Ceza Hukukuna Giriş 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Ceza Hukukuna Giriş 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Güvenlik tedbiri
II. idari para cezası
III. Tazminat
Yukarıdakilerden hangileri suç karşılığında öngörülen yaptırımlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

İşlenen fiille bir suç tipinin maddi ve manevi unsurlarının gerçekleştirilmiş olmasına ne ad verilir?

A
Kusurluluk
B
Objektif cezalandırılabilirle şartları
C
Haksızlık
D
Sübjektif unsur
E
Tipik haksızlık
Soru 3

Arkadaşının onayıyla ona ait arabanın anahtarlarını alan Aylin’in fiilini hukuka uygun hale getiren durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakkın icrası
B
Zorunluluk hali
C
Görevin ifası
D
ilgilinin rızası
E
Meşru savunma
Soru 4

Failin işlediği fiil bakımından davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirebilme yeteneğine ne ad verilir?

A
Hareket yeteneği
B
irade yeteneği
C
Objektif cezalandırılabilirle şartı
D
Algılama yeteneği
E
ilgilinin rızası
Soru 5

Fiil üzerinde hâkimiyet kurmaksızın suçun işlenmesine katkı yapan kimseye ne ad verilir?

A
Doğrudan fail
B
Müşterek fail
C
Yan yana fail
D
Şerik
E
Dolaylı fail
Soru 6

Birlikte suç işleme kararına bağlı olarak suçun icra hareketlerinin birlikte gerçekleştirilmesi ve fiilin icrası üzerinde birlikte hakimiyet kurulması halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Şeriklik
B
Tek başına faiillik
C
Yan yana faillik
D
Dolaylı faillik
E
Müşterek faillik
Soru 7

Daha önceden yatağında ölen hasmına, hala yaşadığı düşüncesi ile öldürmek için ateş eden kişinin kasten öldürme suçuna ilişkin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
işlenemez suç dolayısıyla cezai sorumluluğu yoktur.
B
işlenemez suç dolayısıyla kasten öldürme suçunun cezası indirilerek verilir.
C
Kasten öldürmeye teşebbüsten dolayı suçun tam cezası ile cezalandırılır.
D
Teşebbüsten dolayı kasten öldürme suçunun cezası indirilerek verilir.
E
Tamamlanmış kasten öldürmeden sorumludur.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir suçun diğer bir suçun unsuru olması şeklinde oluşan bileşik bir suçtur ?

A
Hırsızlık
B
Kasten öldürme
C
Güveni kötüye kullanma
D
Dolandırıcılık
E
Yağma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi TCK’da öngörülen güvenlik tedbirlerinden biri değildir?

A
Kazanç müsaderesi
B
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
C
Tutuklama
D
Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
E
Eşya müsaderesi
Soru 10

İşlemiş olduğu suçtan mahkûm olan kişinin, bu mahkûmiyetin kesinleşmesinden sonra, belirli süreler içinde yeniden suç işlemesi durumuna ne ad verilir?

A
Müsadere
B
Tekerrür
C
Akıl hastalığı
D
Erteleme
E
Hak yoksunluğu
Soru 11

Kanunda aksi belirtilmeyen durumlarda süreli hapis cezası ne kadar olabilir?

A
En az bir gün en fazla yirmi yıl
B
En az bir hafta en fazla otuz yıl
C
En az on gün en fazla otuz altı yıl
D
En az bir ay en fazla yirmi yıl
E
En az üç ay en fazla bir yıl
Soru 12

I-Bir yıl hapis cezası
II- Yüz gün adli para cezası
III- Eşya müsaderesi
Yukarıdaki cezalardan hangileri ertelemeye konu olmaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

G, berber olan hasmı N’yi öldürmek için içeride müşterilerin olduğunu görmesine rağmen otomatik silah ile dükkânı taramıştır. Olay sonucunda N ile birlikte dükkânda bulunan müşteri T de ölmüştür.
Bu durumda G, T’ye karşı aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?

A
Kasten yaralama
B
Kasten öldürme
C
ihmali davranışla kasten öldürme
D
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama
E
Taksirle öldürme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kasten yaralama suçunun konusunu oluşturur?

A
Mağdurun onuru
B
Mağdurun ruhu
C
Mağdurun malvarlığı
D
Mağdurun vücut dokunulmazlığı
E
Mağdurun vücudu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinden biri değildir?

A
Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
B
Eziyet çektirerek işlenmesi
C
Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi
D
Töre saikiyle işlenmesi
E
Bir suçu işleyememekten dolayı duyulan infialle işlenmesi
Soru 16

Ahmet, arkadaşı Murat’ın canını acıtmak amacıyla, ona sert bir tokat atar. Tokatın etkisiyle sendeleyerek yere düşen Murat, kafasını taşa çarparak ölür. Ahmet’in cezai sorumluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ölüm sonuçlu netice sebebiyle ağırlaşmış yaralamadan sorumludur.
B
Kasten öldürmeden sorumludur.
C
Herhangi bir cezai sorumluluğu yoktur.
D
Kasten yaralamanın temel şeklinden sorumludur.
E
Taksirli öldürmeden sorumludur.
Soru 17

Hamal Orhan ile Tolga, Tolga’nın yeni aldığı televizyonun evine kadar taşınması konusunda anlaşırlar. Orhan televizyonu sırtına alır ve Tolga ile birlikte evine doğru yola koyulurlar. Yolda gerçeğe aykırı olarak kalp krizi geçiriyormuş numarası yapan Orhan yere yığılır. Tolga yardım bulmak üzere oradan ayrılınca da Orhan televizyonu alarak olay yerinden uzaklaşır. Orhan’ın fiili aşağıdaki suçlardan hangisini oluşturur?

A
Mala zarar verme
B
Yağma
C
Karşılıksız yararlanma
D
Dolandırıcılık
E
Hırsızlık
Soru 18

Aşağıdaki suçlardan hangisini babanın oğluna karşı işlemesi halinde, şahsi cezasızlık sebebi söz konusu olmaz?

A
Mala zarar verme
B
Yağma
C
Hırsızlık
D
Dolandırıcılık
E
Güveni kötüye kullanma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçunun seçimlik hareketlerinden biri değildir?

A
Tahrip etmek
B
Kirletmek
C
Hile ile aldatmak
D
Yok etmek
E
Yıkmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi malvarlığına karşı işlenen suçlardan biri değildir?

A
Dolandırıcılık
B
Kasten yaralama
C
Mala zarar verme
D
Yağma
E
Hırsızlık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x