Dil Felsefesi 2016-2017 Final Sınavı

Dil Felsefesi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki tümcelerden hangisinde çift boşluklu bir yüklem bulunur?

A
Bu palto kırmızıdır.
B
Ayşe, Fırat ile Sevgi’nin arasında oturmaktadır.
C
Pelin, doktordur.
D
Mert, Ali’den şişmandır.
E
Mars bir gezegendir.
Soru 2

Frege’ye göre aşağıdakilerden hangisinde bir nesneye iki farklı biçimde gönderme yapılmıştır?

A
Herhangi bir kitap - Denizler Altında Yirmi Bin Fersah
B
16’nın yarısı - 2’nin iki katı
C
Kitap kavramı - Kitap
D
Öznelcilik - Adcılık
E
Türkiye’nin başkenti - TBMM’nin bulunduğu şehir
Soru 3

Frege’ye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Anlamlar bir araya gelerek düşünceleri oluştururlar.
B
Bir adın anlamı o adın göndergesi olan nesneyi belirler.
C
Bir nesneyi düşünebilmemiz için o nesnenin bize kendisini bir şekilde sunması gerekir.
D
Anlam sayesinde bir nesneyi zihnimizde temsil edip, adlandırırız.
E
Bir adın anlamı, o adın göndergesidir.
Soru 4

Frege’nin varlık savlarına ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A
“X vardır” tümcesinde “X” bir nesneye değil, bir kavrama gönderme yapar.
B
“X vardır” biçimindeki tüm tümceler yanlıştır.
C
“X vardır” biçimindeki tümceler doğruluk değeri belirlenemeyeceği için yanlıştır.
D
“X vardır” tümcesinde “X” bir nesneye gönderme yapar.
E
“X vardır” biçimindeki tüm tümceler doğrudur.
Soru 5

Doğrulamacılık kuramına göre bir tümcenin anlamlı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Tümcenin yanlış olmasına
B
Tümcenin doğru olmasına
C
Tümcenin bilimsel bir tümce olmasına
D
Tümcenin doğruluk değeri konusunda yeterince insanın hemfikir olmasına
E
Tümcenin hangi durumlarda doğru, hangi durumlarda yanlış olduğunun bulunabilmesine
Soru 6

Kripke, modal argümanı aşağıdaki görüşlerden hangisine karşı ortaya koymuştur?

A
Betimlemeci gönderim kuramı
B
Öznelci anlam kuramı
C
Davranışçı anlam kuramı
D
Doğalcı gönderim kuramı
E
Platoncu anlam kuramı
Soru 7

Kripke’ye göre su ve H2O aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

A
Kimyacıların aynı buluşları yaptığı tüm olanaklı dünyalarda
B
Bizimkine en az benzeyen olanaklı dünyalarda
C
Doğa kanunlarının aynı kaldığı olanaklı dünyalarda
D
Tüm olanaklı dünyalarda
E
Bizimkine en çok benzeyen olanaklı dünyalarda
Soru 8

Özel ad türündeki basit tekil terimler için 'Doğrudan Gönderim Kuramının' kısa ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir tümcenin anlamı onun doğruluk değeridir.
B
Anlam ile gönderge aynı şeydir.
C
Bir adın doğrudan gönderimi bir betimlemedir.
D
Bir ad gönderimi bir yüklemdir.
E
Bir adın doğrudan gönderimi bir nesnedir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi evrensel niceleyicidir?

A
Öyle bir şey var ki
B
Bazı şeyler için
C
Herhangi bir şey için
D
Kimi uzun şeyler için
E
En az bir sarı ve mavi şey için
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir betimlemedir?

A
Paris’in en uzun kulesi
B
Elementlerin bazılarının simgeleri
C
Türkiye’nin bazı şehirleri
D
Bazı filozoflar
E
Baş harfi büyük yazılan kelimelerden birkaçı
Soru 11

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sentaktik açıdan çok anlamlılık söz konusudur?

A
Hiçbir ölümlü, ölümsüz değildir.
B
Mavi rengi herkes sever.
C
Türkiye’yi iyi bir gelecek bekliyor.
D
Herkesin kaçtığı bir kişi vardır.
E
Çitaların ortalama hızı 120 km/sa’dır.
Soru 12

Russell’ın tanışıklık ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir insanı bilmek ya da bir şehri bilmek, doğruların bilgisine örnektir.
B
Doğruların bilgisine sahip olmak için öncelikle şeylerin bilgisine sahip olmak gerekir.
C
Bir önermeyi anlayabilmemiz için, tanışıklık yollu bilgi gereklidir.
D
Doğrudan tanışıklık, epistemik bir kavramı dile getirir.
E
Bir şeyi dilin yardımına başvurmadan ve hiçbir kavram kullanmadan bilebiliyorsak bu bilgi doğrudan tanışıklık yoluyla elde edilmiştir.
Soru 13

Russell’a göre bir gezegen aşağıdakilerden hangisi ile bilinebilir?

A
Deneyimlerimize dayanarak tanışık hale gelerek
B
Gezegeni betimleyerek
C
Gezegeni çok iyi betimleyen birini dinleyerek
D
Gezegenin taşıdığı her özellikle doğrudan tanışık hale gelerek
E
Gezegenle doğrudan tanışık hale gelerek
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir tekil önerme ifade eder?

A
Bazı kimyasal maddelerin kanserojen etkisi bulunabilir.
B
Sokrates çok erdemli bir filozoftu.
C
Bildiğim en ünlü ressamların çoğunun sadece bir düzine resmi günümüze ulaştı.
D
Bazı müzikler bende derin etki bırakıyor.
E
En sevdiğim hayvanlar, hızlı olanlardır.
Soru 15

Babilliler, iki ayrı gök cismini adlandırdıklarını düşünerek Akşam Yıldızı’na 'Hesperus”, Sabah Yıldızı’na 'Phosphorus” adını vermişlerdir. Yüzyıllar sonra iki adın aslında aynı gök cismi olan Venüs gezegenine gönderme yaptığı ortaya çıkmıştır.
Bu durumda Kripke’ye göre 'Hesperus ile Phosphorus özdeştir.” tümcesinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olumsal zorunlu
B
Olumsal a priori
C
Zorunlu a posteriori
D
Zorunlu a priori
E
Olumsal a posteriori
Soru 16

Bir tümcenin dildeki anlamı ile o tümceyi sözel bağlamda kullanan kişinin iletmek istediği anlam arasındaki ayrımla, pragmatik dil felsefesinde önemli bir iz bırakan filozof kimdir?

A
Kant
B
Frege
C
Grice
D
Meinong
E
Russell
Soru 17

Wittgenstein’ın “dil oyunu” kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her dil oyunu farklı bir yaşam biçimi demektir.
B
Kişinin kendi kendine kurallarını koyduğu özel bir dil oyunu olamaz.
C
Dil oyunu durağan bir şey değildir, kuralları zamana ve bağlama göre değişir.
D
Bir dil oyununu öğrenmek için o dilin kurallarını uygulamak gerekir.
E
Bir dil oyunu salt kuralları ile öğrenilir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Wittgenstein’ın Tractatus döneminde açıkça savunduğu görüşlerden biridir?

A
Geleneksel felsefe problemlerinin tümü anlamlıdır.
B
Dil dünyayı betimlemek için bir araçtır.
C
Semantik ile pragmatik dil felsefesi arasında ayrım yoktur.
D
Bir tümcenin içinde yer aldığı dil oyunundaki kullanımı dışında bir anlamı yoktur.
E
Doğru bir önermenin bir olguyu resimlemesi gerekmez.
Soru 19

How to Do Things with Words (Söylemek ve Yapmak) adlı eseriyle “Dilin temel işlevi bilgi ya da enformasyon aktarmaktır.” görüşüne karşı çıkan filozof kimdir?

A
Wittgenstein
B
Frege
C
Russell
D
Austin
E
Meinong
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi pragmatikten bağımsız semantik bir alan olamayacağını dile getirir?

A
Doğal dilin kuralları kesin değildir.
B
Bazı sözcüklerin anlamı bir tanımla bütünüyle belirlenebilir.
C
Anlam kullanımdır.
D
Anlam ile gönderim ayrı şeylerdir.
E
Doğal dili kullanırken özen göstermek gerekir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x