Ceza Hukukuna Giriş 2017-2018 Final Sınavı

Ceza Hukukuna Giriş 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kanunun, ihlal edilmesi halinde faile idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlığa ne ad verilir?

A
Kabahat
B
Cünha
C
Cebri icra
D
Suç
E
Cürüm
Soru 2

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesinin öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi haline ne ad verilir?

A
Kast-taksir kombinasyonu
B
Olası kast
C
Bilinçsiz taksir
D
Doğrudan kast
E
Bilinçli taksir
Soru 3

Bir kimsenin kendini mahkeme huzurunda savunurken bir başkasına somut dayanak notlarını da göstererek bir fiil isnat etmesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A
Görevin ifası
B
Hakkın icrası
C
Zorunluluk hali
D
ilgilinin rızası
E
Meşru savunma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen nedenlerden biri değildir?

A
Yaş küçüklüğü
B
Sağır ve dilsizlik
C
Akıl hastalığı
D
Zorunluluk hali
E
Meşru savunma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yakınsama suçlarından biridir?

A
irtikâp
B
Hırsızlık
C
Rüşvet
D
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
E
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik
Soru 6

Aşağıdaki suçlardan hangisine teşebbüs mümkün değildir?

A
Kasten öldürme
B
Cinsel saldırı
C
Mala zarar verme
D
Taksirli yaralama
E
Hırsızlık
Soru 7

Bir suçun işlenişinde bir başkasını vasıta olarak kullanan kişiye ne ad verilir?

A
Yanyana fail
B
Azmettiren
C
Yardım eden
D
Müşterek fail
E
Dolaylı fail
Soru 8

Hasmını öldürmek için süpermarketten fare zehri alan ve bu niyetini bilen bir arkadaşının ihbarı üzerine zehri aldıktan hemen sonra yakalanan kimsenin cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Herhangi bir cezai sorumluluğu yoktur.
B
Kasten öldürmeye teşebbüsten sorumludur.
C
Kasten yaralamaya teşebbüsten sorumludur.
D
Kasten öldürmeden sorumludur.
E
Taksirle öldürmeden sorumludur.
Soru 9

Hapis cezasının ertelenmesi sonucunda denetim süresinin iyi halli geçirilmesi durumunda ne şekilde hareket edilir?

A
Hapis cezasının üçte biri infaz edilmiş sayılır.
B
Hapis cezası infaz edilmiş sayılır.
C
Hapis cezasının yarısı infaz edilmiş sayılır.
D
Kişi hiç suç işlememiş sayılır.
E
Mahkumiyet hiç vuku bulmamış sayılır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi davanın ve cezanın düşmesini gerektiren nedenlerden biri değildir?

A
Şikayetten vazgeçme
B
Hükümlünün ölümü
C
Eski hale getirme
D
Ceza zamanaşımı
E
Dava zamanaşımı
Soru 11

Koşullu salıverme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün infaz kurumunda on beş yaşını dolduruncaya kadar geçirdiği bir gün, kaç gün olarak dikkate alınır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
10
Soru 12

Aşağıdaki cezai yaptırımlardan hangisinin faile uygulanabilmesi için failin işlediği fiilden dolayı kusurlu sayılması aranmaz?

A
Süreli hapis cezası
B
Güvenlik tedbiri
C
Müebbet hapis cezası
D
Adli para cezası
E
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Soru 13

Yaralamak amacıyla sert bir cisimle vurduğu A'nın kaburga kemiğinin kırılması ve akciğerine saplanması sonucu ölümüne neden olan B'nin cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Taksirle öldürmeden sorumludur.
B
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamadan sorumludur.
C
Kasten öldürmeye teşebbüsten sorumludur.
D
Kasten yaralamadan sorumludur.
E
Kasten öldürmeden sorumludur.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kasten öldürme suçunun nitelikli hâllerinden biridir?

A
icrai hareketle işlenmesi
B
Birden fazla kişinin birlikte işlemesi
C
Kamu görevlisi tarafından işlenmesi
D
Gece vakti işlenme
E
Töre saikiyle işlenme
Soru 15

Hayata karşı suçlarda korunan hukuki değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vücut bütünlüğü
B
Onur ve saygınlık
C
Kamu barışı
D
Toplumsal düzen
E
Yaşam hakkı
Soru 16

Aylin, hasımları Ceren ve Berrin’i silahından tek kurşun ateşlemek suretiyle kasten öldürmüştür.
Bu durumda Aylin’in cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Farklı nev’iden fikri içtima kuralları gereği yalnız bir kasten öldürmeden cezalandırılır.
B
Aynı nev’iden fikri içtima kuralları gereği bir kasten öldürmeden cezalandırılır ancak ceza belirli oranda artırılır.
C
iki kez kasten öldürmeden ayrı ayrı cezalandırılır.
D
Bir kasten öldürmeden bir de kasten öldürmeye teşebbüsten cezalandırılır.
E
Zincirleme suç hükümleri gereği bir kasten öldürmeden cezalandırılır ancak ceza belirli oranda artırılır.
Soru 17

Hırsızlık suçu işlendikten sonra çalman malın kısmen geri verilmesi veya zararın kısmen tazmini halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A
Mahkemede sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaatin oluşması
B
Failin on sekiz yaşını doldurmamış olması
C
Mağdurun rızası
D
Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması
E
Cumhuriyet savcısının talebi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun cezada indirim yapılmasını gerektiren nitelikli hallerinden biri değildir?

A
Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde işlenmesi
B
Malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi
C
Malın değerinin az olması
D
Güveni kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi
E
Hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla işlenmesi
Soru 19

Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden biri diğerine karşı aşağıdaki suçlardan hangisini işlediğinde şahsi cezasızlık sebebi söz konusu olmaz?

A
Mala zarar verme
B
Dolandırıcılık
C
Güveni kötüye kullanma
D
Yağma
E
Hırsızlık
Soru 20

Bıçakla tehdit ederek yolda karşılaştığı kişinin cüzdanını alan kimsenin cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yalnızca yağmadan sorumludur.
B
Dolandırıcılık ve tehditten sorumludur.
C
Yalnızca tehditten sorumludur.
D
Yalnızca hırsızlıktan sorumludur.
E
Hırsızlıktan ve tehditten sorumludur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x