Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2017-2018 Vize Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetten önce şiir alanında yer edinen ve şiir zevkini Tanzimat ve Servet-i Fünûn süreçlerinde kazanan sanatçılardan biri değildir?

A
Ali Ekrem Bolayır
B
Hüseyin Sîret Özsever
C
Abdülhak Hâmid Tarhan
D
Cenab Şahabeddin
E
Mehmet Emin Yurdakul
Soru 2

1920-1940 yılları arası Türk şiiri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendinden önceki şiir gelenekleri kabul edilmiş ve eserler bunun üzerine oluşturulmuştur.
B
Divan, Batı ve Halk edebiyatı kaynaklarından yararlanılma konusunda daha bilinçli olunmuştur.
C
Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerine oranla geçmişten daha keskin bir kopuş yaşanmıştır.
D
Edebiyat dilinde ve biçimde çeşitlenmenin başlangıcı olmuştur.
E
Batı şiirinin geçtiği yol daha yakından izlenmiş ve modern estetik anlayışı çeşitlenmiştir.
Soru 3

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin kurucuları sayılan Mehmed Âkif, Yahya Kemal ve Ahmet Hâşim’in görünürdeki tek ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şiirlerinde imgeye önem vermeleri
B
Toplum sorunlarına duyarsız kalmamaları
C
Gerçekçilik anlayışına sonuna kadar bağlı kalmaları
D
Divan şiiri geleneğine bağlı kalmaya devam etmeleri
E
Dönemin genel eğiliminin tersine, aruz veznindeki ısrarlı tutumları
Soru 4

Osmanlıcılık akımının temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parçalanmayı önlemek için Osmanlı imparatorluğu’ndaki bütün unsurların din, dil ve ırk ayırımı gözetmeksizin eşitliğini sağlamak
B
Tarih içerisinde geniş bir yönetim deneyimi olan Türklerin ürettiği kültürel ve medenî değerleri yeniden canlandırmak
C
Çağdaş bir millet olabilmek için büyük sanayi atılımları yaparak milli ekonomiyi güçlendirmek
D
Toplumda siyasallaşma eğilimini artırarak, örgütlü bir topluma dönüşmeyi başarmak
E
Müslümanları birleştirmek, güçlendirmek ve böylece Batı karşısında geri kalmışlıktan kurtulmak
Soru 5

Türk edebiyatı tarihinde ilk kez eski-yeni çatışmasının yoğun olarak işlendiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Dünya Savaşı Dönemi
B
Cumhuriyet Dönemi
C
Milli Mücadele Dönemi
D
II. Meşrutiyet Dönemi
E
I. Meşrutiyet Dönemi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatta Türkçülük ideolojisinin en önemli temsilcilerinden biridir?

A
Yusuf Akçura
B
Ziya Gökalp
C
Mehmet Akif Ersoy
D
Mehmet Emin Yurdakul
E
Hüseyin Nihal Atsız
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi şiirlerinin ana özelliğinin gerçekçi ve toplumcu bir içerik taşıması olan, Türk Edebiyatında Namık Kemal’den itibaren hamasi ve duygusal söyleyişin en önemli temsilcilerinden biridir?

A
Süleyman Nazif
B
Ahmet Haşim
C
Yahya Kemal Beyatlı
D
Ziya Gökalp
E
Mehmet Akif Ersoy
Soru 8

1910-1923 yılları arasındaki edebiyat faaliyetlerinin odak noktasının oluşumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Servet-i Fünûn
B
Fecr-i Âti
C
Edebiyat-ı Cedide
D
Milli Edebiyat Akımı
E
Cumhuriyet Dönemi
Soru 9

Şiirlerinde yeni bir ses, kendine özgü bir duyarlılık dikkati çeker. Bireyselliğin varoluş içinde algılanılmaya çalışıldığı dönemdeki şiirlerinden birinde geçen “Ben sana mecburum bilemezsin / adını mıh gibi aklımda tutuyorum.” dizeleri çok ünlüdür. Noktalamaya ve yazım kurallarına uymayan şair, farklı pek çok türde eser vermiştir. Çağdaş kentli bireylerin duygularını yansıtan tarzıyla özgün bir yeri vardır.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif Damar
B
Ahmet Arif
C
Attila ilhan
D
Haydar Ergülen
E
Özdemir Asaf
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli’nin şiirde vezin ve kafiye kullanılması ile ilgili düşüncelerini ifade eder?

A
Şiir dilinin doğallığını artırırlar.
B
Şairin duygu ve düşüncelerine hükmederler.
C
Şiirin estetik değerini azaltırlar.
D
Şiiri şiir yapan en önemli özelliklerdir.
E
Şiirde ahenk kavramının destekleyicileridir.
Soru 11

Ercüment Behzat Lav ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dışavurumculuk, Dadaizm ve gerçeküstücülük akımlarının etkisinde kalmıştır.
B
Şiirde toplumsal duyarlılıktan çok bireyselliği öne çıkarmıştır.
C
Yerleşik değerlere sahip çıkmıştır.
D
Toplumcu gerçekçilerin materyalist temlerine benzemeyen konuları işlemiştir.
E
Şiir işçiliğini özellikle içerik üzerinde yoğunlaştırmıştır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Yeni şairlerinin şiirlerinde kullandıkları yapısal tekniklerden biri değildir?

A
Anlam simetri ve karşıtlıkları oluşturmak
B
Yinelemelere anlam vurgusunu oluşturan temel bir işlev yüklemek
C
Şiirlerinde şairane buldukları sözcükleri kullanmak
D
ironi, parodi gibi mizah öğelerine şiirde asli bir yer vermek
E
Dizeyi geleneksel işlevinden koparmak
Soru 13

Garip şiirinin Türk edebiyatında yaptığı en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hece veznini öne çıkarmak
B
Şiirin konu sınırını ortadan kaldırmak
C
Şiirlerinde insanı soyut, ideal bir aşkın arayıcısı olarak yansıtmak
D
Duygusal söylemden uzak durmak
E
Şiirde geleneksel dize işlevini korumak
Soru 14

Nazım Hikmet Ran’ın ilk şiir kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir Ölü Evi
B
Varan 3
C
Güneşi içenlerin Türküsü
D
Kafatası
E
Gece Gelen Telgraf
Soru 15

Mavi hareketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
ilk sayıdan itibaren etkili bir edebiyat ortamı oluşturmuştur.
B
Etkisi sonraki yıllarda da devam etmiştir.
C
ikinci Yeni akımına dâhildir.
D
Bütün eleştirmenlerce bir hareket olduğu kabul edilir.
E
imgeyi öne çıkarması Garip şiir anlayışını yıpratmıştır.
Soru 16

Fazıl Hüsnü Dağlarca ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Çocuk ve Allah başlıklı ilk şiiri İstanbul Dergisi’nde yayımlanmıştır.
B
Sadece didaktik türde birçok eser vermiştir.
C
Çakırın Destanı, Aç Yazı kitaplarındaki şiirler ikinci dönemin ürünleridir.
D
Türk Edebiyatında başka hiçbir şairde görülmeyen bir konu çeşitliliğine sahiptir.
E
Şiirlerinde duygunun yerini kültürel motifler almıştır.
Soru 17

Kalbim yırtılıyor her nefesinde
Kulağım rûhumun kanat sesinde
Eserim duvarın bir köşesinde
Dışarda çığlığım geziyor dağ dağ
Necip Fazıl’ın “Örümcek Ağı” şiirinden alınan yukarıdaki dizeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eşya ile şiddetli bir empati kuran şair duyarlılığı hissedilir.
B
Beklenmedik kafiyelerin vurucu bir etkisi vardır.
C
Biçim ve öz unsurları yoğun bir biçimde kaynaşmıştır.
D
Ritim bakımından klasik şiirin devamı niteliğindedir.
E
Dizelerin iç ses özellikleri yeni bir başlangıç olarak görülür.
Soru 18

Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Batıdan sembolist ve empresyonist şiir, eserlerini etkiler.
B
ilk şiirlerini hece ile yazmış, biçim ve özü kaynaştırmıştır.
C
Edebiyat alanında sadece şiir türünde eserler vermiştir.
D
Son dönem şiirlerinde mistik bir anlayışı benimseyerek özgün bir şiir çizgisi oluşturmuştur.
E
Şiirlerinde şuuraltı ve tutkularını dile getirmiştir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi metafizik nitelikler taşıyan şiirler yazan şairlerden biri değildir?

A
Ebubekir Eroğlu
B
Cemal Süreya
C
Sezai Karakoç
D
Cahit Zarifoğlu
E
Hilmi Yavuz
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x