Eğitim Psikolojisi 2018-2019 Vize Sınavı

Eğitim Psikolojisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Thorndike’ın Eğitim Psikolojisi alanına yaptığı katkılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ölçme ve değerlendirmeye olan yönelimi başlatmıştır.
B
Gerçek yaşamda gerekli olan bilgi ve becerilerin eğitim yoluyla kazandırılması gerektiğini vurgulamıştır.
C
Öğrenme sürecinde sınıf gözlemleri yapmanın önemine değinmiştir.
D
Öğrenmenin deneme yanılma süreci sonucu gerçekleştiğini belirtmiştir.
E
Öğrenme sürecine yönelik ilkeler ortaya koymuştur.
Soru 2

Araştırmalardan elde edilen bulgulara veya temel ilke ve kuramlara dayalı olarak davranışın istenen bir düzeye veya biçime getirilmesi, Psikoloji biliminin aşağıdaki temel amaçlarından hangisiyle açıklanır?

A
Kontrol
B
Yordama
C
Betimleme
D
Açıklama
E
Sınıflama
Soru 3

Eğitimin temel amacını en kapsamlı şekilde ortaya koyan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrencilerin gelişim görevlerini yerine getirmelerini sağlamak
B
Öğrencilerde tutum değişimi oluşturmak
C
Öğrencilerin bir bütün olarak tüm yönleriyle gelişmelerini sağlamak
D
Öğrencileri belirli meslekler için gerekli yeterliliklerle donatmak
E
Öğrencilerin olgunlaşma sürecini hızlandırarak bilişsel gelişimlerine katkı sağlamak
Soru 4

Genotip ve fenotip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Genotip, bireylerin ortaya çıkan özellikleridir.
B
Fenotip, bireylerin bir özelliğe ilişkin gerçekte sahip olacakları düzeyi gösterir.
C
Fenotip, bireylerin kalıtımla getirilen özellikleridir.
D
Genotip, çevre yoluyla belirlenir.
E
Fenotip, kalıtım yoluyla belirlenir.
Soru 5

Bir gelişim alanındaki olumlu bir değişimin diğer gelişim alanını da olumlu yönde etkilemesi, aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisiyle açıklanır?

A
Gelişim belirli bir yönde seyreder.
B
Gelişim dönemler halinde oluşur.
C
Gelişimin kritik dönemleri vardır.
D
Gelişim bir bütünlük içinde gerçekleşir.
E
Gelişim ardışık bir sıra izler.
Soru 6

Toplum ya da ailenin beklentilerine göre yaşanması gerektiğini düşünen bir birey, Kohlberg’in Ahlak Gelişim Kuramına göre hangi aşamada değerlendirilir?

A
Sosyal sözleşme eğilimi
B
Araçsal ilişkiler eğilimi
C
Kanun ve düzen eğilimi
D
Ceza ve itaat eğilimi
E
Kişilerarası uyum eğilimi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gözlem yönteminin olumlu yönlerinden biridir?

A
Zaman sınırının olmaması
B
Sayısallaştırmanın güç olması
C
Kontrolün az olması
D
Örneklemin küçük olması
E
Gözlem alanına girişin izin gerektirmesi
Soru 8

Melatonin hormonu salgılayarak vücudun ritmini koruyan salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epifiz
B
Hipofiz
C
Tiroit
D
Pankreas
E
Timüs
Soru 9

Çevresel etmenlerin yeniden yapılandırılması sonucu kişilik ve davranışın değişebileceği görüşünün altında yatan temel felsefi varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Proaktifliğe karşı tepkisellik
B
iyimserliğe karşı kötümserlik
C
Özgürlüğe karşı belirlenimcilik
D
Tekilliğe karşı tümellik
E
Kalıtıma karşı çevre
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir aday kapasitenin zeka olarak kabul edilebilmesi için kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A
Evrimsel gelişiminin olması
B
Psikometrik bulguların diğer zeka türleri ile ilişkili olduğunun ortaya koyulması
C
Zeka alanında deha ve olağandışı kişilerin bulunması
D
Kendine özgü sembol sistemlerinin bulunması
E
Kendine özgü bilişsel işlemler ve işlemciler içermesi
Soru 11

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramına göre, sosyal çevrenin temel aracılarını öğretmenler ve yaşıtlar olarak kabul eden gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası
B
Girişimciliğe karşı suçluluk
C
Başarıya karşı yetersizlik
D
Üretkenliğe karşı durgunluk
E
Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi aşırı koruyucu anne-baba tutumuna bir örnektir?

A
Çocuğun duygu ve düşüncelerinin daha çok bastırılması
B
Ailede iletişimin tek yönlü olması
C
Çocuğun istenmeyen davranışlarının cezalandırılması
D
Çocuğa çok az sorumluluk verilmesi
E
Çocuğun anne ve babanın sözlerinin koşulsuz doğru olduğuna inandırılması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bütün çağdaş zeka testlerinin babası olarak kabul edilir?

A
LevvisTerman
B
Francis Galton
C
Charles Darwin
D
Charles Spearman
E
Alfred Binet
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmiş bireylerin özelliklerinden biri değildir?

A
iyi bir mizah anlayışı
B
içinden geldiği gibi davranma
C
Nesnel bir gerçeklik algısı
D
Başkalarını olduğu gibi kabul etme
E
Yaşama öznel bir bakış açısıyla bakabilme
Soru 15

Üç Katmanlı Zeka Kuramına göre, aşağıdaki becerilerden hangisi birinci tabakada yer alır?

A
Genel bilişsel hız
B
Ardıl akıl yürütme
C
Kristalize zekâ
D
Genel bellek ve öğrenme
E
Akıcı zekâ
Soru 16

Kişinin yaptığı gözlemlere dayalı olarak olayları önceden tahmin etmesini, buna ilişkin hedefler belirlemesini ve plan yapmasını açıklayan kişilik gelişimi ve değişimi süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gözlemsel öğrenme
B
Dil becerisi
C
Kendi kendini analiz
D
Amaçlı davranış
E
ideal benlik algısı
Soru 17

Anadolu-Sak Zeka Ölçeğinde görsel uyaranlar arasında ilişki kurma, ilişkileri kodlama ve haritalama becerilerini ölçen bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görsel analojik muhakeme
B
Epistemolojik bilgi
C
Görsel bellek genişliği
D
Görsel-uzamsal eş zamanlı işleyen bellek
E
Görsel zihinsel esneklik
Soru 18

Cattell, zekanın kalıtımla taşman biyolojik bileşenine ne ad verir?

A
Pratik zeka
B
Yaratıcı zeka
C
Akıcı zeka
D
Kristalize zeka
E
Analitik zeka
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (13 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,92. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x