Eğitim Psikolojisi 2015-2016 Vize Sınavı

Eğitim Psikolojisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi öğretimsel süreçte yer alan temel görevlerden biri değildir?

A
Amaçları seçme
B
Yönetsel görevleri yerine getirme
C
Öğrenci özelliklerini anlama
D
Öğrenme ve öğretme sürecinin doğasına ilişkin fikirleri anlama ve kullanma
E
Öğrenci öğrenmesini değerlendirme
Soru 2

Bireylerin gelişimi açısından çağdaş eğitimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyin sosyal gelişimini sağlamak
B
Bireyin bir bütün ve sağlıklı bir kişilik geliştirmesini sağlamak
C
Bireyin kültürel gelişimi üzerinde odaklanmak
D
Bireyin psikolojik gelişimini sağlamak
E
Bireyin zihinsel gelişimine odaklanmak
Soru 3

Melek öğretmen, etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi adına sınıfındaki öğrencileri öğrenme stillerine göre gruplandırıp, her gruba aynı konuyu farklı etkinliklerle işlemektedir.
Yukarıdaki bilgilere göre, bu öğretmen eğitimle ilişkili disiplinlerin hangisinden yararlanmıştır?

A
Felsefe
B
Doğa
C
Tarih
D
Sosyoloji
E
Psikoloji
Soru 4

Hatırlama, kavrama, analiz, sentezleme ve değerlendirme aşamalarından oluşan bilişsel beceriler taksonomisini ileri süren eğitim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Skinner
B
Thorndike
C
Bloom
D
James
E
Dewey
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi genç yetişkinlik dönemi gelişim ödevlerinden biridir?

A
Azalan fiziksel güç ve bozulan sağlığa uyum sağlama
B
Aileden duygusal bağımsızlığını kazanma
C
Toplumsal sorumluluklar alma
D
Ekonomik yaşam koşullarını oluşturma ve devam ettirme
E
Cinsiyet rollerini kazanma
Soru 6

Embriyonun geliştiği ilk 12 hafta içerisinde alınan ilaç ve kimyasal maddeler nedeniyle organ bozukluklarının ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olgunlaşma
B
Kritik dönem
C
Genetik
D
Hazırbulunuşluk
E
Epigenetik ilke
Soru 7

Bir çocuğun boyunun 110 cm iken bir süre sonra 114 cm’ye ulaşmasını açıklayan gelişim süreci kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olgunlaşma
B
Büyüme
C
Kritik dönem
D
Alıştırma
E
Hazırbulunuşluk
Soru 8

Bebeğin kendini beslemesi, oyuncaklarla oynaması ve çevresindeki objeleri tanıyabilmesi, keşfedebilmesi ve inceleyebilmesi için gelişmiş olması gereken motor becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yürüme
B
Oturma
C
Dokunma
D
Emekleme
E
Kavrama
Soru 9

Ergenlikteki bireysel farklılıklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ergenler bu dönemde kendi beden yapılarına ilişkin beden imgesi oluştururlar.
B
Bu dönemde ergenlerin büyük bir kısmı yüzlerinin ve bedenlerinin biçimine ilişkin sıkıntılar yaşarlar.
C
Erken olgunlaşan erkekler akran ilişkilerinde daha başarılı olurlar.
D
Geç olgunlaşan ergenler kendilerinin hiç büyümeyeceği gibi bir algı geliştirebilirler.
E
Erken olgunlaşan ergenler, hızla değişen ve gelişen bedenlerine kolayca uyum sağlarlar.
Soru 10

Görme, işitme, tat alma, koklama ve dokunma gibi duyularda değişimlerin meydana geldiği gelişim alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vücut sistemi
B
Motor
C
Cinsel
D
Duyusal
E
Psikososyal
Soru 11

Pek çok yiyeceği metobolize etme yetersizliğine yol açan kalıtsal bir hastalık olan fenilketonürinin görülebileceği doğum öncesi evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zigot
B
Döllenme anında
C
Embriyo
D
Dölüt
E
Fetüs
Soru 12

Dış doku, orta doku ve iç doku tabakalarının geliştiği ve organların temel gelişiminin gerçekleştiği doğum öncesi gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Embriyo
B
Fetüs
C
Zigot
D
Dölüt
E
Blastosist
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi dönem çocuklarının zayıf olduğu konulardan biri değildir?

A
Akranlarıyla çabucak barışabilme
B
Olayların sırasını açıklama
C
Sebep-sonuç ilişkisini açıklama
D
Sayıları ve ilişkilerini anlama
E
Başka konuşmacıları doğru olarak algılama
Soru 14

Eylül, oyuncak ayısına canlı köpeğine davrandığı gibi davranmaktadır. Eylül’ün böyle davranmasına neden olan durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Devresel tepkiler
B
Kişi sürekliliği
C
Animizm
D
Toplu monolog
E
Nesne sürekliliği
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişimini etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?

A
Zekâ
B
Öğrenme ilkeleri
C
Ailenin çocuk yetiştirme biçimi
D
Çocukların doğuş sırası
E
Kültür
Soru 16

Bir kişinin ailedeki doğuş sırasının onun kişiliğinin şekillenmesinde etkili olduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bloom
B
Knowles
C
Pavlov
D
Adler
E
Bandura
Soru 17

Haz ilkesine göre, çalışan ve en kısa sürede doyuma ulaşmak isteyen kişilik bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ego
B
Süperego
C
Bilinç
D
id
E
Bilinç ötesi
Soru 18

Objektifliği kaybetmeden, olaylara bir başka kişinin bakış açısıyla, geçici bir süreyle ve olaylara onun dünyasıyla bakabilme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koşulsuz kabul
B
Öz-duyarlık
C
Empati
D
Mizaç
E
Sempati
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Kohlberg’in ahlaki gelişim dönemi evrelerinden biri değildir?

A
Karşılıklı kişiler arası beklentiler, bağlılık ve kişiler arası uyum
B
Bireyselcilik ve çıkara dayalı alışveriş
C
Toplumsal sistem ve vicdan
D
Toplumsal sözleşme, yararlılık ve bireysel haklar
E
Yerel ahlak ilkeleri
Soru 20

Piaget’ye göre, çocukların oyunun kurallarına eleştirel bir bakış getirmeksizin uydukları ve bu durumu kuralların uyulmak için oluşturulduğunu belirttikleri gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Somut işlemler
B
Dışa bağlı dönem
C
işlem öncesi dönemi
D
Özerk dönem
E
Ahlak öncesi dönem
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x