Eğlence Pazarlaması 2017-2018 Final Sınavı

Eğlence Pazarlaması 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rekreasyon faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özgürlük hissi verir.
B
Boş zamanda gerçekleştirilir.
C
Kişiye, kişisel ve toplumsal özellikler katması beklenir.
D
Katılım zorunludur.
E
Haz ve neşe sağlar.
Soru 2

I. Tüketicilerin eğlence ile ilgili beklentilerine ilişkin araştırma faaliyetini sürdürmek
II. Eğlence ürünü ile ilgili araştırma faaliyeti sürdürmek
III. Ürünün hedef kitlesini belirlemek ve dağıtımı ile ilgili planlamaları yapmak
IV. Ürünün satışını yapabilmek için farkındalığın sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütmek ve ürünü satmak
Yukarıdakilerden hangileri eğlence pazarlamasında başarılı olmak için gerekli unsurlardan biri olan eşgüdüm içinde değerlendirilecek aşamalardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

Tüketicilerin üzüntülü olma, depresyonda olma ve stresli olma gibi durumlarında gerçekleştirdikleri alışverişe ne ad verilir?

A
Geçici alışveriş
B
Ruh hâli alışverişi
C
Pencere alışverişi
D
Görev alışverişi
E
Hobisel alışveriş
Soru 4

Sponsorlukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sponsor olan ve sponsorluktan faydalanan olmak üzere en az iki taraflı bir ticari iştir.
B
Sadece nakit olabilir.
C
işletmeler için tutundurma iletişim aracıdır.
D
işletmelerin pazarlama ve tutundurma amaçlarına ulaşabilmek amacıyla yaptığı bir uygulamadır.
E
Karşılıklı fayda sağlamaya dayanır.
Soru 5

Tiyatro pazarlamasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fiyat belirlenirken, hedef kitle çok iyi analiz edilmelidir.
B
Oyun çok dikkatli seçilmelidir.
C
Dolaylı dağıtım söz konusudur.
D
Ürünün başarıya ulaşabilmesi için izleyicinin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda sunulması gerekmektedir.
E
Tiyatro işletmesinin ürünü, tiyatro oyunudur.
Soru 6

I. Talep için kültürel bir ürünün geliştirilmesi
II. Belirlenen amaçların uygunluğunun tespit edilmesi
III. Sayılabilir, ulaşılabilir ve gerçekçi pazarlama amaçlarının oluşturulması
IV. Kültürel ürünün dağıtılması ve iletişim çalışmaları
Yukarıdakilerden hangileri kültürel endüstrinin özellikleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I,III ve IV
E
I,II, III ve IV
Soru 7

Kültürün özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Organiktir.
B
Değişir.
C
Yok olur.
D
Durağandır.
E
Gelişir.
Soru 8

Gündelik hayat kültürü olarak da adlandırılan kültür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüksek kültür
B
Kast kültürü
C
Olumlu kültür
D
Pasif kültür
E
Popüler kültür
Soru 9

Amerikan Sinema Filmleri Derneği filmleri izleme yaş sınırlarına göre; aşağıdakilerden hangisi “Her yaş izleyebilir.” kategorisini simgeler?

A
G
B
R
C
PG
D
12A
E
NC17
Soru 10

İzleyicinin kendisinin de karşılaştığı ya da karşılaşabileceği sosyal ilişkilere dair bir takım durumlarla karşılaşan televizyon karakterlerinin davranışları ile kendi davranışlarını kıyaslamak amacıyla televizyon seyreden bir kişinin, televizyon seyretmesinde etkili olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal öğrenme
B
Sürükleyici bir dünyaya kaçma
C
Kafa dağıtma
D
Bilgi edinme
E
Alışkanlık
Soru 11

Türkiye'de televizyon yayıncılığı ilk olarak hangi yılda İTÜ tarafından öğrencilerin teknik iilkânlarının geliştirilmesi amacıyla başlatılmıştır?

A
1952
B
1960
C
1968
D
1973
E
1980
Soru 12

Bugün hâlen kullanılan televizyon yayın tekniği olan elektronik tarama yöntemiyle ilk görüntü yayınını aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirmiştir?

A
White
B
Rossi
C
ZWorykin
D
Sanzio
E
Vasari
Soru 13

Tüketicilerin fiziksel olarak ziyaret etme şansı olmadığında bile bir müzeyi gezmesine olanak tanıyan unsur, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanal sohbetler
B
Rekreasyonel alışveriş
C
Sanal gezintiler
D
Sanal topluluklar
E
Sanal alışveriş
Soru 14

İnternet reklamcılığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Karşılıklı etkileşim söz konusudur.
B
Geleneksel reklamcılığın sahip olduğu hemen her araca sahiptir.
C
Geleneksel reklamcılıktan, daha zengin bir medya ile gerçekleştirilebilir.
D
Pazarlamayla reklam arasında keskin bir hiyerarşi bulunmaktadır.
E
Reklamların kişiselleştirilmesi müilkündür.
Soru 15

İnternet sitelerinin niteliğine göre; yapılan sınıflandırma dikkate alındığında, internet üzerinden broşür ve katalog gösterilmesi şeklinde değerlendirilen ve tüketicilerine etkileşim sunmayan internet siteleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dönüşümsel internet siteleri
B
Etkileşimli internet siteleri
C
Statik internet siteleri
D
Aktif internet siteleri
E
Kişiselleştirilmiş internet siteleri
Soru 16

I. Bilgi elde edilmesi
II. Bağlantı
III. Topluluklar
IV. işlemler
Yukarıdakilerden hangileri internetin pazarlama uygulamalarında kullanılmasının arkasında yatan nedenlerdendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 17

İnsanların çoğunlukla öldürme üzerine olan veya aşırı şiddet içeren bilgisayar oyunlarını tercih ettiklerinde; oyunla, birlikte aşağıdaki rollerden hangisine yönelirler?

A
Zaman öldürme
B
Uç noktalar
C
Eğitim
D
Öğrenme
E
Takdir kazanma
Soru 18

Müşterilerin oyun oynanan alanın içerisindeki ürünü denemesine izin vererek, tam bir etkileşim kurulmasını ve etkileşimin artırılmasını sağlayan oyun reklam stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çağrışım oyun-reklamı
B
Gösterici oyun-reklamı
C
Otoriter oyun-reklamı
D
Tanımlayıcı oyun-reklamı
E
Geçici oyun-reklamı
Soru 19

Sessiz sinema, taklit gibi oyunlar, aşağıdaki oyun gruplarının hangisi içerisinde yer alır?

A
Sosyal oyunlar
B
Motor-fiziksel oyunlar
C
Kurallı oyunlar
D
Düşsel-hayali oyunlar
E
Yapısal oyunlar
Soru 20

Oyun faaliyetlerinin içerik özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mekânı kendi sınırlamaz.
B
Kendiliğinden ortaya çıkmaz.
C
Düzenli gelişim göstermez.
D
Duyu organlarında, sinir - kaslarda ve zihinsel düzeyde oluşur.
E
Zamanı kendi sınırlamaz.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x