Eğitim Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Eğitim Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

973-1049 yılları arasında yaşayan, El Üstad lakabı ile tanınan, tarihi hadiseleri iktisadi sebeplerle izah eden, iktisat tarihinin esaslarını ortaya koyan, ünlü bilim adamı kimdir?

A
ibn Rüşd
B
Farabî
C
ibn Sina
D
Birunî
E
ibn Bacce
Soru 2

Mezopotamya medeniyetinin en önde gelen kavmidir. M.Ö. 3000 yıllarında yüksek bir kültür ve medeniyet kurmuşlardır. Tarihte okula benzer ilk yapıların onlar tarafından kurulduğu varsayılmaktadır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Mezopotamya medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sümerler
B
Akadlar
C
Hititler
D
Asurlar
E
Babiller
Soru 3

İslam kültüründe eğitim ile ilgili olarak kullanılan kelimelerden biri olan “tehzip”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi öğrenen
B
Arıtmak, ahlakını güzelleştirmek
C
Ders vermek, ders anlatmak
D
Öğrenmek, ezberlemek
E
Doğru yolu göstermek
Soru 4

İlk Darülkurra aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde açıldı?

A
II. Mahmut
B
Kanuni Sultan Süleyman
C
Yıldırım Beyazıt
D
II. Selim
E
Fatih Sultan Mehmet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir okulöncesi eğitim modeli değildir?

A
Russel Groupe
B
Walford
C
Regio Emilia
D
Head Start
E
Montessori
Soru 6

Friedrich Fröbel tarafından okulöncesi eğitim kurumu olarak kurulan ve bütün dünyada okulöncesi eğitimin simgesi olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Infant School
B
L’ecole du peuple
C
Volksschule
D
Petites Ecoles
E
Kindergarten
Soru 7

Fransa’da bütün eğitim işlerini düzenlemek için kurulmuş ilk eğitim bakanlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Instruction Publique
B
Ministere de l’education nationale
C
Üniversite Imperiale
D
Schulzvvang
E
Les Luttes Scolaires
Soru 8

Avrupa'da Orta Çağ'dan beri gelen, genelde Olgunluk Sınavı olarak da adlandırılan ve üniversiteye giriş hakkı tanıyan lise bitirme sınavına ne ad verilir?

A
Lyseum
B
Abitur
C
Akreditasyon
D
Politea
E
Ekol
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ile birlikte 1859’dan itibaren açılan kız ortaokullarına ne ad verilir?

A
Sultaniler
B
Darülfünun
C
Sıbyan Mektepleri
D
idadiler
E
inas Rüştiyesi
Soru 10

“Yeni düzen” anlamına gelen ve Sultan III. Selim tarafından Osmanlı Devleti’ni eski güç ve ihtişamına kavuşturmak amacıyla başlatılan reform hareketine ne ad verilir?

A
Tanzimat
B
Maarif-i Umumi
C
Islahat
D
idadi
E
Nizam-ı Cedid
Soru 11

Modernitenin temel değerlerinin Osmanlı ülkesine giriş kapısı olan, eğitim ve öğretimin tümüyle yabancı bir dilde yapıldığı Osmanlı Devleti’ndeki ilk devlet okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Usul-u Cedid
B
Darülmuallimat
C
Mekatib-i Hususiye
D
Mekteb-i Tıbbiye
E
Mekteb-i Harbiye
Soru 12

Eserleri Balkanlardan, Orta Asya’ya, Kazan’dan Mısır’a çok geniş bir coğrafyada yenilikçi eğitim hareketleri üzerinde etkili olan, Türkiyenin ilk modern pedagogu kimdir?

A
Ekrem Fuat Beşeri
B
Ahmet Sami Bey
C
Refet Bele
D
Rıza Sadık
E
Salim Sabit Efendi
Soru 13

Okulöncesi eğitimin, dolayısıyla “Kindergarten”lerin kurucusu olan, okulun ilk görevinin bilgi vermek değil, güçlü şahsiyet kazandırmak olduğunu, çocuğun serbest hareket etmesini faal olması gerektiğini, oyunun çok önemli bir eğitim vasıtası olduğunu savunan filozof kimdir?

A
J.H. Pestalozzi
B
G.W. Hegel
C
F.W. Fröbel
D
F. Nietzsche
E
J.F. Herbart
Soru 14

Çocukların yeteneklerine uygun düşen, onları aynı kalıplara sokmaya çalışmayan yeni bir eğitim modeli geliştirmeyi amaçlayan ve bu amaçla “tabii öğretim” adını verdiği modeli “toplu öğretim” adını verdiği yöntem ile 1906’da Berlin’de kurduğu “Ev Öğretmeni Okulu” adlı okulda uygulamaya çalışan eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
B. Otto
B
C. Reddie
C
P. Geheeb
D
A. Lichtvvark
E
J. J. Rousseau
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İ. H. Baltacıoğlu’na göre içtimai mektep anlayışının beş ana ilkesinden biri değildir?

A
Çözüm
B
Çevre
C
Başlatma
D
Çalışma
E
Verim
Soru 16

İngiltere’de çocuğu merkez alan Summerhill adlı bir okul kuran, W. Reich’ın fikirlerini kurduğu okulda uygulamaya çalışan, çocukları tamamen özgür bırakarak kendilerini yönetmelerine izin veren, bu sayede öz güvenlerinin artacağını ve onların hayata daha sağlam adımlarla hazırlandığını savunan eğitim teorisyeni kimdir?

A
H.A. Giroux
B
P. Freire
C
A.S. Neill
D
l.illich
E
F. Ferrer
Soru 17

Türkiye'de yeni Türk alfabesinin kabul edildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A
1927
B
1928
C
1929
D
1930
E
1931
Soru 18

Bakanlığı en yüksek danışma kurulu olan, eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevli olan devlet organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Millli Eğitim ve Öğretim Danışma Kurulu
B
Milli Eğitim Şurası
C
Eğitim ve Öğretim Geliştirme Dairesi
D
Heyet-i ilmiye
E
Talim ve Terbiye Dairesi
Soru 19

Okul sistemi, öğretmenlik ve öğretmen yetiştirme konularında önemli düzenlemeler getiren, hazırlanmasında Amerikalı eğitimci John Devvey'in raporunun da etkisi olan 1926 yılnda yürürlüğe giren kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim Şurası Kanunu
B
Heyeti ilmiye Kanunu
C
Talim ve Terbiye Kurulu Kanunu
D
Maarif Teşkilatına Dair Kanun
E
Milli Eğitim Kanunu
Soru 20

1973 yılında yürürlüğe giren, 1989 yılında amaç ve ilkelerinde bazı değişiklikler yapılan ve Türk milli eğitiminin temel ilkelerini birleştiren kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevhidi Tedrisat Kanunu
B
Millli Eğitimin Temel ilkelerini Belirleme Kanunu
C
Milli Eğitim Kanunu
D
Millli Eğitim Temel Kanunu
E
Temel Milli Eğitim Kanunu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x