Dil Felsefesi 2017-2018 Vize Sınavı

Dil Felsefesi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dil felsefesinin çok yakın olduğu bir alan olan zihin felsefesinin genel araştırma konuları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Bilinç, düşünme, algılama
B
Sentaks, semantik, pragmatik
C
Psikolojik, sosyolojik ve politik süreçlerin insan zihnindeki karşılıkları
D
Özne - yüklem ilişkisi, gönderme
E
Önerme, tasımlama, ispat
Soru 2

Bazı dil felsefecileri tümceyi anlamından bağımsız olarak belirli yapısal kurallara göre oluşmuş birer bütün olarak görürler ve bu minvalde tümce ile tümcenin anlamını birbirinden ayrı konular olarak düşünürler. Bu dil felsefecilerine göre tümce ________ bir varlık iken, o cümlenin anlamı ________ bir varlıktır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
Analitik - sentetik
B
Semantik - pragmatik
C
Pragmatik - sentaktik
D
Sentaktik - semantik
E
Sentetik - sentaktik
Soru 3

“Sokrates konuşmayı severdi.” tümcesindeki “Sokrates” adı ile 'Antik çağın büyük filozofu Sokrates' arasındaki ilişkiye dil felsefesinde ne ad verilir?

A
Terim
B
Kavram
C
Anlam
D
Özne
E
Gönderme
Soru 4

Aşağıdaki sorulardan hangisi sentaks ile ilgili değildir?

A
Terimlerin bir araya gelerek bir tümce oluşturmasını ne sağlar?
B
Tüm dillerin yapıları temelde aynı mıdır?
C
Bir tümceyi oluşturan terimlerin mantıksal çözümlemesi nedir?
D
Karmaşık tekil terimlerin iç yapısı nasıl çözümlenir?
E
Bir terimin anlamı ile dünya arasındaki ilişki nedir?
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ikinci dereceden yüklemdir?

A
Karadeniz Bölgesi ülkemizin en yağışlı bölgesidir.
B
Kaf dağı yoktur.
C
immanuel Kant filozoftur.
D
Sokrates Thales’ten daha gençtir.
E
Ankara başkenttir.
Soru 6

Dil felsefesinin en kapsamlı araştırma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüm dillerde ortak olanı bulma
B
Doğal dillerde tümce yapılarının farklılıkları
C
Hangi duygu kavramının hangi dilde bulunduğu
D
Farklı dillerdeki sözcük dağarcıkları arasındaki farklılıklar
E
Farklı dillerdeki tümce yapıları arasındaki farklılıklar
Soru 7

Bakkala gidip “Ekmek var mı?” diye sorduğumuzda amacımız bakkalda ekmek olup olmadığı konusundaki merakımızı gidermek değil, ekmek satın almak istediğimizi dile getirmektir.
Yukarıdaki tümceyi kuran bir kimse dil felsefesinin hangi alanı ile ilgili konuşmaktadır?

A
Zihin felsefesi
B
Pragmatik
C
Ontoloji
D
Semantik
E
Sentaks
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi anlamı dış dünyada değil de insan zihninde aramamız gerektiğini düşünen filozoflardan biridir?

A
John Locke
B
Hillary Putnam
C
Gottlob Frege
D
Arda Denkel
E
Ludwig Wittgenstein
Soru 9

Platon’un Formlar (ya da İdealar) Kuramı aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümü olarak görülebilir?

A
Tekiller
B
Tasımlar
C
Sentaks
D
Tikeller
E
Tümeller
Soru 10

Arda Denkel’in savunduğu 'tikelcilik' görüşüne göre birbirinden farklı tikel kırmızılıklara sahip nesnelerin hepsine 'kırmızı' adının verilmesini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Form
B
Benzerlik
C
Gerçeklik
D
Dışsallık
E
Öznellik
Soru 11

Öznelcilik görüşünün günlük dilde ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlam dış dünyadadır.
B
Anlam doğadadır.
C
Anlam her yerdedir.
D
Anlam kafadadır.
E
Anlam içeriktedir.
Soru 12

'Sözcüklere istediğimiz anlamı atfetmekte özgür müyüz?' sorusu anlam kuramıyla ilgili aşağıdaki yaşamsal problemlerden hangisine işaret eder?

A
Etik
B
Ontoloji
C
iletişim
D
Estetik
E
Özgürlük
Soru 13

Newton ya da Einstein’ınki gibi bilimsel paradigmalar fiziksel olguları açıklamak için bir kuram öne sürerken, bir taraftan da dil oluştururlar. O, buna bazı yazılarında “leksikon” bazı yazılarında da “kavramsal çerçeve” adını verir.
Yukarıdaki görüşe öncülük eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Locke
B
Gottlob Frege
C
Thomas Kuhn
D
Ludwig Wittgenstein
E
Hillary Putnam
Soru 14

Deneysel olarak gözlemlenemedikleri için tümelleri ve anlamı tümüyle reddeden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğalcılık
B
Gerçekçilik
C
Öznelcilik
D
Dışsalcılık
E
Davranışçılık
Soru 15

Frege’ye göre özne yüklem ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yüklem, tek bir nesneye gönderme yapar; özne ise birçok nesneye uygulanabilir.
B
Özne ve yüklem birçok nesneye gönderme yapabilir.
C
Özne, tek bir nesneye gönderme yapar; yüklem ise birçok nesneye uygulanabilir.
D
Özne ve yüklem birer nesneye gönderme yapar.
E
Özne, bir veya birden fazla nesneye gönderme yapabilir; yüklem ise ancak tek nesneye uygulanabilir.
Soru 16

Frege’ye göre kavramlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kavramlar boşluksuz doymuş şeylerdir ve hiçbir koşulda nesne olamaz.
B
Kavramlar boşluklu doymamış şeylerdir, ancak nesne olabilirler.
C
Kavramlar boşluklu doymamış şeylerdir ve hiçbir koşulda nesne olamaz.
D
Kavramlar boşluksuz doymuş şeylerdir ve nesne olabilirler.
E
Kavramlar boşluksuz doymuş şeylerdir ve nesnelerle aynı statüdedir.
Soru 17

“Dünya” ve “cihan” kelimelerinin aynı anlama geldiğini kabul edelim.
Bu durumda “dünya yuvarlaktır” tümcesi ile “cihan yuvarlaktır” tümcesi aynı anlama gelmelidir.
Buna göre yukarıdaki ilkeye ne ad verilir?

A
Anlam için bileşimsellik
B
Gönderme için bileşimsellik
C
Anlam için çelişmezlik
D
Gönderme için çelişmezlik
E
Anlam için belirlilik
Soru 18

Frege’nin öncüsü olduğu mantıksalcılık kuramının temel savı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik mantık gerçekliği açıklamakta yetersiz kalır.
B
Öklidyen olmayan geometriler mantık ile açıklanabilir.
C
“5+7=12” tümcesi sentetik a priori bir yargıdır.
D
Aritmetik, mantığa indirgenebilir.
E
Hakikate mantık yoluyla ulaşılabilir.
Soru 19

Frege, özdeşlik problemine önerdiği çözümde aşağıdaki ayrımlardan hangisine başvurmuştur?

A
Gönderge ve semantik
B
Anlam ve sentaks
C
Sentaks ve pragmatik
D
Anlam ve gönderge
E
Sentaks ve semantik
Soru 20

Frege’nin daha sonra revize ettiği, önceki görüşüne göre özdeşlik ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özneler arasında bir ilişki vardır.
B
Nesnelerin adları arasında bir ilişki vardır.
C
Yüklemler arasında bir ilişki vardır.
D
Yüklemlerin adları arasında bir ilişki vardır.
E
Nesnenin kendisiyle bir ilişkisisi vardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x