Eğitim Psikolojisi 2018-2019 Final Sınavı

Eğitim Psikolojisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Thorndike’a göre psikolojinin, eğitime katkıda bulunduğu alanlardan biri değildir?

A
Tutumlar
B
Materyaller
C
Araçlar
D
Amaçlar
E
Yöntem
Soru 2

I. Analitik zekâ
II. Yaratıcı zekâ
III. Pratik zekâ
Başarılı Zekâ Kuramına göre yukarıdakilerden hangileri zekâ türleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Dört yaşındaki bir çocuğun vücut ağırlığının 17 kg'dan 18 kg'a, boy uzunluğunun da 104 cm'den 107 cm'ye ulaşması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Gelişme
B
Büyüme
C
Yenileşme
D
Olgunlaşma
E
Öğrenme
Soru 4

Freud’a göre kişilik tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişinin fiziksel ve sosyal ortamıyla etkileşme tarzını tanımlayan, duygu, düşünce ve davranışın ayırt edici örüntüleridir.
B
Bilinçaltı, örtük ve bilinmeyen bir olgudur.
C
Kişilerin sergiledikleri davranışların yapısal ve dinamik özelliklerini gösteren bir olgudur.
D
Bireyin içsel yapısında yer alan, bireyin duygu ve düşüncelerini yönlendiren bir gerçektir.
E
Bireyin deneyimleri ile şekillenen örgütlenmiş kendilik algısıdır.
Soru 5

Örnekolaya dayalı öğrenmede öğrencilerin ellerindeki veriler etrafında tartışma yaptıkları aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seçilen örnekolayı öğrencilerin dünyası ile ilişkilendirme
B
Dersin konusunu seçilen örnekolay etrafında düzenleme
C
Öğrencilere kendi öğrenmeleri için sorumluluk verme
D
Sınıfta küçük gruplar oluşturma
E
Öğrendiklerini bir ürün veya performans biçiminde sunma
Soru 6

Davranışçı Öğrenme Kuramı kapsamında öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme gerçekleşir.
B
Klasik koşullanma yoluyla öğrenme gerçekleşir.
C
Öğrenmede önemli olan, organizmanın güdülenmesidir.
D
Öğrenme gözlenebilen davranışlar aracılığıyla ölçülebilir.
E
Öğrenme aynı koşullar altında hep aynı biçimde gerçekleşir.
Soru 7

Öğrenme, yaşantı sonucunda zihinsel simge ve bağlantılarımızda meydana gelen uzun süreli değişikliklerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir öğrenme yaşantısı olarak değerlendirilir?

A
Kişinin, şiddetli bir ses karşısında irkilmesi
B
Kişinin, belli bir alanda özel bir yeteneğinin olması
C
Kişinin, bir yılan gördüğünde korkması
D
Öğrencilerin, ödevlerini yapmadığında öğretmenlerinin kızacağını bilmesi
E
Kişinin, bir durum karşısında şaşırıp kalması
Soru 8

Sosyal yapılandırmacılıkta, birey ve başkaları arasında devam eden karşılıklı etkileşime ne ad verilir?

A
Anlamlandırma
B
Bilişsel gelişim araçları
C
Yakınsal gelişim alanı
D
Yaklaşık öğrenme eşiği
E
Bilişsel gelişim
Soru 9

Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğrenme-öğretme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eğitim ortamında öğrencinin etkin olmasını sağlayacak ifadeler egemen olmalıdır.
B
Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleri ile rahat iletişim kurmaları sağlanmalıdır.
C
Bilgiyi yapılandırma sürecinde öğrencilere deneme ortamı sağlanmalıdır.
D
Verilen örnekler öğrenciler için anlamlı olmalıdır.
E
Bilginin tekrar edilmesine önem verilmelidir.
Soru 10

Öğretim sürecinin sadece geçmiş durumlara göre değil, yeniliklere de açık olması gerekliliği aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Ekonomiklik ilkesi
B
Bütünlük ilkesi
C
Hayatilik ilkesi
D
Güncellik ilkesi
E
Açıklık ilkesi
Soru 11

Bir becerinin öğrenme olarak kabul edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olmalıdır?

A
Önceki becerileri geliştirme
B
Karmaşık bir beceri edinme
C
Önceki becerilerle ilgili olmayan bir beceri edinme
D
Bireyin zihninden hiç silinmeyecek bir beceri edinme
E
Göreceli de olsa sürekliliği olan yeni bir beceri edinme
Soru 12

Proje tabanlı öğrenmede öğrencilerin ulaşacağı hedefler hangi aşamada belirlenir?

A
Planlama
B
Değerlendirme
C
Programlama
D
Sonuçlandırma
E
Soru-sorun
Soru 13

Sınıf yönetimi, sınıfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdümleme ve değerlendirme işlevlerine ilişkin süreçsel özellik taşıyan bir disiplindir.
Yukarıdaki sınıf yönetimi tanımı, aşağıdaki kavramlardan hangisini temele alır?

A
Öğretim
B
Sanat
C
Psikoloji
D
Yönetim
E
Bilim
Soru 14

• Öğrencilerde özdenetim yeterliklerinin geliştirilmesi
• Öğretmenin öğretim sürecinde kolaylaştırıcı rolü üstlenmesi
• Sorgulamaya dayalı öğretim, grup projeleri ve öz değerlendirme gibi öğretim yöntemlerinin benimsenmesi
Yukarıda özellikleri verilen sınıf disiplin modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ussal Sonuçlar
B
Öğrenci Merkezli Sınıf Yönetimi
C
Grup Dinamiği
D
Gerçeklik Terapisi
E
Zorlayıcı Disiplin
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir sınıf içi motivasyon stratejisidir?

A
Pekiştirme yöntemini kullanmak
B
Beklentileri öğrencilerle paylaşarak, aktif katılımlarını sağlamak
C
işbirliğinden yaralanmak
D
Kendine saygıyı beslemek
E
Öğrencilerden en iyisini beklemek
Soru 16

• Öğrencilerle iletişimde etkin dinleme
• Çatışmaları kaybeden yok yöntemi ile çözme
• Sorunun asıl sahibini saptama
• Suçlayıcı olmama
• Öğrencilere seçenekler sunma
Yukarıdaki bileşenlerden oluşan sınıf disiplin modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grup dinamiği
B
Gerçeklik terapisi
C
Öğretmen etkiliği eğitimi
D
Zorlayıcı disiplin
E
Davranış değiştirme
Soru 17

Ahmet öğretmen sınıfında olumsuz davranışlar oluşmadan önlemler almakta; öğrencilerinin doğru davranışı sergilemelerine yönelik basit, anlaşılır ve olumlu ifadelerden oluşan davranış standartları oluşturmaktadır.
Ahmet öğretmenin bu uygulamaları sınıf yönetiminin hangi boyutu ile ilgilidir?

A
Sınıfın fiziksel düzenine ilişkin etkinlikler
B
Davranış düzenlemesine ilişkin etkinlikler
C
Plan-program çalışmalarına ilişkin etkinlikler
D
Sınıfta zamanın yönetimine ilişkin etkinlikler
E
Sınıf içi ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin etkinlikler
Soru 18

Ödüllerin, davranışın açığa çıkmasını sağladığını ileri süren motivasyon teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beklenti Teorisi
B
Amaç Teorisi
C
ERG Teorisi
D
iki Faktör Teorisi
E
Eşitlik Teorisi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin, öğrencilerinin duygu ve düşüncelerine ilişkin duyarlı ve uygun bir ortam oluşturması ile ilgilidir?

A
Etki
B
Dürtü
C
Uyarım
D
Empati
E
Anlama
Soru 20

Bireyin içindeki fizyolojik, biyolojik ya da sonradan ortaya çıkan herhangi bir yetmezliğe ne ad verilir?

A
Güdü
B
Güdülenme
C
Doyum
D
içgüdü
E
Gereksinim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,10. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x