Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2016-2017 Vize Sınavı

Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Birbirlerine karşılıklı olarak yarar sağlayan iki canlının bir arada yaşamasına ne ad verilir?

A
Mutualizm
B
Kommensalizm
C
Parazitizm
D
Predasyon
E
Kooperasyon
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bitkiler için en uygun rüzgar hızı aralığıdır?

A
0-3 m/s
B
3-5 m/s
C
4-7 m/s
D
5-7 m/s
E
6-8 m/s
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından biridir?

A
Enlem
B
Yükseklik
C
Bitki örtüsü
D
Boylam
E
Sıcaklık
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi canlıların birbiriyle ve yaşadıkları çevre ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır?

A
Zooloji
B
Ekoloji
C
Anatomi
D
Fizyoloji
E
Botanik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi serin ve soğuk yerlerde yetişen kışlık bitkilerin çiçeklenme aşamasına geçebilmek için gelişmelerinin ilk devrelerinde belirli süre yüksek, belirli süre düşük sıcaklık istemelerini ifade eder?

A
Termoperiyot
B
Asimilasyon
C
Vejetasyon
D
Yarovizasyon
E
Fotoperiyot
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi çalışılan organizmaya göre yapılan ekolojik sınıflandırmadan biri değildir?

A
Mikrobiyal ekoloji
B
Bitki ekolojisi
C
insan ekolojisi
D
Hayvan ekolojisi
E
Birey ekolojisi
Soru 7

Yeryüzünü kaplayan su tabakasının sıcaklık faktörü ile buharlaşması ve atmosfer nemini oluşturmasıyla başlayan ve yağışlarla suyun tekrar yeryüzüne dönmesiyle sonuçlanan biyojeokimyasal madde döngüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kükürt döngüsü
B
Karbon döngüsü
C
Hidrolojik döngü
D
Fosfor döngüsü
E
Azot döngüsü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminde yetişen ürünlerden biri değildir?

A
Tütün
B
Çay
C
Mısır
D
Muz
E
Fındık
Soru 9

Hava sıcaklığının günün saatlerine göre değişiklik göstermesine ne ad verilir?

A
Vernalizasyon
B
Termoperiyot
C
Fotoperiyot
D
Termoperiyodizm
E
Fotoperiyodizm
Soru 10

Bitkilerin ışık ve karanlık uzunluğuna göre büyüme ve gelişme gibi fizyolojik olaylarında verdikleri tepkiye ne ad verilir?

A
Fotoperiyodizm
B
Asimilasyon
C
Fotoperiyot
D
Vejetasyon
E
Fotosentez
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi benzer özellik gösteren maddelerin birbirini çekmesini ifade eder?

A
Difüzyon
B
Viskoz
C
Kohezyon
D
Osmoz
E
Adhezyon
Soru 12

Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi süksesyonda gerçekleşen basamaklardan biri değildir?

A
Nudasyon
B
Çimlenme
C
Yerleşme
D
Göç
E
Kararlılık
Soru 13

Bitkilerin ilk olarak ortaya çıktıkları veya evrimlerini ilk olarak tamamladıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bazal alan
B
Prodüktivite
C
Sinekoloji
D
Biçenekler
E
Bitki gen merkezi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sebeplerine göre erozyon sınıflandırmalarından biri değildir?

A
Çığ erozyonu
B
Rüzgar erozyonu
C
Bitki örtüsü erozyonu
D
Su erozyonu
E
Buzul erozyonu
Soru 15

Toprak boşluklarının tümüyle su ile dolduğu nem miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Solma noktası
B
Faydalı su
C
Toprak suyu
D
Doyma noktası
E
Tarla kapasitesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi toprak havasındaki oksijenin azalması ve karbondioksit miktarının artması sonucu bitkide gerçekleşen morfolojik değişimlerden biridir?

A
Kök hücre suyunun pH’nın düşmesi
B
Bitkinin yaprak gibi kök üstü yüzeylerinin ve sayılarının azalması
C
Bitkide fotosentez hızının yavaşlaması
D
Kök hücre zarlarının geçirgenliğinin azalması
E
Bitkide terlemenin azalması
Soru 17

Bitki örtüsü, toprak ve doğal kaynaklara zarar vermeden en fazla hayvansal ürünü elde etme amaçlı otlatma alanlarının kullanımının planlanmasına ve planların uygulanmasına ne ad verilir?

A
Mera amenajmanı
B
Mera otlatma
C
Mera açma
D
Mera planlama
E
Mera ıslahı
Soru 18

Belirli bir bölgede yaşayan farklı bitki türlerinden oluşan birbirleriyle ve çevresel faktörlerle sürekli ilişki içerisinde bulunan topluluğa ne ad verilir?

A
Klimaks
B
Mera
C
Süksesyon
D
Çayır
E
Bitki örtüsü
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çayır-mera ekosistemlerinin başlıca öğelerinden biri değildir?

A
Heteretrof tüketici organizmalar
B
Ayrıştırıcı bakteriler
C
Abiyotik maddeler
D
Odunsu bitkiler
E
Üreticiler, ototrof organizmalar
Soru 20

Toprakta doymuş halde bulunan suyun evaporasyonla toprak yüzünden kaybolması ve bitki yapraklarında terleme neticesinde bitkinin turgor basıncının düşerek topraktan suyu alamaz hale gelme noktasına ne ad verilir?

A
Toprak suyu
B
Faydalı nokta
C
Sürekli solma noktası
D
Tarla kapasitesi
E
Doyma noktası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x