Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2015-2016 Vize Sınavı

Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi göl ekosisteminde bentik bölge zonlarından biri değildir?

A
Littoral zon
B
Sublittoral zon
C
Supralittoral zon
D
Limnetik zon
E
Derin zon
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tuzlu su ortamında ortalama 50 m derinliğe kadar olan ışıklı tabakayı ifade eder?

A
Bentik zon
B
Pelajik zon
C
Öfotik zon
D
Afotik zon
E
Oligofotik zon
Soru 3

Organizmaların gelişimlerini tamamlayabilmeleri için gün uzunluğuna tabî oluşunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fotoperiyodizm
B
Akklimatasyon
C
Koaksiyon
D
Pigmentasyon
E
Fotosentez
Soru 4

Gölün su kütlesinde aktif olarak yer değiştirebilen organizmalara ne ad verilir?

A
Nöston
B
Nekton
C
Plöston
D
Plankton
E
Zooplankton
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yüksek sıcaklıkta solunumun zamanla azalmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Oksijenin hücrelere yeterince hızlı girememesi
B
Hücrelerde aşırı oksijen birikmesi
C
Enzimlerin etkinliklerini kaybetmesi
D
Hücrelerde hızlı solunumu karşılayacak besin maddelerinin bulunmaması
E
Hücrelerde CO2 miktarının solunumu engelleyecek kadar artış göstermesi
Soru 6

Bitkilerin günlük sıcaklık değişimlerine karşı gösterdikleri fizyolojik tepkiye ne ad verilir?

A
Vernalizasyon
B
Fotosentez
C
Termoperiyodizm
D
Termofilik
E
Termoplasti
Soru 7

Bitkilerin soğuğa dayanıklılıkları aşağıdaki faktörlerden hangisi ile ilişkili değildir?

A
Fotosentez hızı
B
Bitki büyüme devresi
C
Düşük sıcaklığın süresi
D
Sıcaklığın düşme hızı
E
Sıcaklık derecesi
Soru 8

Bir saniyede 1 m2 yaprak alanında özümlenen CO2 miktarına ne denir?

A
Net fotosentez
B
Fotosentez hızı
C
Translokasyon
D
Özümleme
E
Respirasyon
Soru 9

Toprak tuzluluğu aşağıdaki bölge topraklarının hangisinde görülür?

A
Platolarda
B
Çöl bölgelerinde
C
Nemli bölgelerde
D
Tropikal bölgelerde
E
Kurak ve yarı kurak bölgelerde
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi toprağın değişmeyen özelliklerini içeren bölümüdür?

A
Element
B
Organik madde
C
Tekstür
D
Kolloid
E
Strüktür
Soru 11

Nemli havadaki su buharı kısmi basıncının, havayı aynı sıcaklıkta nem bakımından doygun duruma getiren buhar basıncına oranı olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Su buharı
B
Atmosfer nemi
C
Mutlak nem
D
Hava nemi
E
Bağıl nem
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde toprak reaksiyonu asit veya pH < 7 olur?

A
Toprak çözeltisindeki OH- konsantrasyonu H+ konsantrasyonundan fazla olduğunda
B
Toprak çözeltisindeki H+ konsantrasyonu OH- konsantrasyonundan fazla olduğunda
C
Toprak çözeltisinde sadece H+ konsantrasyonunun varlığında
D
Toprak çözeltisindeki H+ ve OH- iyonları birbirine eşit olduğunda
E
Toprak çözeltisinde sadece OH- konsantrasyonunun varlığında
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi mera bitki örtülerinin bozulma sebeplerinden biri değildir?

A
Ağır otlatma
B
Kuraklık
C
Gübreleme
D
Yabancı bitki istilası
E
Yakma
Soru 14

Çıplak kayadan başlayan bitki örtüsü gelişimine (süksesyona) ne ad verilir?

A
Diken bitki örtüsü gelişimi
B
Orman bitki örtüsü gelişimi
C
Kaya bitki örtüsü gelişimi
D
Kurakçıl bitki örtüsü gelişimi
E
Çalı bitki örtüsü gelişimi
Soru 15

Mera ekosistemlerinin verimliliğinin sürdürülmesinde vazgeçilmez öneme sahip olan canlılar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saprofitler
B
Ot yiyenler
C
Bitkiler
D
Et yiyenler
E
Kemirgenler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bozulmuş bir meradaki istilacı türlerin azalmasına sebep olan faktörlerden biridir?

A
Erozyon
B
Sulama
C
Gübreleme
D
Tohumlama
E
Rekabet
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en uygun incir ekolojisine sahip havzasıdır?

A
Gediz
B
Seyhan
C
Kızılırmak
D
Yeşilırmak
E
Büyük Menderes
Soru 18

Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi pamuk, yerfıstığı, muz ve turunçgil yetiştiriciliği için uygun bir iklim tipidir?

A
Karadeniz Sahil iklimi
B
Orta Anadolu Çanağı iklimi
C
Güneydoğu Anadolu Geçit iklimi
D
Akdeniz Sahil iklimi
E
Marmara iklimi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesinde yetişmeyen bir bitki türüdür?

A
Fasulye
B
Çay
C
Ayçiçeği
D
Buğday
E
Mısır
Soru 20

Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yazları nispeten serin ve kışları ılıman geçer?

A
Orta Anadolu Batı Geçit iklimi
B
Orta Anadolu Yaylası iklimi
C
Akdeniz Sahil iklimi
D
Doğu Anadolu-2 iklimi
E
Karadeniz Sahil iklimi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x