Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şiir, roman türlerinde de eserler kaleme alan bu Millî Edebiyat dönemi yazarı, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında hikâyeleriyle Millî Edebiyat anlayışı içinde yer alır. Hikâyelerini Türk Kalbi, Türk’ün Kitabı, Bu Toprağın Kızları, Hayattan Hikâyeler, Sarı Zeybek isimli kitaplarında toplamıştır.
Yukarıda sözü edilen Millî Edebiyat dönemi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refik Halit Karay
B
Memduh Şevket Esendal
C
Aka Gündüz
D
Ömer Seyfettin
E
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet sonrası Türk nesrinin örneklerinden biri değildir?

A
Altun Yaruk
B
Kutadgu Bilig
C
Atabetüî-Hakâyık
D
Divanu Lügati’t-Türk
E
Mecâlisü’n-Nefâis
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi halk nesrinin belli başlı türlerinden biri değildir?

A
Halk hikâyesi
B
Roman
C
Menkıbe
D
Efsane
E
Masal
Soru 4

Daha çok tiyatro türünde verdiği eserleriyle tanınan yazar, aynı zamanda hikâye türünde de başarılı eserler kaleme almış; Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu isimli hikâyesiyle bir gazetenin açtığı yarışmada Türkiye birinciliğini kazanmıştır. Ayrıca Yaşasın Demokrasi, On ikiye Bir Var ve Sancho’nun Sabah Yürüyüşü adlı eserlerin de sahibidir.
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Samim Kocagöz
B
Haldun Taner
C
Kemal Bilbaşar
D
Rıfat İlgaz
E
Necati Cumalı
Soru 5

Hikâyelerinde İstanbul’un konak ve köşklerindeki hayat kadar, kenar mahallelerdeki hayatı, bu hayatın insanlarını anlattır. Romanlarına göre teknik bakımından daha başarılı olduğu toplam 100 civarındaki hikâyesinden bir kısmını 1920’den sonra kitaplaştırarak Cumhuriyet hikâyesine de katkıda bulunur. Kadınlar Vaizi, Melek Sanmışım Şeytanı, Eti Senin Kemiği Benim bunlar arasında yer alır.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refik Halit Karay
B
Halit Ziya
C
Memduh Şevket Esendal
D
Hüseyin Rahmi Gürpınar
E
Mehmet Rauf
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi nesir yazarını karşılayan kavramlardan biridir?

A
Nâsire
B
Mensûre
C
Mensûr
D
Münşire
E
Münşî
Soru 7

Cumhuriyet öncesinde “tecrübe-i kalemiyye”, “kalem tecrübesi” gibi tamlamalarla anılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deneme
B
Makale
C
Sohbet
D
Fıkra
E
Eleştiri
Soru 8

Kesin ilkeleri, kuralları olmayan: yazarı iddiasız, ispatsız, içtenlikle konuşan, herhangi bir bağlayıcı plâna bağlı kalmayan: insanı ve toplumu ilgilendiren her konuda yazılabilen, örneklemelerle, ironi ve hicivle çekici hale getirilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştiri
B
Fıkra
C
Deneme
D
Sohbet
E
Makale
Soru 9

I. Giriş
K. ileri sürülen iddianın ispatına gidilir.
II. Gelişme
L. Yazıdan çıkarılmak istenen düşüncelere ulaşılır.
III. Sonuç
M. Konu ortaya konur ve konuyla ilgili iddialar sıralanır.
Yukarıda yer alan bir makalenin düşünsel plan aşamaları ve açıklamalarıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
I-K, II-L, III-M
B
I-K, II-M, III-L
C
I-L, II-K, III-M
D
I-L, II-M, III-K
E
I-M, II-K, III-L
Soru 10

Deneme türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Daha genel bir kitleye hitap etmeyi amaçlayan yazılardır.
B
Yazarın konuyla ilgili derinliğine bilgi sahibi olmasını gerektirmez.
C
insanı ve toplumu ilgilendiren her konuda yazılabilir.
D
Yazar, kendi kendisiyle konuşur gibi bir anlatım üslubu benimser.
E
Belirlenmiş bir tekniği olmayan serbest yazılardır.
Soru 11

Sohbet türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Samimi, içten bir anlatım tarzı kullanır.
B
Düşünceler kanıtlarla desteklenir.
C
Yazar kişisel düşüncelerini dile getirir.
D
Konuşma havası içinde bir anlatım tarzı vardır.
E
Güncel olaylara yer verilir.
Soru 12

Güler yüz her şeyden önce insana cesaret verir. Çünkü güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, affeden insanlardır. Dünyada ilk adımlarını yeni atmaya başlamış bir çocuğa herkes güler yüzle bakar. Onun her kusuru yapabileceğini ve bütün kusurların affedilmeye layık olduğunu önceden kabul ettiğimiz için çocuk karşısında gülümser bir yüz takınırız.
Yukarıdaki metin hangi yazı türüne örnektir?

A
Makale
B
Deneme
C
Fıkra
D
Sohbet
E
Anı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet sonrası dönemde kaleme alınmış ve yayımlanmış bireysel tarafı ağır basan gazetecilik anılardan biri değildir?

A
Toprak Uyanırsa
B
Muharrir-Şair-Edip
C
Matbuat Hatıralarım
D
Bizim Yokuş
E
Yıllar Böyle Geçti
Soru 14

__________ ben merkezli olduğu için kişisellik ön plandadır. Dolayısıyla yaşanmışlığa bağlı olarak yazarın yaşadığı zamana ait sosyal düşünceleri, tutum ve tavırları, zihniyeti, dinî, ahlaki düşünceleri, mutlulukları, hüzünleri söz konusu olabilmektedir. Bu tür ile anı/ hatıra türü birbirine oldukça yakındır. Fakat bu türde merkezde yazarın kendisi vardır; bir nevi yazar kendi dünyasına bakar, öznel bir yaklaşım söz konusudur; anı/hatırada ise çevredeki insanlar da ön plana çıkar.”
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Biyografi
B
Monografi
C
Otobiyografi
D
Portre
E
Nekroloji
Soru 15

Cumhuriyet Dönemi’nin önemli yazarlarından biri olan ________ , Brezilya’nın tropik ormanlarından Rusya'ya kadar geniş bir coğrafyadaki seyahatlerinde gezip gördüklerini gözler önüne serer. Denizaşırı, Yeni Rusya, Yolcu Defteri, Taymis Kıyıları, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları ve Hind isimli kitaplarıyla gezi edebiyatına ona yakın sayıdaki eseriyle katkıda bulunur.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Gülten Dayıoğlu
B
Haldun Taner
C
Bedri Rahmi Eyüboğlu
D
Melih Cevdet Anday
E
Falih Rıfkı
Soru 16

Portre yazar ve eserleri arasındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
Hüseyin Cahit Yalçın / Tanıdıklarım
B
Beşir Ayvazoğlu / Portreler
C
Orhan Okay / Ahmet Haşim
D
Haldun Taner / Edebi Portreler
E
Haldun Taner / ikinci Adam
Soru 17

__________, geleneksel görüşme yöntemiyle yapılır. Bir gazetecinin ünlü bir devlet adamına, bir sanatçıya veya bir sporcuya sorduğu sorulara aldığı cevaplara dayanarak yazdığı röportajlar bu gruba girmektedir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Edebî röportaj
B
Sağlık röportajı
C
Belgesel röportaj
D
Konuşmaya dayalı röportaj
E
Siyasal röportaj
Soru 18

Giriş bölümünün sürpriz, şaşırtıcı bir paragraf olduğu, en son söylenmesi gereken kelimelerin en başta söylendiği röportaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurgusal
B
Alman
C
Amerikan
D
Öyküsel
E
Dizi
Soru 19

__________, Avrupa’da mektup türünün en büyük ustasıdır. On sekiz bin mektubu içerisinde barındıran eseri o zamana kadar yapılmış en hacimli yazışmadır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Alexandre Dumas
B
Çiçero
C
Strindberg
D
Voltaire
E
Lonesco
Soru 20

__________ öykülemenin çok sınırlı kaldığı, anlatımda yazarın çok az araya girdiği, ses alma makinesinin kalemin yerini tuttuğu, bu özelliğiyle yaşamdan canlı bir kesit özelliği gösteren röportaj türü olarak dikkat çekmektedir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Dizi röportaj
B
Öyküsel röportaj
C
Tek röportaj
D
Siyasal röportaj
E
Kurgusal röportaj
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x