok kullanıldığı endüstriyel üretim süreçlerinden biridir?

A
Parçalama
B
Boyama
C
Beyazlatma
D
Temizlik
E
Presleme
Soru 14

Kuraklık ve çölleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kuraklığın günlük yaşamda görülen en belirgin biçimi içme ve kullanma suyu sorunudur.
B
Yaşamsal kaynaklara ulaşamayan kitleler adalet duyguları zayıflayarak kolaylıkla terörize olabilmektedirler.
C
Kuraklık ve çölleşme sadece bu sorunların yaşandığı ülkeleri etkiler.
D
Kuraklık içme, kullanma ve sulama suyuna ulaşılabilirliğin zorlaşmasıdır.
E
Kuraklık ve çölleşme özellikle Afrika ülkelerinde büyük bir sorundur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasındaki incelmenin sonucu olarak ortaya çıkan sağlık sorunudur?

A
Solunum rahatsızlıkları
B
Romatizmal hastalıklar
C
Kalp krizleri
D
Karaciğerde bozukluklar
E
Deri ve gözde tahribat
Soru 16

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ( TEMA ) hangi tarihte kurulmuştur?

A
1992
B
1994
C
1995
D
1997
E
1999
Soru 17

I. Ülkemizin doğasının korunması
II. Yaşam tarzımızın değişmesi
III. iklim değişikliğiyle mücadele
WWF-Türkiye çalışmalarını yukarıdaki hangi ana bileşenler üzerinde yürütmektedir?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

M. Tuna’nın yürüttüğü Türkiye çevresel değerler araştırması (2006) sonuçlarına göre Türk toplumu çevresel duyarlılığın aşağıdaki düzeylerinden hangisinde olduğu saptanmıştır?

A
Eylem
B
Bilinçlenme
C
Bilgilenme
D
Çözüm
E
Sonuç
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Yeşiller Partisinin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Teknolojik gelişme
B
Doğrudan demokrasi
C
Özgür yaşam
D
Yerellik
E
Doğaya uyum
Soru 20

Çevresel konuların yönetimi ve denetiminden sorumlu bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
B
Milli Eğitim Bakanlığı
C
Turizm Bakanlığı
D
Kalkınma Bakanlığı
E
Maliye Bakanlığı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x