Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk nesir türlerinden biri değildir?

A
Günlük
B
Edebî
C
Öğretici
D
Bilimsel
E
Siyasi
Soru 2

Türk Edebiyatında hikâyenin hem yapı hem de dil bakımından gerçek formuna ulaşması ve yaygınlaşması aşağıdaki hangi yazarın öncülüğünde gerçekleşmiştir?

A
Ahmet Mithat Efendi
B
Mehmet Rauf
C
Halit Ziya Uşaklıgil
D
Süleyman Nazif
E
Orhan Kemal
Soru 3

Bir yazarın gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda, güncel sosyal ve siyasal olayları belli bir bakış açısından; kanıtlama, belgeleme, ayrıntılama gereği duymadan, günlük konuşma diline yakın bir üslupla, yer yer nüktelere yer vererek değerlendirdiği kısa düşünce yazılarına ne ad verilir?

A
Makale
B
Fıkra
C
Eleştiri
D
Deneme
E
Biyografi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi informal deneme yazarlarından biri değildir?

A
Henry David Thoreau
B
Charles Lamb
C
Ralph Waldo Emerson
D
Walter Pater
E
John Stuart Mill
Soru 5

Kesin ilkeleri, kuralları olmayan: yazarı iddiasız, ispatsız, içtenlikle konuşan, herhangi bir bağlayıcı plâna bağlı kalmayan: insanı ve toplumu ilgilendiren her konuda yazabilen, örneklemelerle, ironi ve hicivle çekici hale getirilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makale
B
Sohbet
C
Eleştiri
D
Fıkra
E
Deneme
Soru 6

Gülmeye alışmak deyip geçmeyiniz, ikinci Cihan Harbi’nden önce, belki de Birinci Cihan Harbi’nin yarattığı ruh hâli yüzünden Avrupa’da bazı milletler çok az güldüklerini fark etmişlerdi. Âdeta neşe azalmış, insanlar fazlasıyla somurtur olmuşlardı. Bunun en çok Macarlar farkına varmışlar ve hatırımda kaldığına göre Budapeşte şehrinde insanlara gülmeyi öğreten bir mektep açmışlardı.
Yukarıdaki metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?

A
Sohbet
B
Deneme
C
Fıkra
D
Eleştiri
E
Anı
Soru 7

Edebiyatta bazen bütün biyografik verilerin bir kurmacaya dönüştürülerek verildiği görülür. Önemli bir şahsiyet bir romanın, bir hikâyenin kahramanına dönüştürülerek anlatılabilir. Bir anlamda burada söz konusu edilen kişi, hayat içerisinde yaşayış, düşünüş; fiziksel, ruhsal bütün özellikleriyle canlı bir kişilik olarak sergilenir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu tür eserler kapsamında yer alır?

A
Mavi Sürgün
B
Bir Bilim Adamının Romanı
C
Toprak Uyanırsa
D
Zoraki Diplomat
E
Bizim Yokuş
Soru 8

Portre yazar ve eserleri arasındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
Haldun Taner / Edebi Portreler
B
Orhan Okay / Ahmet Haşim
C
Beşir Ayvazoğlu / Portreler
D
Hüseyin Cahit Yalçın / Tanıdıklarım
E
Hakkı Süha Gezgin / ikinci Adam
Soru 9

Gezi yazıları ve yazarları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
André Gide / Kongo’ya Seyahat
B
Gustave Flaubert / Flaubert Mısır’da
C
John Steinbeck / Rusya Güncesi
D
Muhammet Babur / Baburname
E
Charles Dickens / Fransa’da Küçük Bir Tur
Soru 10

Bilimsel biyografi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eleştirel tutuma yer verilmez.
B
Bilgiler kronolojik düzlemde verilebilir.
C
Mehmet Kaplan bilimsel biyografi türünde eser vermiştir.
D
Tevfik Fikret Devir-Şahsiyet-Eser adlı eser bir bilimsel biyografi örneğidir.
E
Yer verilen bilgiler belgelerle desteklenir.
Soru 11

Türk edebiyatında seyahatname türüne örnek olabilecek ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menâzıru’l-Avâlim
B
Hıtâînâme
C
Acâibü’l-Letâif
D
Mir’atü’l-Memâlik’
E
Kitab-ı Bahriye
Soru 12

Aşağıdaki eserlerden hangisi Cumhuriyet sonrası dönemde kaleme alınmış ve yayımlanmış bireysel tarafı ağır basan öğretmenlik anılardan biri değildir?

A
Mavi Sürgün
B
Benim Küçük Dostlarım
C
Bir Ömrün Öyküsü
D
Ekmekli Dönemeç
E
Toprak Uyanırsa
Soru 13

Cumhuriyet Dönemi’nin önemli yazarlarından biri olan ________ , Brezilya’nın tropik ormanlarından Rusya'ya kadar geniş bir coğrafyadaki seyahatlerinde gezip gördüklerini gözler önüne serer. Denizaşırı, Yeni Rusya, Yolcu Defteri, Taymis Kıyıları, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları ve Hind isimli kitaplarıyla gezi edebiyatına ona yakın sayıdaki eseriyle katkıda bulunur.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Selahattin Batu
B
Fikret Otyam
C
Nail Güreli
D
Falih Rıfkı
E
Sadri Ertem
Soru 14

Bir yazarın, yakından tanısın ya da tanımasın değerli saydığı, etkilendiği, beğendiği kişilerin karakter özelliklerini, belirgin yanlarını, aralarında geçen ilginç olayları veya daha başka özelliklerini anlattığı üç beş sayfalık kısa yazılara ne ad verilir?

A
Otobiyografi
B
Monografi
C
Portre
D
Deneme
E
Nekroloji
Soru 15

Dostluk, kardeşlik, sevgi belirten mektuplara ne ad verilir?

A
Şukka
B
Varakpâre
C
Arıza
D
Kağıt
E
Meveddetnâme
Soru 16

Türk Edebiyatında röportaj türünün ilk örneklerini Diyorlar ki ve Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülâkat adlı eserleriyle veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Baydar
B
Ruşen Eşref Ünaydın
C
Hikmet Feridun Es
D
Yaşar Nabi Nayır
E
Hikmet Çetinkaya
Soru 17

Bir konuyu kapsamlı biçimde, değişik yönleriyle ele alıp inceleyen röportaj türüne ne ad verilir?

A
Siyasal röportaj
B
Tek röportaj
C
Dizi röportaj
D
Edebî röportaj
E
Belgesel röportaj
Soru 18

Edip Cansever, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet ve Seçme Şiirleri, Nurullah Ataç, Orhan Veli Kanık ve Sabahattin Ali gibi biyografik nitelikte eserleri bulunan araştırmacı yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asım Bezirci
B
Şevket Süreyya Aydemir
C
Gündüz Akıncı
D
İbrahim Alaettin Gövsa
E
Behçet Necatigil
Soru 19

Gevheri, Pir Sultan Abdal, Mevlânâ, Beşiktaşlı Gedâî, Hengâmî ve Şeyh Gâlib gibi biyografik nitelikteki eserleri bulunan araştırmacı yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarık Buğra
B
Asım Bezirci
C
İbrahim Alaettin Gövsa
D
Sadettin Nüzhet Ergun
E
Behçet Necatigil
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet sonrası dönemde kaleme alınmış ve yayımlanmış bireysel tarafı ağır basan anılardan biri değildir?

A
Babıali
B
Bizim Yokuş
C
Bir Ses
D
Cehennem Değirmeni
E
Suyu Arayan Adam
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x