Dil Felsefesi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Dil Felsefesi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkçe’ de anlam sözcüğünün karşılığı olan ve Frege’nin nesnelerin farklı sunuş biçimlerini ifade etmek için kullandığı sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sinn
B
imge
C
ide
D
Tümce
E
Bileşik terim
Soru 2

Rudolf Carnap’ın tanımına göre bir yüklemin doğru olarak yüklemlenebileceği nesneler kümesine ne ad verilir?

A
Doğruluk değeri
B
Karşılık
C
Kaplam
D
içlem
E
Gönderme
Soru 3

'Sokrates konuşmayı çok severdi.' tümcesindeki 'Sokrates adı ile Antik çağın büyük filozofu Sokrates arasında ilişkiye dil felsefesinde ne ad verilir?

A
Gerekçelendirme
B
Güçlendirme
C
Saptırma
D
Zayıflatma
E
Gönderme
Soru 4

Frege’ye göre aşağıdakilerden hangisinde bir nesneye iki farklı biçimde gönderme yapılmıştır?

A
4’ün 4 katı - 8’in yarısı
B
Dünya - Güneşe en yakın 3. gezegen
C
Gerçekçilik - Öznelcilik
D
Defter kavramı - Defter
E
Herhangi bir film - Selvi Boylum Al Yazmalım
Soru 5

Frege'ye göre bir tümcenin dile getirdiği anlamın o tümcenin parçalarının anlamlarından oluşmasına ne ad verilir?

A
Özne
B
Anlam
C
iletişim
D
Duygu
E
Düşünce
Soru 6

Dışsalcılık kuramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sadece dış dünyada olan şeylerin anlamı bilinebilir.
B
Dış dünyanın anlamı sadece dil aracılığı ile bilinebilir.
C
Sözcüklerin anlamları salt o sözcükleri kullananların kafasında olup bitenlerle değil; dış dünyada ne olup bittiği ile de ilgilidir.
D
Dil dışında anlam diye bir şey yoktur.
E
Sözcüklerin anlamları sadece dış dünyada ne olup bittiği ile ilgilidir.
Soru 7

Russell, tikeller arasındaki benzerliklerden bir tümelin bilgisine varılmasına ne ad verir?

A
Betimleme
B
Tanışıklık
C
Soyutlama
D
Gönderim
E
Önerme
Soru 8

Basit özne/yüklem biçimindeki bir tümcenin öznesini çıkarıp yerine “x” harfini koyduğumuzda dile getirdiğimiz şeyi Russell aşağıdakilerden hangisi ile adlandırır?

A
Değişken ekleme
B
Tümel önerme
C
Doğruluk değeri
D
Tamamlanmış tümce
E
Önermesel fonksiyon
Soru 9

Cahit Sıtkı Tarancı, Otuz beş yaş adlı şiirin yazarıdır.
Yukarıdaki tümcenin dile getirdiği önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zorunlu bir doğru
B
Olumsal bir doğru
C
Zorunlu A Posteriori
D
Betimleme yollu bilgi
E
Eşgöndermeli fonksiyon
Soru 10

Kripke’ye göre bir özel adı “adlandırma töreni” ile dile sunmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Onaylama ve gönderme
B
işaretleme ve niceleme
C
Gönderme ve imleme
D
Gösterim ve betimleme
E
Anlama ve imleme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir betimlemedir?

A
Paris’in en uzun kulesi
B
Türkiye’nin bazı şehirleri
C
Bazı filozoflar
D
Elementlerin bazılarının simgeleri
E
Baş harfi büyük yazılan kelimelerden birkaçı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi olumsal bir önermedir?

A
Her yağmur yağdığında şemsiyemi alıyorsam; şemsiyemi almadığımda yağmur yağmıyordur.
B
Dünya, Ay’a hiçbir zaman çarpmadı.
C
Dünya hem dönüyor hem dönmüyor olamaz.
D
Dünya dönüyordur ya da dönmüyordur.
E
2+3=5
Soru 13

Frege ve Russell’ın tekil terimler konusunda savunduğu görüşe daha sonraları verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğalcı gönderim kuramı
B
Gerçekçi gönderim kuramı
C
Bütüncü gönderim kuramı
D
Olağan gönderim kuramı
E
Betimlemeci gönderim kuramı
Soru 14

Russell’a göre bir gezegen aşağıdakilerden hangisi ile bilinebilir?

A
Gezegeni çok iyi betimleyen birini dinleyerek
B
Gezegenin taşıdığı her özellikle doğrudan tanışık hale gelerek
C
Gezegenle doğrudan tanışık hale gelerek
D
Gezegeni betimleyerek
E
Deneyimlerimize dayanarak tanışık hale gelerek
Soru 15

Nedenselci Gönderim Kuramının dayanağı olan görüşü geliştiren felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frege
B
Kripke
C
Wittgenstein
D
Russell
E
Meinong
Soru 16

Austin, bir tümcenin bir sözel bağlamda kullanımında o tümceyi kullananın amaç ve niyetlerinin belirlediği edimlere ne ad verir?

A
Saptayıcı
B
Gönderme
C
Söz edimi
D
Edimsöz
E
Düzsöz
Soru 17

Bilimsel paradigmaların en temel öğelerine Kuhn’un verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aksiyom sistemi
B
Anlam dizgesi
C
Sentaktik dizge
D
Kavramsal çerçeve
E
Bilimsel model
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Wittgenstein’ın Tractatus döneminde açıkça savunduğu görüşlerden biridir?

A
Dil dünyayı betimlemek için bir araçtır.
B
Geleneksel felsefe problemlerinin tümü anlamlıdır.
C
Doğru bir önermenin bir olguyu resimlemesi gerekmez.
D
Semantik ile pragmatik dil felsefesi arasında ayrım yoktur.
E
Bir tümcenin içinde yer aldığı dil oyunundaki kullanımı dışında bir anlamı yoktur.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinde tümcelerin saptayıcı kullanımının en fazla yer alması beklenir?

A
Haber programı sunulurken
B
Mizah gösterilerinde
C
Kurmaca filmlerde
D
Nikâh törenlerinde
E
Yakın arkadaş sohbetlerinde
Soru 20

Bir tümce dile getirerek dinleyicide etki bırakmanın da bir söz edimi olduğunu savunan Austin’in bu edime verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düzsöz edimi
B
Etkili konuşma
C
Etkisöz edimi
D
Konuşma etkisi
E
Etkin edim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x