Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2015-2016 Final Sınavı

Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir canlının veya canlı topluluğunun yaşamını sağlayan ve onu sürekli etkisi altında bulunduran süreçler, enerjiler ve maddesel varlıkların bütünlüğüne ne ad verilir?

A
Biyosönoz
B
Ortam
C
Habitat
D
Ekolojik valans
E
Çevre
Soru 2

Yeşil bitkilerin CO2 ve suyu güneş enerjisi yardımı ile klorofil pigmenti katalizörlüğü altında indirgeyerek çeşitli organik maddeleri oluşturması olayına ne ad verilir?

A
Solunum
B
Fotosentez
C
Vernelizasyon
D
Büyüme
E
CO2 denge noktası
Soru 3

Su alma hızı (mm/h) toprak bünyesine göre en çoktan, en aza olacak şekilde aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
Tınlı-Kumlu-Killi
B
Kumlu-T ınlı-Killi
C
Killi-T ınlı-Kumlu
D
Kumlu-Killi-T inli
E
Tınlı-Killi-Kumlu
Soru 4

Ülkemizdeki meraların bozulmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yangınlar
B
Çobanla otlatma
C
Küresel ısınma
D
Erken ve ağır otlatma
E
Köyden olan göçler
Soru 5

Ülkemizde yıllık yağışı en az olan yöreler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kars ve Erzurum yaylaları
B
Tuz Gölü çevresi ile İğdır Ovası
C
Samsun ve Ordu civarları
D
Bursa ovası ve Çanakkale ili
E
Adana ve Mersin çevreleri
Soru 6

Çevre faktörlerinden toprak faktörleri aşağıdaki hangi grupta yer alır?

A
Biyolojik faktörler
B
Abiyolojik faktörler
C
iklim faktörleri
D
Fizyoğrafik faktörler
E
Edafik faktörler
Soru 7

Termik santrallerin yaratmış olduğu başlıca çevre sorununu oluşturan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etil dioksit
B
Metil dioksit
C
Kükürt dioksit
D
Karbon dioksit
E
Fosfor dioksit
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerjilerden en düşük enerji verimini oluşturmaktadır?

A
Güneş enerjisi
B
Biyogaz enerjisi
C
Rüzgar enerjisi
D
Hidroelektrik
E
Nükleer enerji
Soru 9

Kirlenmiş toprakların temizlenmesinde bitki kullanarak yapılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kimyaremediasyon
B
Biyoremediasyon
C
Poliremediasyon
D
Fitoremediasyon
E
Fizikoremediasyon
Soru 10

Sularda köpük oluşmasına yol açan malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nitrat
B
Arsenik
C
Deterjan
D
Kadmiyum
E
Potasyum
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasını yok eder?

A
Floritler
B
Radyoaktif maddeler
C
Aerosoller
D
Potasyum oksit
E
Fosfor dioksit
Soru 12

Bir ekosistemdeki biyoçeşitlilik aşağıdaki kısımların hangisinden oluşmaz?

A
Toprak kirliliği
B
Ekosistem çeşitliliği
C
Ekolojik olaylar
D
Genetik çeşitlilik
E
Tür çeşitliliği
Soru 13

Yılın belli dönemi su altında olan pirinç tarlalarında en fazla bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ozon
B
Karbon monoksit
C
Kloroflorakarbon
D
Metan
E
Azot oksitler
Soru 14

Ozon tabakası bütün yıl boyunca ekvator kuşağı üzerindeki hangi atmosfer tabakasında üretilir?

A
Mezosfer
B
Termosfer
C
Stratosfer
D
Troposfer
E
Ekzosfer
Soru 15

Ülkemizde korunan alanlar arasında Aydın ve Muğla sınırları içinde yer alan göl aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manyas Gölü
B
Bafa Gölü
C
Salda Gölü
D
Eğirdir Gölü
E
Burdur Gölü
Soru 16

Yabani flora ve faunayı ve bunların yaşama ortamlarını muhafaza etmek ve kesin olarak koruma altına alınan flora ve fauna türlerini korumak amacıyla imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marpol sözleşmesi
B
Barselona sözleşmesi
C
Montreal sözleşmesi
D
Bern sözleşmesi
E
Cıtes sözleşmesi
Soru 17

İnsanların doğa ile armoni içinde sağlıklı verimli bir yaşam sahibi olma hakkı ve insanların sürdürülebilir kalkınma çabalarının merkezini oluşturmalarını kapsayan 3-14 Haziran 1992’de Rio de Janeiro’da toplanarak onaylanan bildirge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalkınma ve Çevre Konusunda Rio Bildirgesi
B
Biyolojik Çeşitlilik Bildirgesi
C
Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Bildirgesi
D
Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Ticaretinin Düzenlenmesine dair Bildirge
E
Çölleşme ile Mücadele Bildirgesi
Soru 18

ÖNÇED çalışması hangi aşamada yapılmalıdır?

A
Modelleme
B
Eleme
C
Karar verme
D
Ölçüm
E
Veri toplama
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ÇED için kullanılan yöntemlerin niteliklerinden biri değildir?

A
Elastikliği
B
Ayırıcılığı
C
Nesnelliği
D
Uzmanlığı
E
Seçici olmayışı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ÇED raporu hazırlık çalışmaları ana hatlarından biri değildir?

A
Konuya ilişkin yasal ve teknik düzenlemelerin belirlenmemesi
B
Proje koordinatörünün seçimi
C
Planlanan faaliyetin ve seçeneklerin tanımlanması
D
Karar merciinin veya mercilerin belirlenmesi
E
Çalışma planının yapılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x