Eğitim Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Eğitim Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Diğer tüm lonca sistemlerinde olduğu gibi üniversitelerdeki öğrenciler de çırak olarak kabul edilmişlerdir. (II) Nereli olursa olsun 14-40 yaş arasında herkes öğrenci olarak kabul edilirdi. (III) Antik Çağ’ın mirasına sadık kalınarak öğrencilerin yedi temel bilimi okuması, tüm alanlarda yüksek tahsil için gerekli şarttı. (IV) Eğitim süresi ustalık için, her bir bilim altı ay olmak üzere toplam dört yıldır.
Yukarıdaki paragrafta Ortaçağ Avrupası'ndaki eğitim anlayışı ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
Yalnız IV
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Antik Yunan düşüncesine göre vücudun disiplin altına alınması, ruhun neşeli ve cesur duruma sokularak çevik bir savaşçı olarak yetişmesi amacıyla verilen eğitimin içermesi gereken temel iki unsur aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Müzik ve Matematik
B
Felsefe ve Jimnastik
C
Felsefe ve Geometri
D
Matematik ve Geometri
E
Jimnastik ve Müzik
Soru 3

(I) Ortaçağ’da Avrupa’da üniversite öğreniminde skolastik adı verilen bir öğretim metodu uygulanmıştır. (II) Öğrencilerin derste okutulan metinleri karşılıklı tartışarak, yorumlayarak ve de eleştirerek öğrenmeleri amaçlanır. (III) ibn-i Sina, ibn-i Rüşd gibi filozofların metinlerinin okutulduğu bilinmektedir. (IV) Mantık alanında bazı kısımları sansürlenmiş halde Aristoteles okutulmuştur.
Yukarıdaki paragrafta Ortaçağ’da Avrupa’da eğitim ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 4

Eski Çağ’da Çin’de eğitim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çin’de M.Ö. 2200’lerde yazılan Şoking adlı çocuk eğitim kitabı dünyanın ilk pedagojik kitaplarından biri kabul edilir.
B
Antik Çağ, Çin okullarında öncelikle yazı öğretilirdi.
C
Çinli çocuklar genellikle 13 yaşından sonra okullara kabul edilirlerdi.
D
Çin halk okulları büyük ölçüde Lao-tse ve Konfüçyüs felsefesinin etkisinde eğitim yapardı.
E
Ülkede hizmet alanları ve nüfuzları, öğretim ilke ve yöntemleri birbirlerinden farklı okullar vardı.
Soru 5

Sümercede okulda “yönetici” ya da baş eğitici” anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rama
B
Ummia
C
Ani
D
Kütüb
E
Lao-tse
Soru 6

Toplumu idareciler, savaşçılar ve köylüler olarak sınıflandıran, kurulacak ideal devlet ancak “ya filozofların kral ya da kralların filozof olması” halinde mümkün olacağını savunan Antik Yunan dönemi filozofu kimdir?

A
Öklid
B
Sokrates
C
Platon
D
Aristo
E
Protagoras
Soru 7

Nikomakhos Ahlakı ve Politika adlı eserlerinde eğitim ile ilgili görüşlerini dile getiren filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öklid
B
Arşimet
C
Heron
D
Aristo
E
Platon
Soru 8

(I) Hititler, öncelikle Sümerler ve Mısırlılardan etkilenmişlerdir. (II) Her kesimden çocuklar için okul benzeri ama paralı kurumlar bulunmaktadır. (III) Yönetici adaylarının sıkı bir eğitimden geçtikleri görülmektedir. (IV) Yönetici kesimde kadınların bir söz sahibi oldukları ve toplumda önem ve önceliklerinin olduğu anlaşılmaktadır.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız!
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Budist eğitim anlayışının temel ilkelerinden biri değildir?

A
Dini eğitim
B
Karakter eğitimi
C
Yaşam için eğitim
D
Eğitimin gelişmesi / yayılması
E
Beden eğitimi
Soru 10

973-1049 yılları arasında yaşayan, El Üstad lakabı ile tanınan, tarihi hadiseleri iktisadi sebeplerle izah eden, iktisat tarihinin esaslarını ortaya koyan, ünlü bilim adamı kimdir?

A
Birunî
B
Farabî
C
ibn Sina
D
ibn Rüşd
E
ibn Bacce
Soru 11

Sahn-ı Seman medreseleri hangi Osmanlı padişahı döneminde açılmıştır?

A
II. Abdülhamit
B
Kanuni Sultan Süleyman
C
Yıldırım Beyazıt
D
Fatih Sultan Mehmet
E
II. Murat
Soru 12

Bağdat şehrinde kurulan kütüphane ve çeviri birimlerinden oluşan Abbasi halifeleri tarafından oldukça desteklenen bilim merkezine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beytülhikme
B
Kütüb-i Sitte
C
Risale
D
Nizamiye
E
Darülhadis
Soru 13

Osmanlı İmparatorluğu'nda medrese talebelerinin üç aylarda (Recep, Şaban, Ramazan) kendi memleketlerine ya da belirledikleri bir başka yere dini hizmetler yapmak üzere gitmelerine ne ad verilir?

A
Cerre çıkmak
B
Talik
C
Şerhe çıkmak
D
Haşiye yapmak
E
Tatil
Soru 14

Kırşehir yöresindeki Arapkir’de doğan, Türk dilinin gelişmesi için büyük çaba harcayan Türkçenin her alanda kullanılmasını teşvik eden şiirlerini Garibnâme adlı eserinde toplayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âşık Paşa
B
Yunus Emre
C
Ahmed Yesevi
D
Hacı Bektaş Veli
E
Mevlâna Celaleddin Rumî
Soru 15

Araplara Türkçe öğretmek amacıyla Dîvânü Lügati’t-Türk adlı Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitabını yazan kimdir?

A
Ahmet Yesevi
B
Yusuf Has Hacip
C
Nizamülmülk
D
Kaşgarlı Mahmut
E
Hacı Bektaş Veli
Soru 16

Osmanlı İmparatorluğu'nda temel İslami ilimlere giriş yapabilmek için gerekli olan alt yapı, araç ilimlerin öğretildiği, birçok eyalet merkezinde bulunan, medreselere ne ad verilir?

A
ibtidaî Medreseler
B
Darüşşifa Medreseleri
C
Sahn-ı Seman Medreseleri
D
Hâriç Medreseler
E
Nizamiye Medreseleri
Soru 17

Şair Nabi'nin oğlu için yazdığı ve bir maarif ve ahlak klasiği olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hünhü'l-Ahbar
B
Risale
C
Mesnevi
D
Hayriye
E
Marifetnâme
Soru 18

İlk Osmanlı medresesi nerede açılmıştır?

A
İstanbul (1455)
B
İznik (1331)
C
Bursa (1345)
D
İzmir (1355)
E
Edirne (1402)
Soru 19

Anadolu Selçukluları ile Beylikler döneminde Nizamiye medreselerine benzer şekilde kurulan en eski tarihli medrese olan ve II. Kılıçarslan dönemine tarihlenen Altunaba Medresesi aşağıdaki şehirlerin hangisinde kurulmuştur?

A
Adana
B
Ankara
C
Konya
D
Afyon
E
Eskişehir
Soru 20

Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul’un fethinden sonra kurulan Semâniye Medreselerine talebe yetiştirmek için inşa edilen daha alt düzeydeki medreselere ne ad verilir?

A
Dâhil Medreseleri
B
Sahn-ı Seman Medreseleri
C
Darülhadis
D
Hâriç Medreseleri
E
Tetimme Medreseleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x