Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’ten önce ortaya çıkan düşünce akımlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Zaman zaman devletin politikası haline gelmeleri
B
Osmanlı Devleti’nin çöküşünü durdurma isteğinin, ortaya çıkışlarının temel nedenleri olması
C
Akılcılık esasına dayanmaları
D
Pragmatist nitelik taşımaları
E
Bazen iç içe geçmiş olmaları
Soru 2

Yaşarken “şâir-i a’zam” ünvanıyla anılmış Tanzimat’ın ikinci kuşak şairi kimdir?

A
Ahmet Haşim
B
Yahya Kemal
C
Süleyman Nazif
D
Necip Fazıl
E
Cenap Şahabettin
Soru 3

Genel olarak dışa, topluma dönük olan içtenlik duygusu ile yazan şair ________ son kitabı Gölgeler adlı eserinde, birçok şiirinde içe ve metafizik olana yönelmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekide tamamlar?

A
Mehmet Âkif Ersoy
B
Abdülhak Hâmid
C
Necip Fazıl Kısakürek
D
Asâf Halet Çelebi
E
Ahmet Haşim
Soru 4

Aşağıdaki akımlardan hangisi önce edebiyat alanında ortaya çıkıp daha sonra siyasal bir nitelik kazanmıştır?

A
Liberalizm
B
İslamcılık
C
Türkçülük
D
Osmanlıcılık
E
Marksizm
Soru 5

Yeni Türk edebiyatında ilk akla gelen öyküleme şiir örneklerinden Tevfik Fikret’e ait olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balıkçılar
B
Yağmur
C
Anlatamıyorum
D
Ağaç
E
Perçemli Sokak
Soru 6

Nâzım Hikmet’in şiir anlayışını değiştirmesinde, vezinsiz ve basamaklı dizelerden oluşan yeni bir şiir biçimine yönelmesinde etkili olan sanat akımları aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sembolizm ve Sürrealizm
B
Sembolizm ve Fütürizm
C
Fütürizm ve Konstrüktivizm
D
Fütürizm ve Empresyonizm
E
Garip ve Fecr-i Âti Akımı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Ercüment Behzat Lav şiirlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Şiir işçiliğini özellikle biçim üzerinde yoğunlaştırması
B
Toplumcu gerçekçilerin materyalist temlerine benzer konular işlemesi
C
içerikte belirgin ve bütüncül bir yönelme gösterememesi
D
Yerleşik değerlere sıkı sıkıya bağlı kalması
E
Dışavurumculuk, Dadaizm ve Gerçeküstücülük akımlarının etkisinde olması
Soru 8

Garip Hareketi şairlerinin şiir üzerine ortaya koydukları tavırlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hece vezni ile şiir yazmak
B
Sıradan insanları kahramanlaştırmak
C
Konuşma dilinin doğallığından şiiri uzaklaştırmak
D
Eskiye ait olan her şeye karşı çıkmak
E
Şiirde toplumsal duyarlılığı ele almak
Soru 9

Cemal Süreya tarafından Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirininin ayrıldığı iki dönem aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
“Acemilik dönemi” ve “olgunluk dönemi”
B
“Geçiş dönemi” ve “sezgi dönemi”
C
“Duygusal dönem” ve “mistik dönem”
D
“Soyut dönem” ve “akıl dönemi”
E
“Sezgi dönemi” ve “akıl dönemi”
Soru 10

Şiirlerini; Sevmek Varken, Güvercin Uçurmak, Kuşlar ve insanlar, Kerem ile Aslı adlı kitaplarında toplamış olan şair sese verdiği önem ile Hisar dergisinin en iyi şairi kabul edilir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Necati Karaer
B
Mehmet Çınarlı
C
ilhan Geçer
D
Munis Faik Ozansoy
E
Bekir Sıtkı Erdoğan
Soru 11

“Yavaşlayan Ömür” başlıklı ilk şiiri İstanbul dergisinde (1933) yayımlanmıştır. 1935’te çıkan ilk kitabı Havaya Çizilen Dünya , dönemin hâkim şiir anlayışının etkisi altındadır. Temel eserlerinde görülen ses ve ritim ustalığı, biçimsel ve düşünsel yoğunluk, düşünsel yoğunluğun felsefi ve metafizik konulara yönelmesi onu Türk şiirinde ayrıcalıklı bir yerde konumlandırmaktadır.
Yukarıda edebî hayatından bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âsaf Halet Çelebi
B
Fazıl Hüsnü Dağlarca
C
Ahmet Muhip Dıranas
D
Behçet Necatigil
E
Necip Fazıl Kısakürek
Soru 12

Yahya Kemal’in Fransa’da etkilendiği sembolist şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Al bert Sorel
B
Paul Verlaine
C
Charles Baudelaire
D
Paul Eluard
E
Jose Maria de Heredia
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni edebi hareketinin özelliklerinden biri değildir?

A
Konuşma diline sırt çevirmişlerdir.
B
Nükte, tekerleme ve şaşırtmalara yer vermişlerdir.
C
imgeli anlatıma kapıları sonuna kadar açmışlardır.
D
Somuta karşı soyuta yer vermişlerdir.
E
Anlaşılırlık yerine anlamca kapalılığı getirmişlerdir.
Soru 14

Arkadaşları ile birlikte Mavera dergisi ve Akabe Yayınlarının kurulmasını sağlayan şair, şiirlerini Yeni istiklal, Büyük Doğu, Edebiyat, Mavera, Yediiklim, Hece dergilerinde yayımlamıştır. Şairin Sebep Ey (1972), Risaleler (1987) ve bu iki kitabın birlikte yayımlandığı Şiirler (1992) adlı kitapları vardır.
Yukarıda edebi hayatı hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
ismet Özel
B
Sezai Karakoç
C
Süreyya Berfe
D
Erdem Bayazıt
E
Ataol Behramoğlu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Ataol Behramoğlu’nun şiir kitaplarından biri değildir?

A
Bebeklerin Ulusu Yok
B
Bir Gün Mutlaka
C
Aşk iki Kişiliktir
D
Evet isyan
E
Kuşatmada
Soru 16

Edip Cansever’in 1947’de Garip akımı etkisi altında yazdığı şiirlerini topladığı ve daha sonraları yok saymaya çalıştığı ilk kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dirlik Düzenlik
B
ikindi Üstü
C
Bezik Oynayan Kadınlar
D
Yerçekimli Karanfil
E
Tragedyalar
Soru 17

1980’lerde, farklı ideolojik tavırlara sahip olsalar bile şiirin kendi iç kalite öğelerini önde tutan şairlere yer vermesiyle dönemin şiirinin bu yönde, saf şiir anlayışına bağlı olarak biçimlenmesinde önemli rol oynayan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diriliş
B
Poetika
C
Yönelişler
D
Mavera
E
Yedi iklim
Soru 18

Şiirlerinde tema olarak Anadolu’ya dönüş, Milli Mücadeleden sonraki zafer havası ve memleketi kalkındırma aşkı gibi konuları ele alan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asaf Halet Çelebi
B
Nazım Hikmet
C
Cahit Sıtkı Tarancı
D
Necip Fazıl Kısakürek
E
Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 19

1970-1980 arasındaki Toplumcu Gerçekçi Türk şiirinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A
Şairlerin, sundukları duyguların heyecanıyla harekete geçecek kitlelere seslenmek istemeleri
B
Sosyalist ve kapitalist bağlamdaki iki kutuplu dünya algısı
C
Okur ilgisinin politika, ideoloji ve felsefeye kayması
D
Nazım Hikmet’in kitaplarının yeniden basılması
E
Şairlerin saf şiir anlayışından yola çıkmaları
Soru 20

Behçet Necatigil ve onun çağdaşları İkinci Yeni ile Atilla İlhan’ın, geleceğe yönelişlerindeki ortaklığın merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kavram
B
imge
C
imaj
D
Kelime
E
Ses
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x