Ceza Hukukuna Giriş 2017-2018 Vize Sınavı

Ceza Hukukuna Giriş 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Haksızlığın unsurlarının oluştuğunun tespitinden sonra, failin cezalandırılabilmesi için fail hakkında bulunulan yargıyı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manevi unsur
B
Hukuka aykırılık
C
Maddi unsur
D
Kusurluluk
E
Tipiklik
Soru 2

Ceza hukuku alanında, fiilin işlendiği sıradaki kanun ile aynı konuya ilişkin olarak sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin birbirinden farklı olması durumunda ne şekilde hareket edilir?

A
Failin lehine olan kanun uygulanır.
B
Sonraki kanun uygulanır.
C
Önceki kanun uygulanır.
D
Failin aleyhine olan kanun uygulanır.
E
Hangi kanunun uygulanacağını fail takdir eder.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun dolaylı kaynaklarından biridir?

A
Uluslararası sözleşmeler
B
Kanunlar
C
Yüksek mahkeme kararları
D
Örf ve adetler
E
Görgü kuralları
Soru 4

Genel norm-özel norm ilişkisinde, uygulanırlık açısından aşağıdaki ilkelerden hangisi geçerlidir?

A
Hakimin takdiri
B
Koşulların belirleyiciliği
C
Genel normun önceliği
D
Normların eşitliği
E
Özel normun önceliği
Soru 5

Temelde icrai davranışla işlenebilen bir suçun ihmali davranışla işlenmesi durumunda aşağıdaki suçlardan hangisinden söz edilir?

A
Görünüşte ihmali suç
B
Gerçek ihmali suç
C
Gerçek olmayan icrai suç
D
Gerçek icrai suç
E
Kesintisiz suç
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurlarından biri değildir?

A
Fail
B
Mağdur
C
Nitelikli haller
D
Suçun konusu
E
Kusurluluk
Soru 7

Bir fiilin kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet verdiği hallerde aşağıdaki suç türlerinden hangisi ortaya çıkar?

A
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç
B
itiyadi suç
C
Toplu suç
D
Bileşik suç
E
Zincirleme suç
Soru 8

Suçun konusunun ait olduğu kimse aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şerik
B
Fail
C
Aktif süje
D
Yardım eden
E
Mağdur
Soru 9

Sadece özel bir yükümlülük altında bulunan ve belirli bir özelliğe sahip kişiler tarafından işlenebilen suçlara ne ad verilir?

A
itiyadi suç
B
Nitelikli suç
C
Toplu suç
D
Özgü suç
E
Neticeli suç
Soru 10

Fiilin icrasının süreklilik arzettiği suçlara ne ad verilir?

A
Bağlı hareketli suç
B
Kesintisiz suç
C
Seçimlik hareketli suç
D
Zincirleme suç
E
Bileşik suç
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenlerinden biri değildir?

A
Hakkın kullanılması
B
Görevin ifası
C
Zorunluluk hali
D
Meşru savunma
E
ilgilinin rızası
Soru 12

Suçüstü halinde gördüğü bir kimseyi yakalayıp hareket serbestisini kısıtlayan kolluk görevlisi bakımından aşağıdaki hukuka uygunluk nedenlerinden hangisi söz konusu olur?

A
Zorunluluk hali
B
Meşru savunma
C
Görevin ifası
D
ilgilinin rızası
E
Haksız tahrik
Soru 13

Acılarını dindirmek için, kendisinin rızası doğrultusunda durumu ağır bir hastayı öldüren hastabakıcı H ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Taksirli öldürmeden cezalandırılır.
B
Kasten öldürmeden cezalandırılır.
C
ilgilinin rızası nedeniyle cezalandırılmaz.
D
Zorunluluk hali nedeniyle cezalandırılmaz.
E
Hakkın icrası nedeniyle cezalandırılmaz.
Soru 14

Arkadaşının onayıyla ona ait kitabı yakan Aylin’in fiilini hukuka uygun hale getiren durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görevin ifası
B
Hakkın icrası
C
Meşru savunma
D
ilgilinin rızası
E
Zorunluluk hali
Soru 15

Bir kimsenin kendisini veya başkasını hedef alan bir saldırı karsısında, savunma amacına yönelik olarak ve bu saldırıyı defedecek ölçüde kuvvet kullanması halinde aşağıdaki hukuka uygunluk nedenlerinden hangisi söz konusu olur?

A
Haksız tahrik
B
Hakkın icrası
C
Meşru savunma
D
Görevin ifası
E
Zorunluluk hali
Soru 16

En fazla kaç yaşını doldurmamış çocukların kusur yeteneğinin mutlak şekilde bulunmadığı kabul edilmiştir?

A
10
B
12
C
15
D
17
E
18
Soru 17

Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise fail hakkında ne şekilde karar verilir?

A
Cezada 3/4 oranında indirim yapılır.
B
Cezada 1/4 oranında indirim yapılır.
C
Cezada 1/2 oranında indirim yapılır.
D
Ceza verilmez.
E
Cezada indirim yapılmaksızın fail cezalandırılır.
Soru 18

Haksız tahrik, fail bakımından aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisini gösterir?

A
Objektif isnadiyet
B
Algılama yeteneği
C
Kast
D
Haksızlık bilinci
E
irade yeteneği
Soru 19

İşlediği fiille ilgili olarak failin şahsen kınanıp kınanamayacağına ilişkin yargıyı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A
Kusur
B
Haksızlık
C
Taksir
D
Kast
E
Objektif sorumluluk
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen nedenlerden biridir?

A
Hakkın icrası
B
Haksız tahrik
C
ilgilinin rızası
D
Meşru savunma
E
Görevin ifası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x