Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2016-2017 Vize Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet sonrası yazılı edebiyat dönemi kapsamında Türk nesrinin önemli örneklerinden biri değildir?

A
Divanu Lügati’t-Türk
B
Kodeks Komanikus
C
Atabetü’l-Hakâyık
D
Kutadgu Bilig
E
Orhun Yazıtları
Soru 2

Türk Edebiyatında hikâyenin hem yapı hem de dil bakımından gerçek formuna ulaşması ve yaygınlaşması, onun eserleriyle mümkün olmuştur. Ayrıca hikâyelerinin konuları, dilleri ve üslûplarıyla, Servet-i Fünûn mektebinin diğer hikâye yazarlarını geniş ölçüde etkilemiştir.
Yukarıda edebi hayatından söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hikmet
B
Hüseyin Rahmi
C
Ahmet Rasim
D
Hüseyin Cahit
E
Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 3

“Hikâyelerinde çeşitli olay, insan ve mekâna dair unsurlardan hareketle Türk ruhu ve kimliğini anlatmaya çalışır. Türkün kahramanlık, yiğitlik, asillik, incelik gibi değerlerini sezdirmek ister. Meselâ “Üzümcü”de, sokakta gördüğü bir satıcının sesi, tavırları ve vücudunda, Türk ruhu ve kimliğinin kristalize olmuş örneği durumundaki Mehmetçik’i görür.
Yukarıda söz edilen Millî Edebiyat dönemi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B
Ömer Seyfettin
C
Memduh Şevket Esendal
D
Refik Halit Karay
E
Aka Gündüz
Soru 4

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Emin Nihat - Letâif-i Rivâyât
B
Mehmet Rauf - Son Emel
C
Sami Paşazade Sezai - Küçük Şeyler
D
Nâbizâde Nâzım - Karabibik
E
Ahmet Mithat Efendi - Kıssadan Hisse
Soru 5

“Yeni Lisan” olarak bilinen dilde sadeleşme hareketi ile birlikte 1911 ’de başlar. Türkçü/milliyetçi düşünceye dayanması, dilinin yalın ve anlaşılır; konularının millî, milliyetçi ve yerli oluşu ile kendinden önceki mekteplerden ayrılır.”
Yukarıda sözü geçen edebiyat hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ara dönem
B
Servet-i Fünûn
C
Fecr-i Âti
D
Millî Edebiyat
E
Tanzimat
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn, Fecr-i Âti ve Millî Edebiyat anlayışlarının geçerli olduğu dönemlerde eser vermelerine rağmen bu gruplara katılmayan yazarlardan biridir?

A
Nâbizâde Nâzım
B
Mehmet Rauf
C
Safveti Ziya
D
Hüseyin Rahmi
E
Ahmet Hikmet
Soru 7

Şinasi’nin, “Giderek umum halkın anlayabileceği bir dil” ile yayınlanacağından bahsettiği gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takvim-i Vekâyi
B
Tasvir-i Efkâr
C
Hürriyet
D
Tercüman-ı Ahvâl
E
Ceride-i Havadis
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Divan Edebiyatında sade nesirle yazılan eserlerden biridir?

A
Mîzân’ül-Hak
B
Seyahatname
C
Kâbusnâme
D
Nâimâ Tarihi
E
Koçi Bey Risalesi
Soru 9

Bir fikri, duyguyu, hareketi, işi, bir hüküm hâlinde ifade eden nesrin en küçük birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cümle
B
Dil
C
Kelime
D
Paragraf
E
Kıta
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk nesir türlerinden biri değildir?

A
Bilimsel
B
Siyasi
C
Edebî
D
Günlük
E
Öğretici
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi şehir konulu denemelerden biri değildir?

A
İstanbul Rüyası
B
İstanbul’un Ortası
C
Aziz İstanbul
D
Beş Şehir
E
İstanbul'a Dair
Soru 12

Dönemin değişik gazete ve dergilerinde “Eşkâl-i Zaman”, “Gülüp Ağladıklarım”, “Muharrir Bu Ya” isimli eserlerinde, yazmış olduğu deneme, sohbet ve fıkralarını bir araya getiren yazar kimdir?

A
Arif Nihat Asya
B
Ahmet Haşim
C
Falih Rıfkı Atay
D
Peyami Safa
E
Ahmet Rasim
Soru 13

Makalenin düşünsel planıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sonuç bölümünde yazıdan çıkarılmak istenen düşüncelere varıldığı gösterilir.
B
Giriş bölümünde konu ortaya konulur.
C
Gelişme bölümünde ana düşünce vurgulanır.
D
Gelişme bölümünde değişik kanıtlarla iddianın ispatına gidilir.
E
Giriş bölümünde konuyla ilgili iddialar sıralanır.
Soru 14

“Bir konuda bilgi vermek, ele alınan konuyu, düşünceyi, tezi savunmak amacıyla yazılan yazıdır. Söz konusu edilen düşünce, derinlemesine bir bakış açısıyla detaylı bir şekilde dayanaklar etrafında, inceleme ve araştırmalarla tartışılır ve ispat edilmeye çalışılır.”
Yukarıda söz edilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyografi
B
Makale
C
Eleştiri
D
Fıkra
E
Deneme
Soru 15

“Okuyucu ile samimi bir ilişkiye sahiptir. Özel konular yerine her gün olan şeyleri yazarın keşfettiği orijinal açılımlarla rahat bir atmosfer içinde anlatım tercih edilir. Samimidir, yumuşak bir hava taşır, konuşma diline yakın bir üslupla yazılır.”
Yukarıda sözü edilen deneme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikoloji
B
Sosyal
C
Formal
D
Şehir
E
informal
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi formal deneme yazarlarından biri değildir?

A
J.H. Newman
B
Mark Twain
C
Joseph Addison
D
Charles Lamb
E
Jonathan Swift
Soru 17

Bir yazarın gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda, güncel sosyal ve siyasal olayları belli bir bakış açısından; kanıtlama, belgeleme, ayrıntılama gereği duymadan, günlük konuşma diline yakın bir üslupla, yer yer nüktelere yer vererek değerlendirdiği kısa düşünce yazılarına ne ad verilir?

A
Biyografi
B
Fıkra
C
Deneme
D
Makale
E
Eleştiri
Soru 18

Kesin ilkeleri, kuralları olmayan: yazarı iddiasız, ispatsız, içtenlikle konuşan, herhangi bir bağlayıcı plâna bağlı kalmayan: insanı ve toplumu ilgilendiren her konuda yazabilen, örneklemelerle, ironi ve hicivle çekici hale getirilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştiri
B
Sohbet
C
Deneme
D
Makale
E
Fıkra
Soru 19

Sohbet türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gazete ve dergi yazılarıdır.
B
Dil açık, sade ve durudur.
C
Sorulu cevaplı cümlelere sıkça yer verilir.
D
Öğretici nitelikli yazılardır.
E
Uzun cümlelerden kaçınılır.
Soru 20

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Melih Cevdet Anda - Dilimiz Üzerine Söyleşiler
B
Nurullah Ataç - Ramazan Sohbetleri
C
Yahya Kemal Beyatlı - Tarih Musahabeleri
D
Suut Kemal Yetkin - Edebiyat Söyleşileri
E
Şevket Rado - Eşref Saati
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x