Ceza Hukukuna Giriş 2015-2016 Vize Sınavı

Ceza Hukukuna Giriş 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Suç tarihinden sonra yürürlüğe giren kanun fail bakımından daha lehe hükümler içeriyorsa ne şekilde hareket edilir?

A
Fiil tarihindeki kanun hükümleri uygulanır.
B
Sonraki kanun hükümleri uygulanır.
C
En ağır cezayı içeren kanun hükümleri uygulanır.
D
Mahkeme failin kişiliğine uygun olan kanunu uygular.
E
Cinsel suçlar bakımından sonraki kanun, diğer suçlar bakımından ise önceki kanun uygulanır.
Soru 2

I. Tüzük
II. Uluslararası sözleşme
III. Yüksek mahkeme kararları
Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukunun doğrudan kaynaklarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

I. Güvenlik tedbiri
II. idari para cezası
III. Tazminat
Yukarıdakilerden hangileri suç karşılığında öngörülen yaptırımlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Fiilin işlendiği tarihteki kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin farklı olması durumunda, aşağıdakilerden hangisi lehe kanunun uygulanmasını gerektiren infaz hukuku kurumlarından biridir?

A
Dava zamanaşımı
B
Eski hale getirme
C
Uzlaşma
D
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
E
Erteleme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi benzer hukuki konularda tüm adliye mahkemelerini bağlar?

A
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları
B
Yargıtay Ceza Dairesi kararları
C
Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları
D
Bölge Adliye Mahkemesi kararları
E
Yargıtay içtihadı Birleştirme kararları
Soru 6

Failin belli bir suç tipini gerçekleştirmek maksadıyla icra ettiği fiilin, kastettiğinden daha ağır veya başka bir neticeye sebebiyet vermesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A
Netice sebebiyle ağırlaşmış suç
B
Seçimlik hareketli suç
C
Bileşik suç
D
Zincirleme suç
E
Taksirli suç
Soru 7

TCK 98. maddede düzenlenen ve kendini idare edemeyecek durumda olan kişilere yardım yükümlülüğünün yerine getirilmemesini cezai yaptırıma bağlayan suç, aşağıdaki suç türlerinden hangisine dahildir?

A
Gerçek ihmali suç
B
Görünüşte ihmali suç
C
İcrai suç
D
İtiyadi suç
E
Zincirleme suç
Soru 8

İşlenen fiille bir suç tipinin maddi ve manevi unsurlarının gerçekleştirilmiş olmasına ne ad verilir?

A
Haksızlık
B
Kusurluluk
C
Tipik haksızlık
D
Sübjektif unsur
E
Objektif cezalandırılabilirle şartları
Soru 9

Kesintisiz suçlarda dava zamanaşımı ne zamandan itibaren işlemeye başlar?

A
Failde suç düşüncesinin oluşmasından itibaren
B
Hazırlık hareketlerine başlanmasından itibaren
C
Suçun tamamlanmasından itibaren
D
ilk icrai hareketlere başlanmasından itibaren
E
Suçun sonlanmasından itibaren
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurlarından biri değildir?

A
Kast
B
Netice
C
Suçun konusu
D
Fail
E
Nitelikli haller
Soru 11

İşlenen fiilin, hukuk düzeni ile çatışma halinde olmasına ne ad verilir?

A
Tipiklik
B
Hukuka aykırılık
C
Kınanabilirlik
D
Tehlikelilik
E
Kusurluluk
Soru 12

Arkadaşının onayıyla ona ait kitabı parçalayan Aylin’in fiilini hukuka uygun hale getiren durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görevin ifası
B
Hakkın icrası
C
Meşru savunma
D
ilgilinin rızası
E
Zorunluluk hali
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenlerinden biri değildir?

A
Meşru savunma
B
Hakkın kullanılması
C
Görevin ifası
D
ilgilinin rızası
E
Ağır cebir
Soru 14

Aylin kendisine vurmak için hareket eden Ceyhun’dan daha hızlı davranarak, Ceyhun’a vurmuş ve saldırıyı etkisiz hale getirmiştir. Aylin’in fiilini hukuka uygun hale getiren durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zorunluluk hali
B
ilgilinin rızası
C
Hakkın icrası
D
Meşru savunma
E
Görevin ifası
Soru 15

Hakim kararı ile savcının emri üzerine hukuka uygun bir şekilde şüpheliye ait evde arama yapan kolluk görevlisinin fiillini hukuka uygun hale getiren durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilgilinin rızası
B
Meşru savunma
C
Hakkın icrası
D
Zorunluluk hali
E
Görevin ifası
Soru 16

Fail, işlediği fiil bakımından kusurlu değil ise aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir?

A
Adli para cezası
B
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
C
Süreli hapis cezası
D
Güvenlik tedbiri
E
Müebbet hapis cezası
Soru 17

Fiili işlediği sırada en fazla kaç yaşını doldurmamış çocuklar, mutlak şekilde kusur yeteneğine sahip değildir ?

A
18
B
15
C
12
D
11
E
10
Soru 18

Failin işlediği fiil bakımından davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirebilme yeteneğine ne ad verilir?

A
Objektif cezalandırılabilirle şartı
B
Hareket yeteneği
C
irade yeteneği
D
ilgilinin rızası
E
Algılama yeteneği
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu ortadan kaldıran hallerden biri değildir?(İPTAL EDİLDİ. A ŞIKKINA BASIN)

A
ilgilinin rızası
B
Haksız tahrik
C
Meşru savunma
D
Zorunluluk hali
E
Görevin ifası
Soru 20

Kendisine küfreden kişiye kızıp, bu kişinin babasına küfreden kişinin cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Meşru savunma nedeniyle herhangi bir cezai sorumluluğu yoktur.
B
Hakaret suçundan cezalandırılır ancak cezai sorumluluğu azaltan herhangi bir nedenle cezada indirim yapılmaz.
C
Hakaret suçundan cezalandırılır ancak meşru savunma dolayısıyla cezada indirim yapılır.
D
Hakaret suçundan cezalandırılır ancak haksız tahrik nedeniyle cezasında indirim yapılır.
E
Zorunluluk hali nedeniyle herhangi bir cezai sorumluluğu yoktur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x