Ceza Hukukuna Giriş 2016-2017 Vize Sınavı

Ceza Hukukuna Giriş 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun dolaylı kaynaklarından biridir?

A
Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları
B
Medeni ve siyasi haklara ilişkin milletlerarası sözleşme
C
Anayasa
D
Orman Kanunu
E
Türk Ceza Kanunu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fiilin işlendiği sırada yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin birbirinden farklı olması halinde, lehe kanunun uygulanacağı infaz hukuku kurumlarından biridir?

A
Eski hale getirme
B
Gönüllü vazgeçme
C
Kanunyolu
D
Şikayet
E
Erteleme
Soru 3

Faile güvenlik tedbiri uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin varlığı esas alınır?

A
Algılama yeteneği
B
Kusur
C
irade yeteneği
D
Tehlikelilik
E
Kınanabilirlik
Soru 4

Kanunun, ihlal edilmesi halinde faile idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlığa ne ad verilir?

A
Cebri icra
B
Cürüm
C
Suç
D
Cünha
E
Kabahat
Soru 5

Fiil işlendiği sıradaki kanun hükümleri ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümleri birbirinden farklı ise ne şekilde hareket edilir?

A
Failin lehine olan kanun uygulanır.
B
Failin aleyhine olan kanun uygulanır.
C
Önceki kanun uygulanır.
D
Sonraki kanun uygulanır.
E
Hangi kanunun uygulanacağı mahkemenin takdirindedir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ihmali suçtur?

A
irtikap
B
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti
C
Yağma
D
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
E
Hırsızlık
Soru 7

Failin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen, neticenin meydana gelmesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Bilinçsiz taksir
B
Bilinçli taksir
C
Olası kast
D
Doğrudan kast
E
Kesin kast
Soru 8

Üzerinde fiilin icra edildiği eşya veya şahsın fiziki, maddi yapısına ne ad verilir?

A
Şikayetçi
B
Zarar gören
C
Mağdur
D
Suçun konusu
E
Fail
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurlarından biri değildir?

A
Suçun konusu
B
Nitelikli haller
C
Kast
D
Fiil
E
Nedensellik bağı
Soru 10

Temel şekli herkes tarafından işlenebilmekle beraber nitelikli şekli sadece belirli özelliklere sahip kişiler tarafından işlenebilen suçlara ne ad verilir?

A
Gerçek serbest hareketli suç
B
Görünüşte özgü suç
C
Gerçek bağlı hareketli suç
D
Gerçek özgü suç
E
Görünüşte bağlı hareketli suç
Soru 11

Berrin’in tabaklarını eğlence amacıyla kırabileceğini söylemesi üzerine, tabakları müzik eşliğinde kıran Aylin bakımından aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Zorunluluk hali
B
Meşru savunma
C
Hakkın icrası
D
Görevin ifası
E
ilgilinin rızası
Soru 12

Kolluk görevlisi Ayhan, hırsızlık yaparken gördüğü Beyhan’ı, uyarısına rağmen kaçmaya çalışması üzerine, kafasına nişan alarak ateş etmek suretiyle öldürmüştür. Ayhan’ın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hakkın icrası dolayısıyla cezai sorumluluğu yoktur.
B
Görevin ifası nedeniyle cezai sorumluluğu yoktur.
C
Taksirle öldürmeden sorumludur.
D
Meşru savunma nedeniyle cezai sorumluluğu yoktur.
E
Kasten öldürmeden sorumludur.
Soru 13

İcra İflas Kanunu’nun verdiği yetkiyi kullanarak haciz işlemi uygulamak üzere başkasının konutuna giren icra memurunun fiilini hukuka uygun hâle getiren durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilgilinin rızası
B
Zorunluluk hali
C
Görevin ifası
D
Hakkın icrası
E
Meşru savunma
Soru 14

Bir kimsenin kendini mahkeme huzurunda savunurken bir başkasına somut dayanak notlarını da göstererek bir fiil isnat etmesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A
ilgilinin rızası
B
Görevin ifası
C
Zorunluluk hali
D
Hakkın icrası
E
Meşru savunma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi TCK’da düzenlenen hukuka uygunluk sebeplerinden biri değildir?

A
Görevin ifası
B
Zorunluluk hali
C
Hakkın kullanılması
D
ilgilinin rızası
E
Meşru savunma
Soru 16

Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise fail hakkında ne şekilde karar verilir?

A
Ceza verilmez.
B
Cezada 1/4 oranında indirim yapılır.
C
Cezada 1/2 oranında indirim yapılır.
D
Cezada 3/4 oranında indirim yapılır.
E
Cezada indirim yapılmaksızın fail cezalandırılır.
Soru 17

Kusur yeteneği olmayan kimseye, işlediği suç teşkil eden fiilden dolayı aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir?

A
idari para cezası
B
Sürgün cezası
C
Güvenlik tedbiri
D
Adli para cezası
E
Süreli hapis cezası
Soru 18

Kendisini silahla kovalayan hasmından kurtulmak için Beyhan’a ait eve izinsiz girip saklanan Aylin bakımından aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Mücbir sebep
B
Haksız tahrik
C
Zorunluluk hali
D
Hakkın icrası
E
Meşru savunma
Soru 19

TCK’ya göre aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen nedenlerden biri değildir?

A
Meşru savunma
B
Akıl hastalığı
C
Zorunluluk hali
D
Sağır ve dilsizlik
E
Haksız tahrik
Soru 20

Fiili işlediği sırada en fazla kaç yaşını doldurmamış çocukların kusur yeteneğine mutlak şekilde sahip olmadıkları kabul edilmiştir?

A
11
B
12
C
15
D
16
E
18
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x