Eğlence Pazarlaması 2016-2017 Vize Sınavı

Eğlence Pazarlaması 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Özel uğraşlarla harcanan ve serbest zamanın bir parçası olan zaman dilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışma zamanı
B
Boş zaman
C
Gelişen zaman
D
Aktif zaman
E
Zorlayıcı zaman
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi destinasyonların pazarlanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A
Uygun fiyat düzeyi
B
Rakip firmalarda çalışan sayısı
C
Uygun hava koşulları
D
Uygun ulaşım olanakları
E
Eğlence olanakları
Soru 3

Eğlence endüstrisinin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eğlence endüstrisinde pazarlama önem kazanmıştır.
B
Boş zaman artmıştır.
C
Eğlence olgusu yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
D
Eğlence ürünlerinin çeşitleri azalmıştır.
E
Eğlence olgusu küresel bir pazar haline gelmiştir.
Soru 4

Halkın eğlenmesi, keyif ve eğitim almaları için oluşturulan deneyim alanlarına ne ad verilir?

A
Leasing hizmetleri
B
Factoring hizmetleri
C
Cazibe merkezleri
D
Catering hizmetleri
E
Ulaşım merkezleri
Soru 5

Kendi isteklerini ve arzularını yerine getirmekten hoşlanan kişi, boş zaman tüketicisi olarak aşağıdaki konumlardan hangisi içerisinde yer alır?

A
Sporu seven birey
B
Dindar
C
Gurme
D
Öğrenci
E
Hedonist
Soru 6

Değişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iki taraf arasında iletişimin söz konusu olması gerekir.
B
En azından iki tarafın olması gerekir.
C
Her iki tarafın birbirlerine önerebileceği bir takım değerlerin olması gerekir.
D
Her iki taraf da karşı tarafın önerisini kabul etmek zorundadır.
E
Her iki taraf da değişimin fayda getireceğine inanmalıdır.
Soru 7

Deneyimsel pazarlama kavramını ortaya atan yazarlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Coley ve VVhite
B
CrusoveTroy
C
Porter ve Kanson
D
Pine ve Gilmore
E
Jackson ve Devvey
Soru 8

Tüketicilerin satın alma durumuna karşı ilgi düzeyine ne ad verilir?

A
ilgilenim
B
ihtiyaç
C
Değişim
D
Arz
E
Hoşgörü
Soru 9

Ürünlerin fiziksel özellikleri üzerine değil de tüketicilerin elde ettikleri hislerle ilgilenen pazarlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birebir pazarlama
B
Deneyimsel pazarlama
C
Viral pazarlama
D
Modern pazarlama
E
Geleneksel pazarlama
Soru 10

I. içerik
II. Kanal
III. Tüketim
IV. Yakınsama
Yukarıdakilerden hangileri eğlence pazarlamasındaki 4C içerisinde yer alan unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11

Hazcı tüketim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hazcı fayda, duyuların hissettiğinden daha güçlü hissedilecek bir fayda sağlamaz.
B
Hazcı tüketim, hazcı fayda ile ilgilidir.
C
Hazcı tüketim, rasyonel faydadan daha sübjektif bir kavramdır.
D
Araştırmalar insanların hem faydacı hemde hazcı nedenlerle satın aldığını gösterir.
E
Tüketiciler alışveriş yapmayı zevkli bir deneyim olarak değerlendirilebilir.
Soru 12

Aşağıdaki rekreasyonel alışveriş türlerinden hangisi sosyal bir olay olarak değerlendirilir?

A
Pencere alışverişi
B
Görev alışverişi
C
Pasif alışveriş
D
Ruh hali alışverişi
E
Zorunlu alışveriş
Soru 13

Boş zamanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Boş zamana sahip olanlar birer potansiyel rekreasyonel tüketici durumundadırlar.
B
Boş zaman çalışma hayatını da kapsar.
C
Boş zaman kavramı sanayi toplumunun bir uzantısı olarak öne çıkmıştır.
D
insanlar daha fazla boş zaman için para harcayabilirler.
E
Çalışmayan kişilerin sahip olduğu zamana aylak zaman denir.
Soru 14

Bir tüketicinin, satın aldığı ürünün eşsiz olup olmadığından emin olmaması eğlenceli olmayan alışveriş değişkenlerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Amaçla
B
Zamanla
C
Satış personeliyle
D
Satış fiyatıyla
E
Mağaza çevresiyle
Soru 15

I. Fonksiyonel boyut
II. Duygusal boyut
III. Psikolojik alışveriş iklimi
Yukarıdakilerden hangileri alışveriş atmosferinin algılanmasına yönelik etkenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Takıntılı, tehlikeli ve anti-sosyal davranışlar gösteren taraftar grubuna ne ad verilir?

A
Geçici taraftarlar
B
Klasik taraftarlar
C
Aşırı taraftarlar
D
Yerel taraftarlar
E
Bağlı taraftarlar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi somut spor ürünlerinden biridir?

A
Stadyum içindeki deneyim
B
Yaşanan baskı
C
Yaşanan heyecan
D
Takımın forması
E
Stadyum personeli tarafından sunulan hizmet
Soru 18

Tutumlar, algılama, güdüler; spor tüketicilerinin bölümlendirilmesindeki hangi değişkenler ile açıklanır?

A
Lojistik değişkenlerle
B
Satışsal değişkenlerle
C
Fiyatsal değişkenlerle
D
Coğrafik değişkenlerle
E
Davranışsal değişkenlerle
Soru 19

Spor endüstrisinin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Katılımsal bir ürün sunar.
B
Tutundurma amaçlı olarak spor ürünüyle ilişkili ürünler kullanılmaktadır.
C
Sadece araç ve gereçlerinin teminiyle ilgilidir.
D
Seyirsel bir ürün sunar.
E
Spor endüstrisi spor ürününü sunanlara da bir takım faydalar sağlar.
Soru 20

Belirli bir sağlayarak, kamuoyunda etkinliğe finansal destek bu destek sayesinde tanınmışlık sağlanmasına yönelik faaliyetlere ne ad verilir?

A
Lojistik
B
Markalama
C
Sponsorluk
D
Lisanslama
E
Patentleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x