Eğlence Pazarlaması 2015-2016 Vize Sınavı

Eğlence Pazarlaması 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi boş zaman endüstrisinde kullanılan taşıma türlerinden biri değildir?

A
World-road
B
Kara yolu
C
Off-road
D
Demiryolu
E
Hava yolu
Soru 2

Yeni bilgiler öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi seven boş zaman tüketicisi, aşağıdaki konumların hangisi içerisinde yer alır?

A
Dindar
B
Sporu seven
C
Öğrenci
D
Hedonist
E
Gurme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi konaklama hizmeti türlerinin sınıflandırılmasında yer almaz?

A
Tam pansiyon
B
Ultra herşey dahil
C
Herşey dahil
D
Dönüşümsel pansiyon
E
Pansiyon
Soru 4

Özel uğraşlarla harcanan ve serbest zamanın bir parçası olan zaman dilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zorlayıcı zaman
B
Gelişen zaman
C
Çalışma zamanı
D
Boş zaman
E
Aktif zaman
Soru 5

Üstlenilen görev sayısı ile ilgili olup, boş zaman tüketicisinin belli bir zamanda çok görev üstlenmesini veya tek bir şeyi yapmak istemesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçici yönelim
B
Planlama yönelimi
C
Polikronik yönelim
D
Pasif yönelim
E
Sosyal yönelim
Soru 6

Tüketicilerin satın alma durumuna karşı ilgi düzeyine ne ad verilir?

A
ihtiyaç
B
Değişim
C
ilgilenim
D
Arz
E
Hoşgörü
Soru 7

Markalı bir ürünün bir filme yerleştirilmesine ne ad verilir?

A
Marka yerleştirme
B
Dağıtım
C
Patentleme
D
Lisanslama
E
Forfaiting
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi eğlence pazarlamasının 4C'si içerisinde yer almaz?

A
Fiyat
B
içerik
C
Kanal
D
Yakınsama
E
Tüketim
Soru 9

Deneyimsel pazarlamanın özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bütünsel bir deneyim olarak tüketim üzerine odaklanma söz konusudur.
B
Sadece leasing faktörleriyle ilgilidir.
C
Yöntem ve araçlar, çeşitliliğe sahiptir.
D
Müşteri deneyimi üzerine odaklanma söz konusudur.
E
Müşteriler rasyonel ve duygusaldır.
Soru 10

Eğlence pazarlaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Teknolojik yenilikler, eğlence pazarlamasının kullanımını artırmaktadır.
B
internetin gelişmesi, eğlence pazarlamasının uluslararasılaşma potansiyelini artırır.
C
Tüketiciler teknolojik gelişmelerle daha farklı eğlence ortamları bulabilmektedir.
D
internet, eğlence pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini artırmaktadır.
E
internetin kullanımı küçük işletmelerin rekabet yeteneklerini azaltır.
Soru 11

Bir tüketicinin, mağazanın görünümünün yıllar boyunca değiştirilmediğinden şikayet etmesi, eğlenceli olmayan alışveriş değişkenlerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Mağaza çevresiyle
B
Satış fiyatıyla
C
Ürünle
D
Amaçla
E
Seçimle
Soru 12

Bir tüketicinin, hediye almak için alışverişe gitmesi ve istediği hediyeyi bulabilmesi, eğlenceli alışveriş değişkenlerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Satış personeliyle
B
Mağaza çevresiyle
C
Zamanla
D
Mekanla
E
Amaçla
Soru 13

Hazcı tüketim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
imaja yönelik olarak hareket eder.
B
Hazcı tüketim, faydacı tüketimin diğer bir adıdır.
C
Hazcı tüketim, hazcı fayda ile ilgilidir.
D
Duyuların sağladığından daha güçlü bir fayda sağlar.
E
Rasyonel faydadan daha sübjektif bir kavramdır.
Soru 14

Rekreasyonel tüketicilerin aklında herhangi bir ürün yokken, mağazaya giderek satın alma eylemi gerçekleştirmesine ne ad verilir?

A
Aktif alışveriş
B
Faydacı alışveriş
C
Görev alışverişi
D
Geçerli alışveriş
E
Pencere alışverişi
Soru 15

Kişinin beklentilerine hitap etmeyen ürünlere sahip olan mağazalara gitmiş olması, eğlenceli olmayan alışveriş faktörlerinden hangisi kapsamında değerlendirilir?

A
Satış fiyatıyla
B
Finansal kaynakla
C
Mağaza çevresiyle
D
Ürünle
E
Satış personeliyle
Soru 16

Spor ve rekreasyonel faaliyetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Rekreasyonel faaliyetler, kişilerin kendilerini yenilemeleriyle ilgilidir.
B
Spor günümüzde sadece spor amaçlı olarak yapılır.
C
insanlar günümüzde spora daha çok zaman ve para harcamaktadırlar.
D
Günümüzde spor etkinlikleri ve sporla ilişkili pazarlama faaliyetleri, eğlence ile sarmalanmıştır.
E
Spor, diğer rekreasyonel faaliyetlere göre; daha popüler bir araçtır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi spor tüketicisinin bölümlendirilmesinde kullanılan davranışsal değişkenlerden biridir?

A
Yaş
B
Eğitim seviyesi
C
Cinsiyet
D
ilgilenim düzeyi
E
Meslek
Soru 18

Sadece belirli bir süreliğine ve sınırlı düzeyde katılım sağlayan taraftarlık düzeyine ne ad verilir?

A
Aşırı taraftarlık
B
Geçici taraftarlık
C
Fanatik taraftarlık
D
Etkili taraftarlık
E
Bağlı taraftarlık
Soru 19

Spor etkinliklerinde sonucun bilinmemesi nedeniyle tüketiciler tarafından daha çekici bulunması, spor pazarlamasının hangi özelliğiyle açıklanır?

A
Soyutluk ve sübjektifliğiyle
B
Dayanıksızlığıyla
C
Telafi ve tahmin edilemezliğiyle
D
Odak ve kontrol alanıyla
E
Duygusal bağlılık ve özdeşleşmeyle
Soru 20

“Taraftarı olduğum takım hayatımın en önemli unsurudur.” diyen biri, hangi taraftarlık düzeyinde ele alınır?

A
Yerel taraftarlık
B
Bölgesel taraftarlık
C
Pasif taraftarlık
D
Geçici taraftarlık
E
Aşırı taraftarlık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x