Dil Felsefesi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Dil Felsefesi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Günümüz felsefesinde önerme kavramı ile karşılanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tümceyi anlamak için sorduğumuz soru
B
Tümcenin anlamı
C
Tümcenin yapısı
D
Tümcenin özne ve yüklemi
E
Tümcenin bileşenleri
Soru 2

Frege’ye göre “ide” ne demektir?

A
Sözcüğün göndergesi
B
Tümcenin doğruluk değeri
C
Sözcüğün zihinde çağrıştırdığı öznel imge
D
Sözcüğün anlamı
E
Tümcenin anlamı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi öznelci anlam görüşünün yanıtlamakta zorlandığı sorulardan biridir?

A
Bir sözcüğü anlamak ne demektir?
B
Anlam nedir?
C
iki ayrı insan için bir sözcüğün aynı gelmesi nasıl olabiliyor? anlama
D
Sözcüğün anlamı ile tümcenin arasındaki ilişki nasıldır? anlamı
E
Anlam nerededir?
Soru 4

Sözcüklerin anlamlarının tek tek değil; bir dilin kavramsal çerçevesi içinde bir bütün olarak kurulduğunu savunan anlam kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütüncülük
B
Dışsalcılık
C
Gerçekçilik
D
Öznelcilik
E
Doğrulamacılık
Soru 5

Frege’nin öncüsü olduğu mantıksalcılık kuramının temel savı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öklidyen olmayan geometriler mantık ile açıklanabilir.
B
“5+7=12” tümcesi sentetik a priori bir yargıdır.
C
Hakikate mantık yoluyla ulaşılabilir.
D
Klasik mantık gerçekliği açıklamakta yetersiz kalır.
E
Aritmetik, mantığa indirgenebilir.
Soru 6

Aşağıdaki tümcelerden hangisinde tek bosluklu bir yüklem bulunur?

A
Ahmet, Selim’i itti.
B
Kimya fiziğe indirgenebilir.
C
4, 3 ve 5 sayılarının arasında bulunur.
D
Ankara’nın yüz ölçümü 30715m2'dir.
E
Sevim, Banu’dan uzundur.
Soru 7

Frege ve Russell’ın tekil terimler konusunda savunduğu görüşe daha sonraları verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Betimlemeci gönderim kuramı
B
Olağan gönderim kuramı
C
Doğalcı gönderim kuramı
D
Gerçekçi gönderim kuramı
E
Bütüncü gönderim kuramı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi evrensel niceleyicidir?

A
Bazı şeyler için
B
Öyle bir şey var ki
C
Herhangi bir şey için
D
En az bir sarı ve mavi şey için
E
Kimi uzun şeyler için
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi belirsiz bir betimlemedir?

A
Altının simgesi
B
Bazı filozoflar
C
“Belirsiz” kelimesinin 3. harfi
D
Danimarka’nın başkenti
E
Aya ayak basan ilk kişi
Soru 10

Russell’ın kuramına göre “İnsanlar ölümlüdür” tümcesi nasıl çözümlenir?

A
“Her x için, eğer x insansa, x ölümlüdür.”
B
“Öyle bir x vardır ki, x ölümlüdür ve x insandır.”
C
“x ölümlüdür.”
D
“Öyle bir x vardır ki, x ölümlüdür.”
E
“Her x için, eğer x ölümlüyse, x insandır.”
Soru 11

Özel ad türündeki basit tekil terimler için 'Doğrudan Gönderim Kuramının' kısa ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir adın doğrudan gönderimi bir nesnedir.
B
Bir ad gönderimi bir yüklemdir.
C
Bir adın doğrudan gönderimi bir betimlemedir.
D
Anlam ile gönderge aynı şeydir.
E
Bir tümcenin anlamı onun doğruluk değeridir.
Soru 12

Orhan Veli 'İstanbul’u Dinliyorum” adlı şiirin yazarı olmayabilirdi.
Yukarıdaki cümleye göre Orhan Veli’nin “İstanbul’u Dinliyorum” adlı şiirin yazarı olması aşağıdaki doğru tiplerinden hangisine bir örnektir?

A
Çelişkili
B
ihtimal içeren
C
Totolojik
D
Zorunlu
E
Olumsal
Soru 13

Babilliler, iki ayrı gök cismini adlandırdıklarını düşünerek Akşam Yıldızı’na 'Hesperus”, Sabah Yıldızı’na 'Phosphorus” adını vermişlerdir. Yüzyıllar sonra iki adın aslında aynı gök cismi olan Venüs gezegenine gönderme yaptığı ortaya çıkmıştır.
Bu durumda Kripke’ye göre 'Hesperus ile Phosphorus özdeştir.” tümcesinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olumsal a priori
B
Olumsal zorunlu
C
Olumsal a posteriori
D
Zorunlu a posteriori
E
Zorunlu a priori
Soru 14

Bir tümce doğru ise mantıksal değili yanlış olmalıdır. Bir tümce yanlış ise mantıksal değili doğru olmalıdır.
Yukarıdaki ilke için problem yaratan terim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gönderimli terimler
B
Pragmatik terimler
C
Anlamsız terimler
D
Gönderimsiz terimler
E
Anlamlı terimler
Soru 15

John Austin’e göre, aşağıdakilerden hangisini söyleyen kişinin saptayıcı olmayan dil kullanımı ön plandadır?

A
Eğer a=2 ve b=4 ise a x b=8’dır.
B
Yaz mevsiminde dondurmayı çaya tercih ederim.
C
Fabrikanın duvarları 9 metredir.
D
Sevme kavramı hepimizin hayatında derin bir önem taşır.
E
Özür dilerim!
Soru 16

Carnap’a göre anlamlı bir soru ancak bir ________ içinden sorulabilir; dilin dışına çıkmayı deneyip diller üstü bir soru sormaya kalkıştığımızda metafizik denen ve gerçekte anlamsız olan bir soru sormuş oluruz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
dünya görüşü
B
söz edimi
C
dilsel edim
D
dil oyunu
E
dilsel çerçeve
Soru 17

Wittgenstein’ın pragmatikten bağımsız semantik bir alan olamayacağı düşüncesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Anlam sentakstır.
B
Anlam kullanımdır.
C
Anlam kafadadır.
D
Anlam yoktur.
E
Anlam semantiktir.
Soru 18

Bir tümcenin dildeki anlamı ile o tümceyi sözel bağlamda kullanan kişinin iletmek istediği anlam arasındaki ayrımla, pragmatik dil felsefesinde önemli bir iz bırakan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kant
B
Grice
C
Meinong
D
Frege
E
Russell
Soru 19

Wittgenstein’in ikinci dönemindeki düşüncelerini ifade eden, ölümünden sonra yayınlanmış Felsefi Sorgulamalar” adlı kitabına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Herkesin kişisel, başka kimsenin anlamadığı bir dili vardır.
B
Anlam sadece sentaks tarafından belirlenir.
C
Pragmatikten bağımsız semantik bir alan olamaz.
D
Dil oyunu, kendisinin kurallarını ifade edilebilsin diye vardır.
E
Sözcüklerin anlamları durumdan duruma, kullanımdan kullanıma değişmez.
Soru 20

Wittgenstein bir dili öğrenmeyi ve onu konuşur hale gelmeyi aşağıdakilerden hangisine benzetir?

A
Bir oyun oynamaya
B
Bir bilgi kazanmaya
C
Matematiği öğrenmeye
D
Bir enstrüman çalmaya
E
Bir kurallar sistemini öğrenmeye
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x