Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2016-2017 Final Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Orhan Veli’nin, “İstanbul Türküsü” başlıklı şiiri dolayısıyla Garip hareketinin dönüm noktası kabul edilen şiir kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşı
B
Garip
C
Vazgeçemediğim
D
Destan Gibi
E
Yenisi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hecenin II. Kuşak şairlerini birleştiren ortak noktalarından biri değildir?

A
Ses ve ahenk öğeleriyle, özgün imge ve anlam öğelerinin sıkı bir kaynaşma içerisinde olması
B
Eserlerinde halk şiiri özelliklerine hiç yer vermemeleri
C
Şiirlerinde Fransız sembolistlerinin belirgin bir etkisinin olması
D
Kavramın şiire sokulması yerine anlamın sezdirilmesine önem vermeleri
E
“Şiirin amacı yine şiirin kendisidir.” ifadesi çerçevesinde saf şiir anlayışını benimsemeleri
Soru 3

Aşağıdaki akımlardan hangisi önce edebiyat alanında ortaya çıkıp daha sonra siyasal bir nitelik kazanmıştır?

A
Osmanlıcılık
B
Marksizm
C
İslamcılık
D
Liberalizm
E
Türkçülük
Soru 4

“Bir bütün olarak varlığı; kendinde ve kendi için var olan gerçekliği; her türlü varoluşun kaynağı ve nedeni olan aşkın bir gerçekliği; formlar ve idealar, kategoriler ve tümeller; Tanrı’nın varoluşu, akıl ve ruh, ruh-beden, zihin-beden ilişkisi, maddi şeylerin gerçekliği, zaman, mekân ve tin kavramlarını konu edinen disiplindir.”
Yukarıda öne çıkan özellikleri belirtilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizemcilik
B
Metafizik
C
Pozitivizm
D
Mistizm
E
Felsefe
Soru 5

I. Selahattin Batu
II. Erdem Bayazıt
III. Ahmet Arif
IV. Bahattin Karakoç
V. Sezai Karakoç
Yukarıdaki isimlerden hangileri Hisar Topluluğu şairleri arasında yer alır?

A
I ve IV
B
I ve V
C
II ve III
D
II ve IV
E
IV ve V
Soru 6

Aşağıdaki şiir kitaplarından hangisi Edip Cansever’e ait değildir?

A
Yerçekimli Karanfil
B
ikindi Üstü
C
Dirlik Düzenlik
D
Toprak Çömlek Hikayesi
E
Tragedyalar
Soru 7

Şair, geleneği, zaman içerisinde yeniden yorumlanabilen, sorgulanabilen ve bugünden bağımsız düşünülemeyecek dinamik bir sürecin adı olarak düşünür. Behçet Necatigil çizgisindeki şairlerce kullanılan “gelenekten yararlanma” ifadesini de doğru bulmaz. Onun yerine gelenekten beslenme kavramını tercih eder. Sevap Defteri adlı deneme kitabında ruh akrabalığı kurduğu şairlerden Fuzuli, Şeyh Galip, Seyyid Nesimi, Yunus Emre gibi şairleri anlatır.
Yukarıda edebî hayatından bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bahattin Karakoç
B
Ebubekir Eroğlu
C
Cahit Zarifoğlu
D
Sezai Karakoç
E
Hilmi Yavuz
Soru 8

I. Cemal Süreya “Üvercinka”
II. Edip Cansever “Yerçekimli Karanfil”
III. Turgut Uyar “Göğe Bakma Durağı”
IV. Necip Fazıl “Kaldırımlar”
V. Nazım Hikmet “ Unutulan Adam”
Yukarıda verilen şair-şiir eşleştirmelerinden hangileri II. Yeni edebi akımı çerçevesinde yer alır?

A
I, II ve III
B
I, III ve IV
C
I, III ve V
D
II, IV ve V
E
III, IV ve V
Soru 9

İkinci Yeni Şiiri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Garip anlayışına tepki olarak doğar.
B
Dil bir iletişim aracı olarak kullanılır.
C
Sözdizimsel sapmalar görülür.
D
Düz mantığa aykırı ifadeler kullanılır.
E
Türk şiirinde modernizm adına atılmış en önemli adımdır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Cahit Zarifoğlu’nun şiir kitaplarından biridir?

A
Berzah
B
Sesli Harfler
C
Gül Muştusu
D
Kuşluk Saatleri
E
Yedi Güzel Adam
Soru 11

ikinci Yeni anlayışının önderi olarak nitelendirilen şair, bu anlayışına uygun düşen şiirlerinde sürrealizmin bilinçaltı tezini anımsatan çağrışımlarla, zaman zaman söz yığınları biçimini taşıyan söyleyiş öbekleriyle dil, imaj ve anlam bakımından türlü arayışlar içinde oldu.
Yukarıda edebî hayatından söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turgut Uyar
B
Oktay Rifat
C
ilhan Berk
D
Cemal Süreyya
E
Ömer Edip Cansever
Soru 12

Yahya Kemal’in Fransa’da etkilendiği sembolist şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jose Maria de Heredia
B
Charles Baudelaire
C
Paul Verlaine
D
Albert Sorel
E
Paul Eluard
Soru 13

“1980 sonrası Türk şiirinde özellikle bu dergi çevresinde başlayan ve şiirin poetik değerlerini önde tutan oluşum, derginin sayfalarında farklı ideolojik tavırlara sahip olsalar bile şiirin kendi iç kalite öğelerini önde tutan şairlere de yer vermesiyle dönemin şiirinin bu yönde, saf şiir anlayışına bağlı olarak biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır.
Yukarıda betimlenen dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dergah
B
Mavera
C
Yönelişler
D
Yedi iklim
E
Diriliş
Soru 14

Erdem Bayazıt ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirlerini Yeni istiklal, Büyük Doğu, Edebiyat, Mavera gibi dergilerde yayımlamıştır.
B
Arkadaşları ile birlikte Mavera dergisi ve Akabe yayınlarını kurmuştur.
C
Sebep Ey, Risaleler ve Şiirler adlı kitapları vardır.
D
Şiir formu yönünden Zarifoğlu’nun kat ettiği şiir çizgisine paralel bir görünüm taşımaktadır.
E
Şiirinde anlam öğesi vurucu bir güç olarak öne çıkar.
Soru 15

Aşağıdaki şair- şiir eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A
Refik Durbaş - Nereye Uçar Gökyüzü
B
ismet Özel - Bir Gün Mutlaka
C
Cemal Süreyya - Özlem
D
ilhan Berk - Kuş Tufanı
E
Edip Cansever - Kuşatmada
Soru 16

1970-1980 arasındaki Toplumcu Gerçekçi Türk şiirinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A
Nazım Hikmet’in kitaplarının yeniden basılması
B
Okur ilgisinin politika, ideoloji ve felsefeye kayması
C
Sosyalist ve kapitalist bağlamdaki iki kutuplu dünya algısı
D
Şairlerin, sundukları duyguların heyecanıyla harekete geçecek kitlelere seslenmek istemeleri
E
Şairlerin saf şiir anlayışından yola çıkmaları
Soru 17

Cumhuriyet dönemi Türk şiiri, kaynakları yönü ile kültürel bağlamda ele alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cumhuriyet dönemi şairi, siyasal ve sosyal olarak gelenekle bağların koparıldığı bir ortama doğmuştur.
B
Cumhuriyet dönemi şiirinin kültürel bağlamda gelenekle ilişkisinin önemli bir boyutu da folklordur.
C
Siyaset, sosyal hayat, eğitim, hukuk değerleri açısından “eskimiş olan devir” kapanmıştır.
D
Cumhuriyet dönemi şairlerinden Bedri Rahmi, resimde olduğu gibi şiirde de poetikasını evrensel ürünlerin işlevsel güzellik anlayışına yaslar.
E
Batı düşünce hareketlerinin, ideolojilerinin ve poetikalarının Cumhuriyet dönemi şiiri için önemli bir kaynak olduğu söylenebilir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, 60 kuşağı şairlerinin toplumcu bir söyleyişe yönelmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Dönemin değişen siyasi yapısı
B
Nazım Hikmet’in kitaplarının basılmasının 1965’te serbest bırakılması
C
40 kuşağı toplumcu şairlerinden bazılarının yeniden şiir kitapları yayımlaması
D
Şiirin giderek poetik bir söyleme doğru kayması
E
60'ların ortalarından itibaren dünyada sosyalist eylemlerin giderek artması
Soru 19

I. Geceleyin Bir Koşu
II. Bir Yusuf Masalı
III. Bir Gün Mutlaka
IV. Aşk iki Kişiliktir
V. Dörtlükler
Yukarıdaki eserlerden hangileri İsmet Özel’e aittir?

A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
III ve V
E
IV ve V
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x