Eğlence Pazarlaması 2017-2018 Vize Sınavı

Eğlence Pazarlaması 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Var olan kaynakların sürdürülebilir bir biçimde kullanılabilmesi ve zarar görmemesi için kontrollü olarak yönetildiği boş zaman endüstrisi alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Restoranlar
B
Resort kompleksleri
C
Ziyaretçi alanları
D
Oteller
E
Pansiyonlar
Soru 2

Yazma, okuma, ya da dinleme gibi aktivitelerden oluşan rekreasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanat
B
Basit eğlence
C
Zihinsel aktivite / düşünce ve farkındalık
D
Rahatlama
E
Sosyal aktiviteler
Soru 3

Güzel sanatlar, tiyatro ve sinemadan bir şeyler öğrenen ya da bu aktivitelerle zaman geçiren boş zaman tüketicisine ne ad verilir?

A
Alışverişçi
B
Turist
C
Sporu seven
D
Artist
E
Gurme
Soru 4

I. Boş zaman, kişinin zorunlu olarak kendisine ayıracağı zamandır.
II. Boş zaman, kişinin özgürce kullanabilme ve seçme şansına sahip olduğu bir zaman parçasıdır.
III. Boş zaman, özel uğraşlarla harcanan zamandır.
IV. Boş zaman, kişinin zorlama duygusunun en çok olduğu zamandır.
V. Boş zaman, zorunluluklarının olmadığı bir zaman birimidir.
Boş zaman kavramıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
I ve IV
B
I ve V
C
II ve III
D
II ve V
E
III ve IV
Soru 5

Boş zamanın çalışma zamanının tam tersi olduğunu, dinlenmenin, yenilenmenin çalışma için olmadığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir aktivite olarak boş zaman görüşü
B
Klasik görüş
C
Ruh hâli olarak boş zaman görüşü
D
Sosyal sınıfın sembolü olarak boş zaman görüşü
E
Harcama olarak boş zaman görüşü
Soru 6

Eğlence pazarlamasının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eşsizlik ve yaratıcılık; eğlence pazarlamasında oldukça önemlidir.
B
Nesneden çok, satış ve deneyim üzerine odaklanır.
C
Üründe değişiklik veya güncelleme yapmak için sahip olunan zaman oldukça sınırlıdır.
D
Eğlence ürünlerinin gösterilmesiyle süreç sona erer.
E
Sürekli bir değişim söz konusudur.
Soru 7

Tüketicilerin satın alma durumuna karşı ilgi düzeyine ne ad verilir?

A
ilgilenim
B
Değişim
C
ihtiyaç
D
Arz
E
Hoşgörü
Soru 8

I. Üretim sürecinin başlatılabilmesi için yaratıcı bir fikrin geliştirilmesi
II. Üretimin tamamlanabilmesi için teknolojinin kullanılması
III. Fikri ortaya koyacak ve çalışmasını sağlayacak yetenek
IV. Zamanla tüketicilerin eğilimlerinin ve beklentilerinin değişmesi nedeniyle ürünün dayanıksızlığı
Yukarıdakilerden hangileri eğlence pazarlamasının elemanlarından biri olan içeriğin temel unsurlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 9

Bir filmde, başrol oyuncusunun belirli bir marka otomobili kullanması, aşağıdaki pazarlama terimlerinden hangisiyle açıklanır?

A
Patentleme
B
Lojistik
C
Marka yerleştirme
D
Lisanslama
E
Leasing
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi eğlence pazarlamasının 4C'si içerisinde yer almaz?

A
içerik
B
Fiyat
C
Tüketim
D
Yakınsama
E
Kanal
Soru 11

Rekreasyonel tüketicilerin belirli bir ürünü almak için plan yapmalarıyla ilişkilendirilen alışveriş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görev alışverişi
B
Pencere alışverişi
C
Ruh hâli alışverişi
D
Hobisel alışveriş
E
Geçici alışveriş
Soru 12

Alışverişde hoşlanılan bir şey bulunması fakat bunun çok pahalı olması, eğlenceli olmayan alışveriş faktörlerinden hangisiyle açıklanabilir?

A
Mağaza çevresiyle
B
Satış personeliyle
C
Sosyal durumla
D
Satış fiyatıyla
E
Zamanla
Soru 13

Üretim faaliyetlerinin bir parçası olmayan kişilerin sahip olduğu zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boş zaman
B
Serbest zaman
C
Geçici zaman
D
Rekreasyonel zaman
E
Aylak zaman
Soru 14

I. Erişebilirlik
II. Mağaza atmosferi
III. Çalışanlar
IV. Alışveriş çevresi
Yukarıdakilerden hangileri alışverişten zevk almayı etkileyen etkenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 15

Teknolojik gelişmelerin rekreasyonel faaliyetlere etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kişiler, boş zamanlarını değerlendirmek için eğlence üzerine odaklanmışlardır.
B
Tatil zamanlarının süresi azalmıştır.
C
ihtiyaçların karşılanması için makinelerden daha fazla yararlanılmaya başlanmıştır.
D
Boş zaman kabul edilen bir unsur olmuştur.
E
Aynı miktarda ürün veya hizmet için daha az sayıda çalışana ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.
Soru 16

Tutumlar, algılama, güdüler; spor tüketicilerinin bölümlendirilmesindeki hangi değişkenler ile açıklanır?

A
Satışsal değişkenlerle
B
Lojistik değişkenlerle
C
Davranışsal değişkenlerle
D
Coğrafik değişkenlerle
E
Fiyatsal değişkenlerle
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi spor pazarlamasının özelliklerinden biri değildir?

A
Telafi edilemez olması
B
Soyut olması
C
Sübjektif olması
D
Dayanıklı olması
E
Tahmin edilemez olması
Soru 18

I. Yeni arkadaşlıkların kurulması
II. Karşı takım taraftarlarıyla rekabet edilebilmesi
III. Kazanılan zaferlerin yansıtılması
IV. Sporcularının teknik becerilerinin izlenebilmesi
Yukarıdakilerden hangileri spor tüketimi sonucu ortaya çıkan faydalardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 19

Belirli bir etkinliğe finansal destek sağlayarak, bu destek sayesinde kamuoyunda tanınmışlık sağlanmasına yönelik faaliyetlere ne ad verilir?

A
Markalama
B
Sponsorluk
C
Lojistik
D
Patentleme
E
Lisanslama
Soru 20

Sadece belirli bir süreliğine ve sınırlı düzeyde katılım sağlayan taraftarlık düzeyine ne ad verilir?

A
Geçici taraftarlık
B
Aşırı taraftarlık
C
Etkili taraftarlık
D
Bağlı taraftarlık
E
Fanatik taraftarlık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x