Dil Felsefesi 2015-2016 Final Sınavı

Dil Felsefesi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Frege'nin öznesi gönderimsiz tümcelerle ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu tümceler anlamsızdır.
B
Bu tümceler ne doğru olabilir ne de yanlış.
C
Bu tümcelerin öznelerinin de aslında bir gönderimi vardır.
D
Bu tümceler yanlış sayılmaldır.
E
Bu tümceler doğru sayılmaldır.
Soru 2

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi sözcüklerin anlamlarının insan zihninden ve insanın yarattığı dillerden bağımsız, soyut varlıklar olduğunu söyler?

A
Chomsky
B
Berkeley
C
Frege
D
Locke
E
Hume
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi gönderimsiz bir terimdir?

A
1 'in yarısı olan tam sayı
B
Avrupa kıtası
C
“Çalıkuşu” isimli roman
D
Fransa'nın başkenti
E
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı
Soru 4

Frege’ye göre aşağıdakilerden hangisinde bir nesneye iki farklı biçimde gönderme yapılmıştır?

A
Defter kavramı -Defter
B
Gerçekçilik - Öznelcilik
C
4’ün 4 katı - 8’in yarısı
D
Dünya- Güneşe en yakın 3. gezegen
E
Herhangi bir film - Selvi Boylum Al Yazmalım
Soru 5

Russell’a göre terimlerin semantik değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gönderge
B
Anlamı ve çağrışımı
C
Terimin kendisi ve göndergesi
D
Terimin kendisi
E
Terimin kendisi ve anlamı
Soru 6

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde iki değişkenli bir önermesel fonksiyon bulunur?

A
Felsefe bir bilim değildir.
B
Orta Çağ, ilk Çağ ve Yeni Çağ’ın arasındadır.
C
Emre, Uğur ile Süreyya’nın çocuğudur.
D
İzmir’in nüfusu 4 milyondur.
E
Arzu Ozan’ı seviyor.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi belirsiz bir betimlemedir?

A
Aya ayak basan ilk kişi
B
Bazı filozoflar
C
Danimarka’nın başkenti
D
“Belirsiz” kelimesinin 3. harfi
E
Altının simgesi
Soru 8

Basit özne/yüklem biçimindeki bir tümcenin öznesini çıkarıp yerine “x” harfini koyduğumuzda dile getirdiğimiz şeyi Russell aşağıdakilerden hangisi ile adlandırır?

A
Tamamlanmış tümce
B
Değişken ekleme
C
Tümel önerme
D
Doğruluk değeri
E
Önermesel fonksiyon
Soru 9

Russell’a göre aşağıdakilerden hangisi şeylerin bilgisi”ne örnektir?

A
Ankara'yı bilmek
B
Güneşin sıcaklığının kaç derece olduğunu bilmek
C
Meltem'in yaşının kaç olduğunu bilmek
D
Mersin'in nüfusunun ne kadar olduğunu bilmek
E
Murat'ın sevdiği kitabın hangisi olduğunu bilmek
Soru 10

Russell’ın kuramına göre “İnsanlar ölümlüdür” tümcesi nasıl çözümlenir?

A
“Her x için, eğer x ölümlüyse, x insandır.”
B
“Öyle bir x vardır ki, x ölümlüdür ve x insandır.”
C
“Öyle bir x vardır ki, x ölümlüdür.”
D
“x ölümlüdür.”
E
“Her x için, eğer x insansa, x ölümlüdür.”
Soru 11

Kripke’ye göre adlandırma töreni aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?

A
Yalnızca betimleme
B
Yalnızca gösterim
C
Gösterim veya betimleme
D
Böyle bir tören yoktur.
E
Gözlemleme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir önermedir?

A
Evlendiğimden beri arkadaşlarımı görmedim.
B
Eğer a=b ve b=2 ise, a=2’dir.
C
izlediğim son film bir korku filmiydi.
D
1923 tane film izlemişim.
E
1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi.
Soru 13

Frege ve Russell’ın tekil terimler konusunda savunduğu görüşe daha sonraları verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Betimlemeci gönderim kuramı
B
Olağan gönderim kuramı
C
Doğalcı gönderim kuramı
D
Gerçekçi gönderim kuramı
E
Bütüncü gönderim kuramı
Soru 14

Doğrudan gönderim kuramına göre, bir özel adın anlamı ile göndergesi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlam göndergenin nitelikleridir.
B
Anlam, adı göndergeye bağlayan gönderge dışı bir şeydir.
C
Anlam ve ad aynı şey iken gönderge bunların izdüşümüdür.
D
Anlam ve gönderge aynı şeydir.
E
Anlam göndergeyi oluşturur.
Soru 15

Doğrudan gönderim kuramını genel terimler için de geçerli sayan felsefecilere göre “Panda bir kara hayvanıdır.” tümcesindeki “panda” aşağıdakilerden hangisine gönderme yapar?

A
“Panda” adına
B
Pandalar kümesinin her elemanına
C
Pandalık kavramına
D
Panda doğal türüne
E
Belirli bir pandaya
Soru 16

Wittgenstein’in ikinci dönemindeki düşüncelerini ifade eden, ölümünden sonra yayınlanmış Felsefi Sorgulamalar” adlı kitabına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Anlam sadece sentaks tarafından belirlenir.
B
Sözcüklerin anlamları durumdan duruma, kullanımdan kullanıma değişmez.
C
Pragmatikten bağımsız semantik bir alan olamaz.
D
Dil oyunu, kendisinin kurallarını ifade edilebilsin diye vardır.
E
Herkesin kişisel, başka kimsenin anlamadığı bir dili vardır.
Soru 17

John Austin’e göre, aşağıdakilerden hangisini söyleyen kişinin saptayıcı olmayan dil kullanımı ön plandadır?

A
Sevme kavramı hepimizin hayatında derin bir önem taşır.
B
Fabrikanın duvarları 9 metredir.
C
Yaz mevsiminde dondurmayı çaya tercih ederim.
D
Özür dilerim!
E
Eğer a=2 ve b=4 ise a x b=8’dır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Carnap’ın “dilsel çerçeve” kavramına bir örnektir?

A
Kaktüslerin dikenleri
B
Matematik dili
C
Başınıza gelen olaylar
D
Bilincinizden bağımsız olarak var olan nesneler
E
Dış dünyanın geometrik özellikleri
Soru 19

Austin, sözcüklerin saptayıcı kullanımı dışındaki kullanımı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırır?

A
Eleştirel
B
Bildirici
C
Sorgulayıcı
D
Yargılayıcı
E
Edimsel
Soru 20

Grice, bir bakkala girip “Ekmek var mı?” diye sorarak, ekmek satın almak istediğimizi iletmemiz türünden dil kullanımını aşağıdakilerden hangisiyle adlandırır?

A
Pragmatik
B
ima
C
Dil oyunu
D
Söz edimi
E
Eksik bilgilendirme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x