E-Perakendecilik 2017-2018 Final Sınavı

E-Perakendecilik 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Altyapı
II. Hizmetler
III. Elektronik ödeme araçları
Yukarıdakilerden hangileri elektronik ticaretin unsurlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

İşletmenin pazarlama faaliyetlerinin birbirini tamamlar nitelikte olmasını sağlamayı amaçlayan elektronik pazarlama karması (4S) faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erişim
B
Sinerji
C
Kapsam
D
Sistem
E
Site
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi elektronik alışveriş yapan ve yeni yaşam biçimine sahip tüketici tipinin özelliklerinden biri değildir?

A
içe kapanık olması
B
Sosyal ilişkilerinin düşük olması
C
Zamanının büyük çoğunluğunu işte geçirmesi
D
Geleneksel alışveriş kalıplarına sahip olması
E
Bilgisayarı çok kullanması
Soru 4

I. Güvenlik sertifikaları
II. Arama motoru kaydı
III. Elektronik mağaza sitesi adresi
Yukarıdakilerden hangileri elektronik mağaza tasarımının unsurlarındandır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Çekiç satın alan bir müşterinin ilk üç ay içinde %15 ihtimalle çivi de satın alacağı varsayımı aşağıdaki veri madenciliği modellerinden hangisine ilişkin bir önermedir?

A
Regresyon
B
Birliktelik kuralları
C
K-en yakın komşu
D
Kümeleme
E
Sınıflama
Soru 6

Veri madenciliği uygulamalarında müşterilerin kârlılık derecelerine göre sıralanması ve kümelenmesi işlemine ne ad verilir?

A
ihtiyaç odaklı bölümlendirme
B
Çapraz satış tahmini
C
Müşteri değer bölümlendirmesi
D
Terk edecek müşteri tahmini
E
Müşteri davranış bölümlendirmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama alanında veri madenciliği uygulamalarından biri değildir?

A
Müşteri satın alma örüntülerinin tespiti
B
Müşteri ilişkileri yönetimi
C
Çapraz satış analizi
D
Lojistik uygulamaların tasarlanması
E
Müşteri değerleme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi veri sınıflama yöntemlerinden biri değildir?

A
Sepet analizi
B
Zaman serisi analizi
C
Karar ağaçları
D
Bayes sınıflandırması
E
Lojistik regresyon
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi e-Alışveriş yapan tüketicilerin motivasyon özelliklerinden biri değildir?

A
Yenilikçi olmak
B
Marka bilgisini önemsememek
C
Risk almaya yatkın olmak
D
Çeşitlilik aramak
E
Fiyata karşı duyarlı olmak
Soru 10

I. Etkileşim
II. Özen
III. itibar
Yukarıdakilerden hangileri e-Müşteri bağlılığı yaratmayı hedefleyen unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

I. Kullanım kolaylığı
II. Sayfa tasarımı
III. Kişiselleştirme
Yukarıdakilerden hangileri e-Tüketicilerin satın alma kararını etkileyen internet sayfası özellikleri arasındadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12

e-Tüketicilerin daha öncesinde yaptıkları bir e-Satın almadan memnun kaldıkları durumda bu hareketi tekrarlama ihtimallerinin yüksek oluşu aşağıdaki tüketicinin e-Satın alma kararını etkileyen tüketici özelliklerinden hangisi ile açıklanır?

A
Risk almaya yatkınlık
B
Geçmiş deneyimler
C
Algılanan fayda düzeyi
D
internet sayfasının özellikleri
E
Teknolojiye yönelik tutum
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin elektronik müşteri ilişkileri yönetimine geçiş süreçlerinde izlemesi gereken aşamalardan biri değildir?

A
Teknolojik tercihleri belirlemek
B
iş sürecini yeniden yapılandırmak
C
işletme fonksiyonlarını yapılandırmak yeniden
D
Personeli değiştirmek
E
Müşteri odaklı bir işletme geliştirmek stratejisi
Soru 14

E-hizmet teknik altyapısının kendisinden beklenen görevleri gerektiği gibi yerine getirmesi olarak tanımlanan e-hizmet kalite boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
içerik kalitesi
B
Web sitesi tasarım kalitesi
C
Müşteri ilişkileri kalitesi
D
Sistem kalitesi
E
Başarım kalitesi
Soru 15

Aşağıdaki e-Hizmet kalite alt boyutlarından hangisi kapsam bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Kişiselleştirme
B
Ulaşılabilirlik
C
Güvenlik
D
Esneklik
E
Hız
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi e-Hizmet kalitesi boyutu olan web sitesi tasarımının alt boyutlarından biridir?

A
Anlaşılabilirlik
B
Sık kullanım
C
Kişiselleştirme
D
Ulaşılabilirlik
E
Uygunluk
Soru 17

I. Ağ güvenliği
II. Sistem güvenliği
III. işlem güvenliği
Yukarıdakilerden hangileri elektronik işlemlerdeki güvenlik boyutlarındandır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

I. Ürün siparişi için gerekli tıklama sayısını en aza indirme
II. Görsel açıdan çekici sayfalar tasarlama
III. Her bir alışverişçi için kişiselleştirilmiş ana sayfa oluşturma
Yukarıdaki stratejilerden hangilerinin ilgilenim düzeyi yüksek elektronik alışverişçiler için uygulanması mümkündür?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi elektronik alışverişte kullanılan güvenlik sistemleri arasında yer almaz?

A
Çevrimiçi analitik işleme
B
Güvenli işlemler protokolü
C
Güvenlik soket katmanı
D
Açık anahtarla şifreleme
E
Dijital imza
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin rekreasyonel alışverişçiler için uygulayacağı e-Perakende stratejilerinden biri değildir?

A
Yarışma, eğlence, ilan tahtası gibi eğlence unsurları eklemek
B
Katalog veya ürün çeşitlerinin elektronik versiyonlarını sağlamak
C
Ürün arama fonksiyonu eklemek
D
Görsel açıdan çekici sayfalar tasarlamak
E
Örnek ürünler göndermek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x