Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2015-2016 Final Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mehmed Emin’in “Cenge Giderken” şiirinden itibaren Türk Edebiyatında yansıması görülen Türkçülük anlayışının, Türkiye dışındaki Türkleri de kapsayan bir hedefe yönelmesini sağlayan şair ve şiiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Nesib/Altın Ordu
B
Emin Bülend/Bir Destandan
C
Ömer Seyfettin/Yeni Gün
D
Ziya Gökalp/Turan
E
Orhan Seyfi/Peri Kızı ile Çoban
Soru 2

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin kurucusu sayılan Mehmet Âkif, Yahya Kemal ve Ahmet Hâşim’in görünürdeki tek ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan şiiri geleneğine bağlı kalmaya devam etmeleri
B
Şiirlerinde imgeye önem vermeleri
C
Gerçekçilik anlayışına sonuna kadar bağlı kalmaları
D
Dönemin genel eğiliminin tersine, aruz veznindeki ısrarlı tutumları
E
Toplum sorunlarına duyarsız kalmamaları
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet şiirinin ana özelliklerinden biri değildir?

A
Hem geleneksel hem de modernist öğeleri kullanmaktan kaçınması
B
Sinematografik bir anlatımı benimsemesi
C
içeriğe uygun bir ses düzeni oluşturması
D
Şiir, roman, öykü, tiyatro ve senaryo gibi edebiyat türlerini bir araya getirmesi
E
Şiirin görünüşünü özel bir dikkatle örmesi
Soru 4

“Her sanat dalının kendine has özellikleri ve ifade araçları vardır. Şiirde müzik ve resim sanatlarına öykünmek zayıf sanatçıların işidir. Şiiri şiir yapan yalnızca edasındaki özelliktir ve o da manaya aittir.”
Garip Önsözü’nden alınan yukarıdaki düşünceler aşağıdakilerden hangisine karşıt olarak söylenmiştir?

A
Behçet Necatigil’in, “Bile/Yazdı” adlı eserinde yazdığı şiir hakkındaki görüşlerine
B
Mehmet Emin Yurdakul’un “Biz Nasıl Şiir isteriz” adlı manzumesindeki düşüncelerine
C
Ahmet Hâşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar” başlıklı yazısında belirttiği görüşlerine
D
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Şiir Hakkında” başlıklı yazısındaki görüşlerine
E
Ziya Gökalp’in “Şiir Nasıl Sânih Olur” adlı manzumesindeki görüşlerine
Soru 5

Yahya Kemal’in Fransa’da etkilendiği sembolist şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jose Maria de Heredia
B
Paul Verlaine
C
Albert Sorel
D
Charles Baudelaire
E
Paul Eluard
Soru 6

Elbiseler, paketler, tahtalar artığı
Düğmeler, ipler, paslı çiviler
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi yapılmıştır?

A
Tevriye
B
Leff ü neşr
C
Tenasüp
D
Teşbih
E
Hüsn-i talil
Soru 7

Bir sarı fanus, âfitâb-ı temmuz
Giysiler soyunmuştur, ve çıplak
Tek tip yalnızlıklar kuşandı şimdi
Yukarıdaki dizelerde Şeyh Galib’in; “Giydikleri âfitâb-ı temmuz/İçtikleri şûle-i cihansûz” beytine açık bir gönderme yapan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erdem Beyazıt
B
Behçet Necatigil
C
Hilmi Yavuz
D
Sezai Karakoç
E
Yahya Kemal Beyatlı
Soru 8

Cemal Süreya, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirini iki döneme ayırmıştır. Bu dönemler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
“Soyut dönem” ve “akıl dönemi”
B
“Sezgi dönemi” ve “akıl dönemi”
C
“Geçiş dönemi” ve “sezgi dönemi”
D
“Duygusal dönem” ve “mistik dönem”
E
“Acemilik dönemi” ve “olgunluk dönemi”
Soru 9

İkinci Yeni’nin “parasız yatılılar” eliyle kurulduğunu ve Türk edebiyatındaki ilk “sivil şiir” olduğunu söyleyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Attila ilhan
B
Sezai Karakoç
C
Cemal Süreya
D
Muzaffer Erdost
E
Ece Ayhan
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Turgut Uyar’ın Yeni Türk şiirinin geçtiği evreleri, Abdülhak Hâmid’den itibaren, her şairden bir şiir alarak incelediği yazılarını topladığı kitabıdır?

A
Arz-ı Hal
B
Korkulu Ustalık
C
Yad
D
Tütünler Islak
E
Bir şiirden
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İsmet Özel’in şiir üzerine düşüncelerini aktardığı kitabıdır?

A
Şiir Okuma Kılavuzu
B
Şiirler
C
Kırk Yılın şiirleri
D
Vaat Edilmiş Bir Şiir
E
Şiir Kitabı
Soru 12

İsmet Özel’in şiiriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirinin asıl gücü onun müzikaliteye verdiği önemden gelir.
B
Şiirinin karakteristiğini, biçimsel dinamizm belirler.
C
Radikal, şiddet içeren imajlar şiirinin her döneminde yer alır.
D
“Evet isyan”daki şiirleriyle toplumcu-gerçekçi akım içerisinde farklı bir yer edinir.
E
“Âmentü” şiiri, İslâmî dünya görüşüne yöneldiğini simgeler.
Soru 13

Edip Cansever’in 1947’de Garip akımı etkisi altında yazdığı şiirlerini topladığı ve daha sonraları yok saymaya çalıştığı ilk kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dirlik Düzenlik
B
Bezik Oynayan Kadınlar
C
Tragedyalar
D
ikindi Üstü
E
Yerçekimli Karanfil
Soru 14

Güven Turan’ın şiirlerinin, kuşağının genel havasından ayrıldığı yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zaman zaman metafiziğe yönelmesi
B
Şiirde kendisine özgü didaktik bir tavır geliştirmiş olması
C
Divan edebiyatı biçim özelliklerinden yararlanması
D
içe dönük ve izlenimci olması
E
Kısa, kesik söyleyişler kullanması
Soru 15

Cumhuriyet dönemi şiiri içinde sanatçıların “aşk” algılarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

A
İ. Berk, C.Süreya, E. Cansever gibi ikinci Yeni şairlerinde aşk, modern şehrin içinde bir sevme eylemidir.
B
Nazım Hikmet’te ve ondan sonra gelen birçok “toplumcu gerçekçi” şairde aşk, ideolojik bir yoldaşlıktır.
C
Garip şiiri’nde aşk, pratik hayatın en canlı damarlarından biridir.
D
Attilâ ilhan şiirinde, aşktaki öznelerin siyasal, hüzünlü ve içli duruşları vardır.
E
Ahmet Hamdi Tanpınar’da aşk, modern bireyin eşya ve mekân algısındaki korkulu, tutkulu tavrıdır.
Soru 16

1980’lerde yazılan Türk şiirinin genel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şiirin, söylevci-slogancı anlayıştan saf şiire doğru değişmesi
B
Şiirin, farklı biçimsel özelliklere sahip bir yapıya bürünmesi
C
Siyasal merkezli katı şiir teorilerinin giderek yok olması
D
Şiirde metafizik algıya eğilimin giderek artmaya başlaması
E
Şiir diline yeniden biçim verme ve ona içerik sağlama yoluna gidilmesi
Soru 17

1980’lerde, farklı ideolojik tavırlara sahip olsalar bile şiirin kendi iç kalite öğelerini önde tutan şairlere yer vermesiyle dönemin şiirinin bu yönde, saf şiir anlayışına bağlı olarak biçimlenmesinde önemli rol oynayan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mavera
B
Poetika
C
Yönelişler
D
Yedi iklim
E
Diriliş
Soru 18

“Şiiri, uyuyan cemiyetin rüyası” olarak tanımlayan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hilmi Yavuz
B
Ahmet Hamdi Tanpınar
C
Ahmet Haşim
D
Yahya Kemal Beyatlı
E
Necip Fazıl Kısakürek
Soru 19

“Biz, halk kültürü ve imgelerini, basmalarımızdaki kır çiçeklerinde görselleştirip sembolik bir çıkış yapmayı düşündük” diyen şair, 70’li yıllardaki kavgacı ve militan şiirden ayrılır. Ateşli Kaval, Çıngırağın Ölümü, Rüzgâr Durdurma Takvimi, Zaman Haritası adlı şiir kitaplarında temelde sosyalist dünya görüşüne bağlı olan halkçı bir şiir yazmıştır.
Yukarıda edebi yönü hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osman Konuk
B
Haydar Ergülen
C
Ataol Behramoğlu
D
Adnan Özer
E
Tuğrul Tanyol
Soru 20

Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde estetik anlayışını, folklorun işlevsel güzellik anlayışına yaslayan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemal Süreya
B
Bedri Rahmi Eyüboğlu
C
Ece Ayhan
D
Orhan Veli Kanık
E
İlhan Berk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x