E-Perakendecilik 2018-2019 Vize Sınavı

E-Perakendecilik 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rekreasyon faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Katılım zorunludur.
B
Özgürlük hissi verir.
C
Boş zamanda gerçekleştirilir.
D
Haz ve neşe sağlar.
E
Kişiye, kişisel ve toplumsal özellikler katması beklenir.
Soru 2

Kitle pazarına yönelik, güneş - deniz - kum türü tatilleri tercih eden turistlere yönelik ürünler sunan tur operatörleri aşağıdaki sınıflandırmaların hangisi içerisinde yer alır?

A
işletme büyüklüğüne göre
B
işletmede çalışan sayısına göre
C
işletme yapılarına göre
D
Etkinlik alanına göre
E
Şirket sahipliği durumuna göre
Soru 3

Kendi isteklerini yerine getirmekten hoşlanan boş zaman tüketicisi aşağıdaki tüketici konumlarından hangisinin kapsamına girer?

A
Turist
B
Alışverişçi
C
Hedonist
D
Evinde vakit geçirmeyi seven
E
Öğrenci
Soru 4

Boş zamanın, çalışma zamanının tersi olduğunu savunan boş zaman görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruh hali olarak boş zaman görüşü
B
Sosyal sınıfın sembolü olarak boş zaman görüşü
C
Klasik boş zaman görüşü
D
Bir aktivite olarak boş zaman görüşü
E
Aktif zaman görüşü
Soru 5

I. Dinlenme
II. Eğlenme
III. Gelişim
Yukarıdakilerden hangileri boş zamanın temel fonksiyonlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 6

Bir filmde, başrol oyuncusunun belirli bir marka otomobili kullanması, aşağıdaki pazarlama terimlerinden hangisiyle açıklanır?

A
Lisanslama
B
Leasing
C
Lojistik
D
Marka yerleştirme
E
Patentleme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi eğlence pazarlamasının 4C'si içerisinde yer almaz?

A
Kanal
B
içerik
C
Tüketim
D
Fiyat
E
Yakınsama
Soru 8

Değişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her iki taraf da değişimin fayda getireceğine inanmalıdır.
B
Her iki taraf da karşı tarafın önerisini kabul etmek zorundadır.
C
En azından iki tarafın olması gerekir.
D
Her iki tarafın birbirlerine önerebileceği bir takım değerlerinin olması gerekir.
E
iki taraf arasında iletişimin söz konusu olması gerekir.
Soru 9

Eğlence pazarlaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tüketiciler teknolojik gelişmelerle daha farklı eğlence ortamları bulabilmektedir.
B
internetin kullanımı küçük işletmelerin rekabet yeteneklerini azaltır ve onların daha da başarısız olmasını sağlar.
C
Teknolojik yenilikler, eğlence pazarlamasının kullanımını artırmaktadır.
D
internet, eğlence pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini artırmaktadır.
E
internetin gelişmesi, eğlence pazarlamasının uluslararasılaşma potansiyelini artırır.
Soru 10

I. Tüketicilerin eğlence ile ilgili beklentilerine ilişkin araştırma faaliyetini sürdürmek
II. Eğlence ürünü ile ilgili araştırma faaliyetini sürdürmek
III. Ürünün hedef kitlesini belirlemek ve dağıtımı ile ilgili planlamaları yapmak
IV. Ürünün satışını yapabilmek için farkındalığın sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütmek ve ürünü satmak
Yukarıdakilerden hangileri eğlence pazarlamasında başarılı olmak için gerekli unsurlardan biri olan eşgüdüm içinde değerlendirilecek aşamalardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11

Hazcı tüketim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Rasyonel faydadan daha sübjektif bir kavramdır.
B
Hazcı fayda ile ilgilidir.
C
Sabit tüketimin diğer bir adıdır.
D
Duyuların sağladığından daha güçlü bir fayda sağlar.
E
imaja yönelik olarak hareket eder.
Soru 12

Boş zamanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Boş zamana sahip olanlar birer potansiyel rekreasyonel tüketici durumundadırlar.
B
Boş zaman çalışma hayatını da kapsar.
C
Boş zaman kavramı sanayi toplumunun bir uzantısı olarak öne çıkmıştır.
D
Çalışmayan kişilerin sahip olduğu zamana aylak zaman denir.
E
insanlar daha fazla boş zaman için para harcayabilirler.
Soru 13

I. Erişebilirlik
II. Mağaza atmosferi
III. Çalışanlar
IV. Alışveriş çevresi
Yukarıdakilerden hangileri alışverişten zevk almayı etkileyen etkenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Alışverişte hoşlanılan bir şey bulunması fakat bunun çok pahalı olması, eğlenceli olmayan alışveriş faktörlerinden hangisiyle açıklanabilir?

A
Satış fiyatıyla
B
Mağaza çevresiyle
C
Satış personeliyle
D
Zamanla
E
Sosyal durumla
Soru 15

Rekreasyonel tüketicilerin aklında herhangi bir ürün yokken, mağazaya giderek satın alma eylemi gerçekleştirmesine ne ad verilir?

A
Aktif alışveriş
B
Görev alışverişi
C
Pencere alışverişi
D
Faydacı alışveriş
E
Geçerli alışveriş
Soru 16

I. Yeni arkadaşlıkların kurulması
II. Karşı takım taraftarlarıyla rekabet edilebilmesi
III. Kazanılan zaferlerin yansıtılması
IV. Sporcuların teknik becerilerinin izlenebilmesi
Yukarıdakilerden hangileri spor tüketimi sonucu ortaya çıkan faydalardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 17

Belirli bir sağlayarak, kamuoyunda etkinliğe finansal destek bu destek sayesinde tanınmışlık sağlanmasına yönelik faaliyetlere ne ad verilir?

A
Sponsorluk
B
Patentleme
C
Markalama
D
Lojistik
E
Lisanslama
Soru 18

Spor ve rekreasyonel faaliyetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Spor, diğer rekreasyonel faaliyetlere göre daha popüler bir araçtır.
B
Spor günümüzde sadece ağır spor yapma amaçlı olarak yapılır.
C
Rekreasyonel faaliyetler, kişilerin kendilerini yenilemeleriyle ilgilidir.
D
insanlar günümüzde spora daha çok zaman ve para harcamaktadırlar.
E
Günümüzde spor etkinlikleri ve sporla ilişkili pazarlama faaliyetleri, eğlence ile sarmalanmıştır.
Soru 19

“Taraftarı olduğum takım hayatımın en önemli unsurudur.” diyen biri, hangi taraftarlık düzeyinde ele alınır?

A
Yerel taraftarlık
B
Geçici taraftarlık
C
Pasif taraftarlık
D
Aşırı taraftarlık
E
Bölgesel taraftarlık
Soru 20

Sponsorlukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sadece nakit olabilir.
B
işletmeler için tutundurma iletişim aracıdır.
C
Sponsor olan ve sponsorluktan faydalanan olmak üzere en az iki taraflı bir ticari iştir.
D
Karşılıklı fayda sağlamaya dayanır.
E
işletmelerin pazarlama ve tutundurma amaçlarına ulaşabilmek amacıyla yaptığı bir uygulamadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x