Din ve Toplum 2016-2017 Vize Sınavı

Din ve Toplum 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İtalyan düşünür Machiavelli'nin “Prens” adlı eserinde savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalyan topraklarının yabancı devletlerin kontrolüne açılması
B
İtalya’nın birbirinden bağımsız farklı devletlerce yönetilmesi
C
İtalyan devletinin Papalığın hizmetine girmesi
D
İtalya’nın feodal beyler tarafından yönetilmesi gerektiği
E
Kiliseye karşı bağımsız ve topluma mutlak anlamda hükmeden bir hükümdarın olması
Soru 2

“Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eserin sahibi aşağıdaki sosyologlardan hangisidir?

A
Spencer
B
Comte
C
Weber
D
Geertz
E
Berger
Soru 3

Anglikan Kilisesi'nin resmi klişe olarak kabul edildiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere
B
Almanya
C
ABD
D
Hollanda
E
Fransa
Soru 4

Teokrasi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Devlet dini kurallara göre yönetilir.
B
Yönetimin temeli dünyevi yasalara dayanır.
C
Din adamları devletin altında yer alır.
D
Dinle dünya işleri birbirinden ayrıdır.
E
Din, devlet tarafından sıkı biçimde kontrol edilir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Protestanlık hareketini başlatan dini liderlerden biridir?

A
Aziz Augustine
B
Martin Luther
C
James Madison
D
Aziz Aqunas
E
Niccolo Machiavelli
Soru 6

Dini ruhsal varlıklara inanç temelinde açıklamaya çalışan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durkheim
B
Comte
C
Habermas
D
Tylor
E
Weber
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun'un eserlerinden biridir?

A
ilm-i içtima
B
Mukaddime
C
Kitabu ibn Haldun
D
Sosyolojinin Esasları
E
el-Umran
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk dönemlerinde gerçekleştirilen laiklikle ilgili uygulamalardan biri değildir?

A
Hafta tatillerinin pazar gününe alınması
B
Laikliğin anayasa maddesi haline getirilmesi
C
Diyanet işleri Reisliği'nin kurulması
D
Halifeliğin kaldırılması
E
Çok partili sisteme geçiş
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kari Marx’ın din hakkındaki görüşlerinden biri değildir?

A
Din, halkların afyonudur.
B
Dinin insanları etkisi altına alması “yabancılaşma” ile olmuştur.
C
Din, maddi dünyanın çarpıtılmış bir yansımasıdır.
D
Din, sosyal olaylara etki eden bir anlam sistemidir.
E
Din maddi üretim şekillerinin bir sonucu olarak şekillenmiştir.
Soru 10

Din ile siyaset arasındaki ilişkilerde dinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutum ahlakı
B
Din devleti kurma
C
Meşruiyet sağlama
D
Sosyalleştirme
E
Sosyal kontrol ve denetleme
Soru 11

“el-Milel ve'n-Nihal adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harizmi
B
Şehristani
C
Gazali
D
ibn Haldun
E
Farabi
Soru 12

David Hume'a göre din, insanın bir duygusundan türemiştir.
Bu duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nefret
B
Sevgi
C
Korku
D
Bencillik
E
Kin
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kalvinizmin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Kişinin dünyadaki ödevinin, kendini öbür dünyada rahata erdirecek işler yapmak olması
B
Mutlak bir Tanrı'nın varlığını savunması
C
Her bireyin kurtuluşunun Tanrı tarafından önceden belirlenmesi
D
Tanrı'nın dünyayı kendi şanı için yaratması
E
insan için kurtuluşun ancak Tanrı'nın merhametiyle mümkün olması
Soru 14

“Feodal” kelimesinin ilk kez kullanıldığı dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibranice
B
Arnavutça
C
Yunanca
D
Almanca
E
Fransızca
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi din ile ailenin ortak noktalarından biridir?

A
Meşruiyet sağlamak istemeleri
B
Bireylere güç kazandırmak istemeleri
C
Kontrol ve denetleme kurumu olmaları
D
Bireylerde tutum ahlakı oluşturmayı amaçlamaları
E
Sosyalleştirme amaçlarının olması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi din-ekonomi ilişkisinin ortak yönlerinden biridir?

A
Kamu düzenini sağlama
B
Toplumsallaştırma
C
Neslin devamını sağlama
D
Dayanışma duygusunu güçlendirme
E
Tutum ahlâkı meydana getirme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Weber’in Doğu toplumları ve özelde de İslam toplumları için ileri sürdüğü yokluk dizilerinden biri değildir?

A
Sivil toplumun yokluğu
B
Akılcı bir hukukun yokluğu
C
Püriten ahlakın yokluğu
D
Ticaretin yokluğu
E
Sermaye birikiminin yokluğu
Soru 18

Öncelikle disiplin,otorite ve düzen sağlayıcı kurumlar olarak feodal dönemde Batı Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu bir kurumsallaşmayı sağlayan dini kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Misyonerler
B
Manastırlar
C
Papazlar
D
Piskoposluk
E
Yerel kiliseler
Soru 19

Sosyal bilimcilerin toplumları bir bütün olarak kavramak ve tarih boyunca değişim ve dönüşümlerini anlamak için topluma uyguladıkları yasalar olarak ifade ettikleri kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adetullah
B
Sosyolojik argümanlar
C
Sünnetullah
D
Toplumsal yasalar
E
Yasal düzenlemeler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi dini toplumsal şartların bir ürünü olarak ele alan düşünürlerden biridir?

A
Durkheim
B
ibn Haldun
C
Weber
D
Tönnies
E
Vico
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x