Eğitim Psikolojisi 2016-2017 Vize Sınavı

Eğitim Psikolojisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkisinin belirlenmeye çalışıldığı deneysel araştırmalarda uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A
En az bir bağımsız değişken kontrol altında tutulmalıdır.
B
Gruplar seçkisiz olarak oluşturulmalıdır.
C
En az iki veya daha fazla grup veya durum karşılaştırılmalıdır.
D
Dış faktörler serbest bırakılmalıdır.
E
Sonuçlar istatiksel karşılaştırmalarla değerlendirilmeilidir.
Soru 2

Gelişimin yönünün kestirilebilir olması, becerilerin edinim zamanı bakımından farklılıklar görülse de edinim sırasının değişmemesi, gelişimin hangi ilkesi ile açıklanabilir?

A
Gelişimin kritik dönemleri vardır.
B
Gelişim bir bütünlük içinde gerçekleşir.
C
Gelişim belli bir yönde seyreder.
D
Gelişim bireysel farklılıklar gösterir.
E
Gelişim ardışık bir sıra izler.
Soru 3

Neyin, nasıl, nerede, ne zaman gözleneceğinin önceden planlandığı, amacın saptandığı ve belli kurallara uyularak yapılan gözlem türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış gözlem
B
Doğal gözlem
C
Sistematik gözlem
D
iç gözlem
E
Katılımcı gözlem
Soru 4

Yardım edene yardım etmek gibi bir anlayış aşağıdaki ahlak gelişim aşamalarından hangisine örnektir?

A
Araçsal ilişkiler eğilimi
B
Kanun ve düzen eğilimi
C
Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi
D
Kişiler arası uyum eğilimi
E
Ceza ve itaat eğilimi
Soru 5

I. Kalıtım
II. Doğum öncesi
III. Hormonlar
IV. Cinsiyet
Gelişime etki eden biyolojik değişkenler yukarıdakilerden hangileridir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, III ve IV
Soru 6

Edinen bilgilerin yorumlanması, organize edilmesi ve yeniden bulunması anlamına gelen biliş süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bellek
B
Kavrama
C
Algılama
D
Düşünme
E
Muhakeme
Soru 7

I. Betimsel yöntemler
II. Deneysel yöntemler
III. istatiksel yöntemler
IV. Bireysel yöntemler
Yukarıdakilerden hangileri eğitim psikolojisinde kullanılan bilimsel bilgi toplama yöntemleridir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II ve III
Soru 8

Laboratuvar ortamında kedilerle yaptığı deneyler sonucunda; öğrenmenin, deneme-yanılma etkinlikleri ile gerçekleştiğini belirten psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dewey
B
James
C
Vygotsky
D
Thorndike
E
Piaget
Soru 9

Kişilik özellikleri, genel ve özel yetenekler, ilgi ve tutumlar, belli bir konudaki bilgi ya da belli davranış ve özellikleri ölçmek için kullanılan betimsel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etnografik çalışma
B
Testler
C
Gözlem
D
Olay incelemesi
E
Görüşme
Soru 10

Dört yaşındaki bir çocuğun vücut ağırlığının 17 kg'dan 18 kg'a, boy uzunluğunun da 104 cm'den 107 cm'ye ulaşması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Yenileşme
B
Olgunlaşma
C
Gelişme
D
Öğrenme
E
Büyüme
Soru 11

Çoklu Zeka Kuramını ortaya atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thurstone
B
Gardner
C
Spearman
D
Galton
E
Sternberg
Soru 12

Colvin'e göre zekânın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyu, hafıza, algı, hayal gücü, ayırt edebilme,muhakeme ve yargılama gücüdür.
B
Bilgiyi öğrenebilme ve depolayabilme kapasitesidir.
C
Çevreye adapte olabilmeyi öğrenme yeteneğidir.
D
Soyut düşünme yeteneğidir.
E
Deneyimden öğrenebilme kapasitesidir.
Soru 13

Freud’a göre kişilik tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyin deneyimleri ile şekillenen örgütlenmiş kendilik algısıdır.
B
Bilinçaltı, örtük ve bilinmeyen bir olgudur.
C
Kişinin fiziksel ve sosyal ortamıyla etkileşme tarzını tanımlayan, duygu, düşünce ve davranışın ayırt edici örüntüleridir.
D
Bireyin içsel yapısında yer alan, bireyin duygu ve düşüncelerini yönlendiren bir gerçektir.
E
Kişilerin sergiledikleri davranışların yapısal ve dinamik özelliklerini gösteren bir olgudur.
Soru 14

İnsanların gereksinimlerini yeme, içme, uyuma gibi biyolojik ve özgüven, sevilme, ait olma gibi psikolojik gereksinimler olarak ikiye ayıran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maslow
B
James
C
Freud
D
Thorndike
E
Rogers
Soru 15

Thurstone'in birbirinden bağımsız yedi tür zihinsel yetenek olduğunu ileri sürerek savunduğu zekâ kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel Zekâ Kuramı
B
Akıcı Zekâ ve Kristalize Zekâ Kuramı
C
Üç Katmanlı Zekâ Kuramı
D
Birincil Zihinsel Yetenekler Kuramı
E
Başarılı Zekâ Kuramı
Soru 16

Kişiliğin bireyin kendine özgü ve benzersiz bir özelliği olduğunu savunmasının yanında insanların temelde oldukça benzer özelliklere sahip olduğunu savunan kişilik kuramlarını farklılaştıran felsefi varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekilliğe karşı tümellik
B
iyimserliğe karşı kötümserlik
C
Kalıtıma karşı çevre
D
Özgürlüğe karşı belirlenimcilik
E
Proaktifliğe karşı tepkisellik
Soru 17

Psikanalitik kurama göre kişiliğin mantıksal yönünü temsil eden öge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilinç
B
Bilinçaltı
C
id
D
Ego
E
Süperego
Soru 18

Bireyin belirli ilişkileri kavrayabilmesi, analiz edebilmesi ve sonuca varabilmesi gibi özelliklerin tamamını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zihinsel yetenek
B
Karakter
C
Mizaç
D
Bedensel yetenek
E
Huy
Soru 19

Aşağıdaki hangisi Çoklu Zekâ Kuramı'nın zeka türlerinden biri değildir?

A
Müziksel zekâ
B
Analitik zekâ
C
Dilsel zekâ
D
Doğacı zekâ
E
Mantıksal matematiksel zekâ
Soru 20

Bilgi, dil gelişimi, anlama, çıkarım yapma, sözcük dağarcığı gibi becerileri ölçen Anadolu-Sak zekâ ölçeği bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görsel analojik muhakeme
B
Sözel kısa süreli bellek
C
Epistemolojik bilgi
D
Sözel analojik muhakeme
E
Görsel zihinsel esneklik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x