E-Perakendecilik 2015-2016 Üç Ders Sınavı

E-Perakendecilik 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Sanayi ötesi toplum” kavramıyla özdeşleşen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post modernist toplum
B
Realist toplum
C
Materylist toplum
D
Bilişim toplumu
E
Modernist toplum
Soru 2

İşletmenin iç koordinasyonunu sağlaması amacıyla kullanılan işletmeye özgü internete ne ad verilir?

A
Arpa net
B
intranet
C
E-mail
D
Extranet
E
World Wide Web
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Web 3.0’da pazarlamanın kilit bileşenlerinden biridir?

A
Talebe bağlı işbirliği
B
Kişiselleştirme
C
Mobil
D
Sanal gerçeklik dünyaları
E
Mikroblog
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi elektronik perakendecinin performans kriterlerinden biri değildir?

A
Tekrarlanan satın alma
B
Web sitesini ziyaret eden kişi sayısı
C
Ziyaret edenlerin sipariş sayısı
D
Müşteri başına ortalama harcama
E
Metrekareye düşen satış miktarı
Soru 5

Bir elektronik mağaza sitesi içeriğinin ve verilen hizmetin herkes tarafından eksiksiz ulaşılabilir, algılanabilir, değerlendirilebilir ve kullanılabilir olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Erişilebilirlik
B
Erişim
C
Karşılıklı etkileşim
D
Görsel tasarım ve içerik
E
Kullanılabilirlik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi e-tüketicilerin tutumsal özelliklerinden biridir?

A
E-alışveriş yapanlar yapmayanlara göre daha yüksek düzeyde kolaylık ararlar
B
E-alışveriş yapanlar risk almaya daha yatkındırlar
C
E- alışveriş yapanlar doğrudan pazarlamaya karşı daha olumlu tutuma sahiptirler
D
E- alışveriş yapanlar marka ile ilgili bilgiye sahip olmayı daha fazla önemserler
E
E-alışveriş yapanlar daha yenilikçidirler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi veri madenciliği sürecinde problem tanımlandıktan sonraki aşamadır?

A
Modelin izlenmesi
B
Verilerin seçilmesi ve hazırlanması
C
Modelin kullanılması
D
Modelin oluşturulması
E
Verilerin analizi
Soru 8

Hedef değişkenle bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eden tahminci ve tanımlayıcı sınıflama algoritmasına ne ad verilir?

A
Zaman serisi analizi
B
Sepet analizi
C
K-en yakın komşu
D
Yapay sinir ağları
E
Bayes sınıflandırması
Soru 9

Verilerin düzenlenmiş, ilişkilendirilmiş ve anlamlandırılmış haline ne ad verilir?

A
Veri
B
Veri ambarı
C
Ambar
D
Enformasyon
E
Bilgi
Soru 10

Teknolojinin tüketiciler tarafından kabul edilmesine yönelik geliştirilmiş olan model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknoloji yenilik modeli
B
Teknoloji kabul modeli
C
Teknoloji süreç modeli
D
Teknoloji yayılım modeli
E
Teknoloji onay modeli
Soru 11

E-bağlılık açısından internet üzerinden tüketicilerin bir araya gelecekleri ve fikirlerini paylaşacakları bir sosyal ortam yaratılması aşağıdaki hangi etken kapsamında yer alır?

A
Özen
B
Kolaylık
C
Topluluklar
D
Uyarlama
E
Karakter
Soru 12

Belirli bir süre içinde tüketicilerin satın alma faaliyeti göstermeleri için işletmelerin tüketicileri yönlendirmesini ifade eden kavram aşağıdaki hangisidir?

A
Kolaylık
B
işleme
C
Etkileşim
D
Seçim
E
Özen
Soru 13

Değişkenlerin dağılımının incelendiği, verilerin kavranmaya başlandığı ve çok değişkenli analizlerin planlamasına yol gösteren veri madenciliği aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veri analizi
B
Problemin tanımlanması
C
Model izleme
D
Veri seçimi ve hazırlama
E
Model oluşturma
Soru 14

Harris'e göre, aşağıdakilerden hangisi sanal süreç sonucunda elde edilen tatmine göre belirlenmiş elektronik tüketici sınıflarından biridir?

A
Çeşitlilik ve ergonomi arayanlar
B
Alışveriş rahatlığı arayanlar
C
Alışveriş çeşitliliği arayanlar
D
Marka bağımlıları
E
Dükkân odaklılar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi satış öncesi e-CRM'nin (Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi) özelliklerinden biridir?

A
Hizmet kişiselleştirme
B
Site bilgilendirmesi
C
Genişletilmiş satın alma tecrübesi
D
Sorun çözme
E
Hizmet bilgilendirmesi
Soru 16

Söz verilen hizmetin doğruluğu ve tutarlılığını ifade eden hizmet kalitesi boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılık verebilme
B
Güvence
C
Empati
D
Güvenilirlik
E
Fiziksel varlıklar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi satış öncesi e-CRM’nin özelliklerinden biridir?

A
Genişletilmiş satın alma tecrübesi
B
Sadakat programı
C
izinli pazarlama
D
Karşılaştırmalı alışveriş
E
Şikayet olanağı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi web sitesi tasarım kalitesinin alt boyutlarından biridir?

A
Güvenlik ve gizlilik
B
Alan adı uzantısı
C
Ulaşılabilirlik
D
Site reklamları
E
Anlaşılabilirlik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi elektronik alışverişin aşamalarından biri değildir?

A
Seçim/görünüm
B
e-sipariş
C
Arama/göz atma
D
ihtiyacı belirleme
E
e-teslimat
Soru 20

Bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik verilere ne ad verilir?

A
Sanal kredi kartı
B
Güvenli soket katmanı
C
Dijital imza
D
Kullanıcı parolası
E
Güvenli işlemler protokolü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x